Management

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Management.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 11 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Activitatea de documentare in procesul de cercetare manageriala are in vedere:Identificati

b. documentarea partiala

Anexele raportului de cercetare pot sa cuprinda:Identificati raspunsul eronat

c. rezultatele cercetarii;

Buna desfasurare a activitatii de documentare este conditionata de urmatoarele aspecte:Una

e. pastrarea caracterului deschis si public a documentarii

Caracterul interdisciplinar al cercetarii stiintifice manageriale este amplificat de urmatoarele

b. factorul uman antrenat in procesul de cercetare provine dintr-un singur domeniu de

Care este rolul modelului in cercetarea stiintifica:Identificati varianta incorecta.

e. de a verifica cunostintele cercetatorului?

Care dintre enunturile de mai jos nu este adevarat

a. sistemul reprezinta un element de sine statator fara legatura cu mediul;

Care varianta nu reprezinta un element specific cercetarii stiintifice manageriale:

b. relatiile personale din cadrul echipei de cercetare;

Cercetarea propriu-zisa a fenomenului managerial implica:Identificati varianta incorecta.

b. stabilirea problematicii manageriale de investigat

Cercetarea stiintifica aplicativa presupune: Identificati varianta corecta.

d. realizarea unei aplicatii practice cu caracter specific, rezultatele cercetarii valorificandu-se;

Cercetarea stiintifica fundamentala vizeaza:Alegeti varianta corecta.

a. descoperirea si studierea unor noi teorii;

Cercetarea stiintifica fundamentala, libera in plan teoretic, se caracterizeaza prin urmatorele

b presupune limitarea domeniului stiintific cercetat si a obiectului investigat

Cercetarii stiintifice aplicative ii sunt proprii urmatoarele trasaturi:Identificati raspunsul

e. vizeaza identificarea unor noi teorii.

Conceptele generale cu care opereaza abordarea stiintifica a managementului au fost definite

d. salariatul

Cunoasterea comuna se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:Identificati raspunsul

b. nu apeleaza la metode stiintifice;

Cunoasterea stiintifica in management prezinta urmatoarele caracteristici:Identificati

c. este accesibila persoanelor obisnuite;

Deductibilitatea, ca o conditie esentiala a teoriei stiintifice, presupune urmatoarele:

c. enunturile sa derive logic prin procedee specifice;

Definitia corecta si completa a metodologiei cercetarii stiintifice manageriale este urma

c. totalitatea demersurilor teoretice, tehnice si epistemologice pe care le intreprinde cercet

Deteminarea, ca o conditie a validitatii ipotezei stiintifice, presupune: Identificati varianta

a. reflectarea cat mai exacta a realitatii manageriale;

Dezvoltarea relatiei managementului cu alte domenii ale stiintei este amplificata de

d. reducerea productivitatii muncii de cercetare;

Dinamica in timp care caracterizeaza activitatea de difuzare a rezultatelor activitatii

a. respectarea unor proceduri de difuzare greu de parcurs

Este un constituent al modelului stiintific: Identificati varianta corecta

c. postulatul;

Etapa alegerii temei de cercetare se refera la:Identificati raspunsul corect

b. stabilirea problemei de investigat;

Etapele cercetarii stiintifice manageriale sunt urmatoarele:Una dintre variante nu reprezinta

c. studierea atenta a practicii manageriale

Etapele procesului de rezolvare a problemelor sunt urmatoarele:Una dintre variante este

d. stabilirea cunostintelor necesare

Explicarea stiintifica a fenomenelor manageriale se realizeaza prin intermediul:Identificati

d. experienta directa a persoanelor;

Fazele documentarii teoretice sunt urmatoarele:Identificati raspunsul eronat

b. culegerea informatiilor faptice;

Fenomenul denumit “criza informationala” prezinta urmatoarele trasaturi:Identificati varianta

c. cunostintele stiintifice descresc in mod continuu

Fisa bibliografica este un instrument specific:Identificati varianta corecta.

c. etapei de clasificare surselor bibliografice

Formele scrise de difuzare a rezultatelor cercetarii stiintifice sunt: Identificati varianta

b. forme indirecte de difuzare

Functiile pe care teoria manageriala le indeplineste sunt:Identificati raspunsul eronat

a. functia organizatorica;

In abordarea etimologica, metodologia semnifica: Alegeti varianta corecta.

b. stiinta metodelor;

In cadrul documentarii bibliografice se parcurg urmatoarele etape:Identificati varianta

b. prelucrarea datelor culese din practica manageriala, prin procedee statistico-matematice;

In cadrul documentarii directe se disting urmatoarele faze:Una dintre variante nu se regase

c. aprofundarea studiului bibliografic

In cercetarea stiintifica manageriala modelul are urmatoarele constituente:Una dintre

d. lucrarile stiintifice

In functie de gradul de abstractizare ipotezele se clasifica astfel:Una dintre variante este

c. ipoteze care determina alegerea tehnicilor si instrumentelor de cercetare;

In legatura cu informatia stiintifica primara se pot retine urmatoarele componente definitio

d. apar in texte neoficiale si nu sunt accesibile decat specialistilor dintr-un anumit domeniu

In raportul de cercetare se insista pe:Identificati varianta incorecta

d. componenta echipei de cercetare

Informatia stiintifica poate fi definita ca

d. informatie care se formeaza , se acumuleaza, se perfectioneaza si se amplifica permanent si Ipotezele bazate pe observatia din teren sunt denumite:Identificati varianta corecta

d. ipoteze empirice, de lucru;

Ipotezele deduse din teoria stiintifica sunt denumite:Identificati varianta corecta

b. ipoteze fundamentale, teoretice

Ipotezele empirice prezinta urmatoarele trasaturi:Identificati varianta incorecta.

c. au un nivel ridicat de generalitate

Ipotezele teoretice au urmatoarele trasaturi: Identificati varianta incorecta.

b. sunt direct testabile

Lucrarea de masterat reprezinta:Identificati varianta eronata.

b. o apreciere critica a unei lucrari stiintifice

Managementul este indreptatit la statutul stiintific deoarece:Identificati varianta falsa.

e. nu este delimitat clar obiectul cercetarii manageriale.

Manualele si tratatele prezinta urmatoarele caracteristici:Identificati varianta incorecta.

c. prezinta expuneri, limitate ca volum si dimensiune, pe o anumita tema

Metodele de cercetare stiintifica se clasifica in functie de urmatoarele criterii:Identificati

c. criteriul operationalizarii;

Metodologia cercetarii manageriale se subordoneaza:Alegeti varianta corecta.

a. metodologiei generale a stiintei;

Metodologia cercetarii stiintifice manageriale cuprinde:Identificati varianta corecta si e.1+2+3+4 (ansamblul principiilor manageriale, ansamblul reguluilor manageriale;, ansamblul

Modelul are urmatoarele constituente:Identificati varianta incorecta.

c. instrumentele de cercetare;

Fisiere in arhiva (2):

  • Management
    • intreprinderi mici si mijl-alfabetic101.doc
    • metodologia cercetarii stintifiice in management-alfabetic.doc