Management General

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Management General.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier rar de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Care din variantele de mai jos exprimă corect componentele sistemului

informaŃional:

a) informaŃii, circuite informaŃionale, documente informaŃionale, proceduri

informaŃionale;

b) informaŃii, circuite informaŃionale, documente informaŃionale, mijloace de

tratare a informaŃiilor;

c) informaŃii, circuite si fluxuri informaŃionale, proceduri informaŃionale,

calculatorul electronic;

d) informaŃii, circuite si fluxuri informaŃionale, proceduri informaŃionale,

mijloace de tratare a informaŃiilor;

e) informaŃii, circuite si fluxuri informaŃionale, documente informaŃionale,

mijloace de tratare a informaŃiilor;

2. Filtrajul ca deficienŃă a sistemului informaŃional, constă în:

a) modificarea intenŃionată a mesajului;

b) modificarea mesajului informaŃional prin transmiterea repetată pe circuite

informaŃionale paralele a acelorasi informaŃii;

c) modificarea informaŃiei funcŃie de modificările în mijloacele de tratare a

acesteia;

d) modificarea conŃinutului informaŃiei la solicitarea managementului de

nivel superior;

e) modificarea neintenŃionată a conŃinutului informaŃiei;

În ce constă filtrajul ca deficienŃă a sistemului informaŃional? IdentificaŃi

varianta corectă.

3. Cresterea eficienŃei economice a investiŃiilor presupune nu numai

înzestrarea secŃiilor de producŃie cu cele mai perfecŃionate masini, utilaje, instalaŃii, ci

si folosirea:

a) la capacitatea lor maximă si cu suport material, informaŃional adecvat;

b) unor costuri de producŃie ridicate;

c) unor costuri de producŃie scăzute;

d) documentaŃiei tehnice, a termenelor de realizare a capacităŃilor de producŃie

ce urmează să fie date în exploatare;

e) la capacitatea lor maximă si cu înalt randament.

AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu cresterea eficienŃei

economice a investiŃiilor.

4. Cele mai importante activităŃi ce compun funcŃiunea comercială se regăsesc

printre elementele prezentate în continuare:

1. concepŃie tehnică;

2. marketing;

3. aprovizionarea tehnico-materială;

4. fabricaŃia;

5. desfacerea pe piaŃa internă si externă;

6. programarea, lansarea si urmărirea producŃiei;

7. întreŃinerea si repararea echipamentelor de producŃie.

Care din următoarele combinaŃii de variante reflectă corect aceste activităŃi?

a) 1,4,5

2

b) 4,6,7

c) 2,3,5

d) 4,6,7

e) 2,4,7

Fisiere in arhiva (1):

  • Management General
    • Management General.rar