Management Strategic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Management Strategic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Care sunt schimbările mediului economic global care obligă firmele să abordeze pe scară largă managementul strategic: intensificarea competiţiei; noile tehnologii; firme mai mici şi mai flexibile; puterea informaţiei; puterea consumatorilor; trendurile demografice; diversitatea; scurtarea ciclurilor de viaţă ale produselor; noile alianţe.

2. Definiţi etapele dezvoltării managementului strategic şi precizaţi care sunt stadiile corespunzătoare ale evoluţiei sistemelor de management: managementul strategic reuneşte, deci, un set de decizii şi acţiuni manageriale care determină performanţa pe termen lung a unei firme.Stadii: managementul prin control; managementul prin extrapolare; managementul prin anticiparea schimbărilor; management prin răspunsuri flexibile şi rapide.

3. Evidenţiaţi conceptele cheie ale managementului strategic: competenţa distinctivă; focalizarea; avantajul competitiv durabil; sinergia; analiza mediului; alocarea resurselor.

4. Enumeraţi avantajele abordării strategice şi practicării managementului strategic: oferirea unei mai bune orientări pentru întreaga firmă; îi face pe manageri mai atenţi şi sensibili la ,, vârful schimbărilor’’; o bună imagine în ceea ce priveşte nevoile de resurse de capital şi umane; ajută la coeziunea numeroaselor decizii referitoare la strategie; crearea unei poziţii manageriale proactive.

5. Influenţa ,, ştiinţei complexităţii’’ asupra managementului sistemelor economico-sociale: echilibrul este un risc major; capacitate de auto-organizare; instabilitatea continuă; legături slabe de tipul cauză-efect

Teste de evaluare:

1. Printre caracteristicile de bază ale managementului strategic nu se numără: A. abordarea globală a firmei considerată ca un sistem deschis; B. atitudinea voluntaristă, anticipativă şi proactivă în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor şi a mijloacelor de atingere a acestora; C. concentrarea permanentă asupra atingerii obiectivelor şi alocării în acest sens a resurselor necesare; D. acordarea de prioritate deciziilor pe termen scurt şi transpunerii în practică a acestora.

2. Între conceptele cheie care definesc managementul strategic, oferindu-i identitate în raport cu managementul tradiţional, nu se regăseşte: A. competenţa distinctivă; B. extrapolarea; C. avantajul competitiv; D. sinergia.

3. Pentru a fi eficace, procesul de management strategic trebuie/nu trebuie să îmbrace întotdeauna forma unui proces formalizat.

Teste de autoevaluare:

1. Caracteristic stadiului actual al evoluţiei sistemelor de management este: A. managementul prin control; B. managementul prin extrapolare; C. managementul prin anticiparea schimbărilor;

D. managementul prin răspunsuri flexibile şi rapide.

2. Extrapolarea datelor privind evoluţia trecută este definitorie pentru: A. planificarea pe termen lung; B. planificarea strategică; C. planificarea specifică managementului strategic; D. perioada actuală de dezvoltare a managementului strategic.

3. Configurarea managementului strategic are în vedere următoarele componente: a. managerială; b. economico-financiară; c. de poziţionare pe piaţă; d. investiţională; e. tehnologică; f. resurse; g. vânzări.

A. a, b,c,d,e,f,g.; B. a,b,c,d,e,; C. b,c,g,; D. a,e,f.

Test grilă – cap.2

1.Care sunt componentele strategiei: misiunea; obiectivele fundamentale; opţiunile strategice; resursele; termenele strategice; avantajul competitiv; sinergia.

2. Misiunea şi obiectivele firmei – concepte şi formulare: nevoilor clienţilor (ce se satisface); grupurile de clienţi (cine sunt satisfăcuţi); tehnologiile utilizate şi funcţiile implicate (cum sunt satisfăcute nevoile clienţilor).

3. Ce reprezintă categoria de stakeholders şi care este rolul diferiţilor reprezentanţi ai acestora în definirea strategiei firmei: sunt persoanele sau grupurile de persoane care au un interes în organizaţie şi astfel ar putea dori să aibă un cuvânt de spus în definirea şi formularea misiunii şi obiectivelor acesteia. Categoriile de stakeholders şi aşteptările lor (primare şi secundare) sunt: proprietarii (care pretind rentabilitate financiară şi valoare adăugată); angajaţii (care aşteaptă remunerare şi satisfacţia muncii, instruire profesională); clienţii (ale căror interese acoperă gama ofertă de bunuri/servicii şi calitate); creditorii (preocupaţi de solvabilitate şi rambursare la timp a datoriilor); furnizorii (care urmăresc achitarea facturilor şi relaţii de lungă durată); societatea ( care pretinde şi aşteaptă respectarea legilor şi competitivitate crescândă, de natură a conduce la dezvoltare durabilă).

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Strategic.doc