Managementul Calitatii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Constantin Bărbulescu - calitatea „ ansamblul însuşirilor unei valori de întrebuinţare care expr. gradul în care aceasta satisface cerinţele pieţei în funcţie de parametrii tehnico-economici, estetici, gradul de utilitate şi eficienţă economică în exploatare şi consum”. Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi oferă acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite.

Abordări ale problemei calităţii 1.Calitate de concepţie – proiectare – măsura în care o clasă sau o categorie de produse posedă în general, proprietăţi ce generează satisfacţie pentru posesor;

2.Calitate de conformitate – măsura în care un anumit produs sau serviciu este conform cu proiectul şi/sau specificaţiile;

3.Comportarea în exploatare – perioada de utilizare înainte de deteriorare; 4.Service – restaurarea produsului sau serviciului după deteriorarea lui

Principalele standarde ISO I.S.O 9000 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular ; I.S.O 9001 -Sisteme de management al calităţii.Cerinţe I.S.O 9004 - Sist de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelorI.S.O 10006 –Managementul calităţii. Linii directoare pentru managementul proiectului I.S.O 10007 –Managementul calităţii. Linii directoare pentru managementul configuraţiei

I.S.O 10013 –Linii directoare pentru managementul documentaţia sistemului de management al calităţii. Standardul ISO 9000:2005 def noţiunile fund ale sist de management al calităţii şi specifică terminologia utilizată de către acestea. Standardul ISO 9001:2007 specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii care să poată fi utilizat de organizaţii pentru aplicarea în scopuri interne, pentru certificare, sau pentru scopuri contractuale. Standardul ISO 9004 - prezintă elementele privind îmbunătăţirea continuă sistemelor de management al calităţii şi rolul eficacităţii lor în satisfacerea cerinţelor clientului.

Documentele sist.calităţii Manualul calităţii este un document care furnizează informaţii, utilizabile atât în interiorul cât şi în afara organizaţiei, referitoare la domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii şi procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management al calităţii. În manualul calităţii se descriu şi interacţiunile dintre procesele sistemului de management al calităţii. Planurile calităţii sunt documente care descriu cum se aplică sistemul de management al calităţii unui anumit produs, proiect sau contract. Specificaţiile sunt de obicei documente care stabilesc cerinţe de ordin cantitativ sau calitativ cu privire la un produs , proces sau serviciu.Ghidurile sau liniile directoare sunt documente care stabilesc recomandări sau sugestii. Procedurile documentate, instrucţiunile sau desenele sunt doc. care furnizează informaţii despre modul în care se realizează activităţi sau procese. Înregistrările sunt documente care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. Rodney Turner apreciază că un proiect are o calitatecorespunzătoare dacă: satisface cerinţele beneficiarului şi/sau sponsorului proiectului; Respectă specificaţia;Rezolvă problema; Corespunde condiţiilor de utilizare.

Principiile managementului calităţii proiectelor

1.Principiul orientării către client satisfacerea cerinţelor clienţilor şi altor părţi implicate este necesară pentru succesul proiectului

2. Principiul leadershipului managerii de proiect trebuie să-şi asume leadershipul dezvoltând o cultură favorabilă calităţii proiectului prin:stabilirea politicii referitoare la calitate şi identificarea obiectivelor pentru proiect ( inclusiv obiectivele calităţii)asigurarea infrastructurii şi resurselor pentru a se asigura realizarea obiectivelor proiectului;responsabilizarea şi motivarea întregului personal al proiectului pentru a îmbunătăţi procesele şi produsele proiectului;planificarea acţiunilor preventive viitoare.

3.Principiul implicării personaluluimembrii echipei sau organizaţiei de proiect trebuie să aibă bine definite autoritatea şi responsabilitatea pentru participarea lor la proiect.

4.Principiul abordării bazate pe procesidentificarea proceselor corespunzătoare proiectului;identificarea elementelor de intrare, elementelor de ieşire şi obiectivelor proceselor proiectului;

anticiparea proceselor viitoare în ciclul de viaţă al proiectului;

definirea interrelaţiilor şi interacţiunilor între procese.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii.doc

Alte informatii

ase, management