Managementul IMM

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul IMM.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 13 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Furnizorii de servicii pt. IMM! ( 4.6.3. – 343 pg.)

Furnizorii: - centre de consultanta

- consultanti independendenti

- centre de afaceri

- incubatoare

- infocentre

- cabinetele de avocatura

- firme de audit contabil

- centre de training

- banci

- societati de valori imobiliare

- fonduri de investitii

- societati de asigurari

- societati de leasing

- institute si/sau centre de cercetari si proiectari

- universitati

- fundatii

- fonduri de garantare

- organizatii ale intreprinderilor mici si mijlocii

- camere de comert si industrie

2. Metode si mijloace de pregatire intreprenoriale! (4.7.5. – 365 pg.)

Metode de pregatire: CLASICE: -prelegerea, demonstratia, studiul individual, metoda interogativa, consultarea literaturii de specialitate;

ACTIVE: -studiul de caz, discutia panel, interpretarea rolurilor, instruirea programata, incidentul, solutionarea dosarului de probleme, scenariul, elaborarea proiectului intreprenorial, simularea, exercitiului in grup, jocul de management.

MIXTE: -discutia in grup, mentoratul, masa rotunda, participarea la prezentari de noi produse, testele, vizita la targuri si expozitii, vizita de studiu la firme, brainstormingul, benchmakingul, invatamantul la distanta.

Mijloace de pregatire:

- Televiziunea cu circuit închis, atât în varianta unidirecţională cât şi în cea interactivă. Se utilizează cu foarte bune rezultate numeroase metode – studiul de caz, jocul rolurilor, incidentul, discuţia în grup etc.

- Computerele împreună cu pachete de programe de firmă şi, îndeosebi, cu cele special proiectate pentru a operaţionaliza anumite metode moderne de pregătire managerială. În această categorie includem simularea managerial-intreprenorială, jocul de conducere, benchmakingul,testele, exerciţiul în grup, scenariul etc.

- Internetul care oferă în primul rând posibilitatea transmiterii şi primirii rapide de informaţii între participanţii la procesele de pregătire. În plus, internetul prezintă valenţe de neînlocuit în utilizarea unora dintre cele mai moderne metode de pregătire intreprenorială, cum ar fi învăţământul la distanţă şi benchmakingul, simulările sau jocurile manageriale.

3. Enuntati principalele resurse si oportunitati pt. IMM-urile din Romania dezvoltati continutul si implicatiile uneia dintre ele. (2.5.6. – 165 pg.)

În continuare punctăm succint care sunt, în opinia noastră, resursele şi oportunităţile pentru IMM-uri în perioada actuală:

1. circa 40% din spaţii şi echipamente neutilizate din societăţile comerciale de stat şi companiile naţionale. Aceste active, componente majore a bogăţiei naţionale, rezultat al eforturilor întregii populaţii, reprezintă o valoare de câteva ori mai mare decât cea înglobată de patrimoniile sutelor de mii de IMM-uri existente. Reintroducerea lor în circuitul economic, valorificarea lor prin IMM-uri, s-ar reflecta în crearea a milioane locuri de muncă, venituri suplimentare substanţiale la bugetul statului, creşterea notabilă a ofertei de produse şi servicii etc.;

2. disponibilitatea pentru efort şi timpul mare acordat activităţilor IMM-urilor de către majoritatea întreprinzătorilor români, care muncesc frecvent peste 60 h pe săptămână;

3. nivelul bun de instruire generală şi profesională a populaţiei României, peste media mondială, de natură să faciliteze înfiinţarea şi dezvoltarea de firme private;

4. existenţa unor importante resurse naturale - petrol, gaze, cărbune, sulf, roci, păduri, ape etc. -, ce oferă resurse şi obiect de activitate IMM-urilor;

5. fabricarea în România a unei varietăţi de echipamente care, în mare parte, prezintă un bun raport preţ-calitate, fiind de regulă net mai accesibile economic şi tehnic întreprinzătorilor români, decât oferta similară din străinătate;

6. condiţii naturale excelente pentru turism şi agricultură, ramuri economice cu mari perspective potrivit aprecierilor specialiştilor şi în contextul evoluţiilor economice mondiale;

7. piaţa internă, reprezentată de cei aproape 23.000.000 de consumatori, de dimensiune medie în Europa, piaţă care în condiţiile relansării economiei va creşte rapid şi substanţial, dată fiind faza evoluţiei economice în care ne aflăm;

8. poziţia geo-strategică a României, la intersecţia unora dintre importantele căi de comunicaţii europene, cu acces la Marea Neagră, încorporând o porţiune apreciabilă a Dunării, cel mai mare şi important fluviu european etc.

9. un sistem de învăţământ cu un nivel şi potenţial apreciabil, care poate oferi practic întreaga gama de servicii educaţionale şi, parţial, chiar inovaţionale, necesare IMM-urilor;

10. existenţa unui mare număr de institute şi centre cu profil de cercetare-dezvoltare, multe posedând un know-how apreciabil, de care IMM-urile au mare nevoie, mai ales din ramurile de vârf ale industriei;

11. existenţa unui mare număr de IMM-uri private care oferă posibilitatea unui apreciabil număr de persoane, de ordinul sutelor de mii, să se familiarizeze într-o anumită măsură cu specificul funcţionării şi conducerii firmelor private. Aceste persoane reprezintă un izvor potenţial de noi întreprinzători, care posedă deja cunoştinţe apreciabile intreprenoriale şi managerial-economice;

12. liniile de credite pentru export finanţate de băncile internaţionale, derulate prin băncile româneşti (BRD, BC, BR etc.), care oferă credite în valută unei anumite categorii de IMM-uri;

13. creditele cu dobândă redusă oferite de MMPS pentru IMM-urile care angajează şomeri. Deşi mărimea lor nu este foarte mare, acestea au contribuit şi contribuie în continuare la capitalizarea şi dezvoltarea unor IMM-uri;

14. programele de asistenţă ale UE, ce au contribuit la dezvoltarea centrelor pentru IMM-uri, la pregătirea managerială şi economică a personalului acestora;

15. apariţia unor instituţii financiare, cum ar fi Fondul Româno-American, care oferă unele posibilităţi de finanţare, mai ales IMM-urilor cu un potenţial economic mai ridicat;

16. accelerarea privatizării şi restructurării economiei româneşti se va reflecta în noi resurse tehnico-materiale, umane şi informaţionale şi nişe pe piaţă pentru IMM-uri;

17. creşterea proporţiei populaţiei, comparativ cu perioada anterioară, care înţelege că fără accelerarea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, nu se poate realiza construcţia economiei de piaţă şi relansarea activităţii economiei;

18. construirea în mare măsură a sistemului legislativ, instituţional, economic etc., ca urmare a deciziilor şi acţiunilor din perioada 1990-1999, care oferă, în cele mai multe privinţe, un cadru mai propice pentru activităţile IMM-urilor;

19. platformele politico-ideologice ale principalelor partide politice ce guvernează ţara, în care dezvoltarea IMM-urilor private constituie o prioritate răspicat afirmată.

20. Realizarea unei variante de strategie de integrare în UE, în care un capitol disti

Fisiere in arhiva (2):

  • Managementul IMM
    • MIMM s2.doc
    • MIMM S3.doc

Alte informatii

subiect examen 2 si 3