Managementul Investitiilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul Investitiilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Investitia – concept, tipuri

Investiţia reprezintă plasarea unor sume de bani în scopul obţinerii unor rezultate utile sub formă financiară şi/sau socială şi/sau de mediu. Elementele dofinitorii ale investitiei, indiferent de forma sub care se materializeaza , sunt: riscul, performanta si durata.

- Riscul reprezintă probabilitatea de a nu obtine rezultatele avute în vedere în momentul plasării banilor.

- Performanţa reprezintă capacitatea activelor corporale, necorporale sau financiare de a produce rezultate de natură tehnică financiară, economico-socială, faţă de mediu, rezultate care se întorc drept plată investitorului şi/sau beneficiarilor direcţi sau indirecţi ai investiţiei. Rezultatele, de cele mai multe ori, trebuie să fie mai mari decât valoarea plasamentului. Rezultatele îmbracă diverse forme funcţie de tipul investiţiei si pot fi cuantificate diferit.

- Durata investiţei diferă funcţie de tipul investiţiei, de la câteva ore (în cazul plasamentelor pe piaţa interbancară) până la ordinul anilor, sau pe durată nedeterminată, permanenetă în cazul investiţiilor în educaţie, cultură, sănătate etc.

Tipuri de investitii:

I. În funcţie de forma sub care se materializează plasamentul, investiţiile se clasifică astfel:

a) investitii în active corporale (se prezintă sub formă materială);

exemplu: crearea/achizitionarea de mijloace fixe cum ar fi: cladiri, constructii ingineresti, schipamente sau achizitii de terenuri, reconstructia ecologica a capitalului natural sau pentru protectia capitalului natural.

În cazul investiţiilor în active corporale, rezultatele pot fi :

- cuantificabile monetar;

- cuantificabile nemonetar;

- necuantificabile.

b) investiţii în active necorporale (nu au formă materială), sunt acele active prin a căror utilizare se produc bunuri şi servicii materiale, exemplu:brevetele de investitii, marci de fabrica, licente, software. In aceasta catregorie sunt incluse si investitiil;e care contribuie la producerea activelor necorporale cum ar fi: investitii de cercetare – dezvoltare, educati, cultura, sanatate, securitate, aparae.

Investiţiile în reconstrucţia ecologică şi protecţia capitalului natural, cât şi cele pentru producerea activelor necorporale sunt investiţii care contribuie la siguranţa şi securitatea oricărei ţări.

În cazul investiţiilor în active necorporale, rezultatele pot fi :

- cuantificabile monetar;

- cuantificabile nemonetar.

c) investiţii în active financiare (investiţii de portofoliu), exemple:titluri de valoare emise de Institutii financiare, Administratii centrale sau locale, Banci centrale, Trezorerie; actiuni si obligatiuni, plasemente pe piata primara si secundara de capital.

Rezultatele investiţiilor în active financiare sunt întotdeauna sub formă monetară cuantificabilă îmbrăcând diverse forme: cupon, dividend, dobândă, randament.

II. o alta clasificare a investiţiilor este funcţie de destinaţie si se clasifica in urmatoarele grupe:

a) investiţii cu caracter social-cultural şi administrativ: locuinţe, spitale, şcoli, autogări, gări fluviale şi maritime, aerogări, birouri, muzee, biblio¬teci, parcuri, cinematografe, teatre, stadioane, sedii administrative, bănci etc.;

b) investiţii cu caracter industrial: întreprinderi industriale, ferme agricole si pentru creşterea animalelor, sere etc.;

c) investiţii hidrotehnice: baraje, cheiuri de încărcare-descărcare, porturi maritime şi fluviale, canale de navigaţie;

d) investiţii cu caracter special: mine, sonde de ţiţei, gaze şi injecţie, centrale nucleare, termoelectrice şi hidrotehnice, rafinării pentru ţiţei, unităţi militare şi poligoane de tragere;

e) investiţii pentru infrastructură şi telecomunicaţii: drumuri, căi ferate, linii de tramvai, poduri, viaducte, tunele, linii aeriene şi subterane pentru telecomunicaţii, reţele de transport şi distribuţie aeriene şi subterane a energiei electrice;

f) investiţii pentru alimentări cu apă şi canalizare: captări de apă, staţii de epurare, castele şi rezervoare de apă, conducte pentru alimentări cu apă şi canalizare;

g) investiţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi termoficare.

2. Eficienta investitiei – concept, factori de crestere a eficientei investitiei

Eficienta economica (e) a investitiilor exprima rezultatele care se obtin in procesul de implementare si/sau exploatare a investitiilor prin prisma resurselor consumate pentru implementarea (executia) investitiei si respectiv pentru exploatarea acesteia.

e=E∕R→max

e=R/E→min

R=resurse materiale, financiare si umane, energie, informatii

E=rezultate: produse, servicii si informatii cu valoare de piata

Factorii de crestere a eficientei economice:

a) Factori tehnici - performantele echipamentelor

b) Factori economici - politica economica, financiara si monetara a statului:

- Politica economica: dezvoltarea unor sectoare, regiuni, aplicarea unor programe prioritare;

- Politica financiara (deficitul bugetar- tinerea sub control), nivelul TVA, taxe, impozite;

- Politica monetara (BNR- tinerea sub control a inflatiei si cursului valutar) prin taxa scontului si politica open-market;

c) nivelul de pregatire al resursei umane

d) calitatea input-urilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Investitiilor.doc