Managementul Organizatiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul Organizatiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1.Determinantii strategiei

În categoria determinanţilor endogeni ai strategiei include: proprietarul, managementul superior, dimensiunea organizatiei, compexitatea, inzestrarea tehnica si tehnologiile, Dispersia teritorială a subdiviziunilor, Potenţialul uman, Potenţialul informaţional al organizaţiei, Potenţialul informaţional al organizaţiei, Cultura organizaţională,

determinanţii contextuali ai strategiei sunt: economic, managerial, tehnici si tehnologici,socio-culturali, ecologici, politici, juridici.

Determinantul economic reeuneste toate elementele de nat. economica exogena a organizatiei, care influenteaza strategia.Det economic incorporeaza piata, sistemul bancar, bursa. Acesta are ponderea cea mai importanata asupra strategiei, deoarece include piata.

2.Clasificati strategiile dupa 2 criterii. Precizati continutul a 2 tipuri de startegii.

Strategiile se clasifica dupa: 1)sfera de cuprindere aceste fiind globale si partiale. Strategiile globale se referă nemijlocit la ansamblul activităţilor organizaţiei, se caracterizează prin complexitate ridicată şi implicare de resurse apreciabile, se concretizează în planuri sau programe vizând organizaţia în ansamblu său. Strategiile partiale se referă la unele activităţi ale organizaţiei se caracterizează prin concentrarea cu prioritate asupra celor mai bune sau mai deficitare componente ale firmei, folosind resurse relativ limitate, se concretizează de obicei în programe sau planuri pe domenii2) Dinamica principalelor obiective incorporate acestea fiind: de redresare (Dinamica principalelor obiective incorporate, se axează pe eliminarea deficienţelor înregistrate în trecutul apropia), de consolidare(stabileşte obiective cantitativeidentice sau apropiate celor din perioada precedent, - se axează asupra perfecţionării laturilor calitative ale activităţilor întreprinderii), de dezvoltare (- stabileşte obiective sensibil superioare cantitativ şi calitativ celor din perioada precedentă , se bazează pe o solidă situaţie economică, dublată de un apreciabil potenţial tehnic şi commercial).

3.Rolul strategiilor organizatiilor

Elaborarea şi aplicarea strategiilor nu reprezintă un scop în sine, ci constituie un instrument (modalitate) managerială majoră de profesionalizare a conducerii şi creştere a competitivităţii organizaţiei.

Formularea de strategii favorizează, de regulă, luarea în considerare a intereselor principalilor stakeholderi ai organizaţiei. Prin strategie se trasează traiectoria de evoluţie a organizaţiei pentru o perioadă relativ îndelungată. Strategia asigură un fundament net superior pentru iniţierea, adoptarea şi aplicarea mulţimii celorlalte decizii tactice şi curente.

O strategie riguroasă este de natură să faciliteze şi să amplifice eficacitatea integrării organizaţiei în complexul şi dinamicul mediu contemporan în care este plasată. Strategia ajuta la construireasi dezvoltarea avantajului competitive al organizatiei. Organizatiile care îşi bazează activitatea pe

strategii, obţin rezultate economice net superioare celorlalte.

4.Enumerati trasaturile definitorii ale strategiei, detaliati aspecte privind una dintre ele.

Trasaturile strategiei sunt : misiune si obiectiv; perioade viitoare de timp de regula 3-5 ani; organizaţia în ansamblul său, sau părţi importante ale acesteia; elementele esenţiale; abordarea corelativă a organizaţiei şi mediului; interesele cel puţin ale unei părţi a stakeholderilor; comportament

Competitive; sinergii; intens proces de învăţare organizaţională; principiul echifinalităţii (Potrivit

acestuia, există mai multe modalităţi sau combinaţii de resurse şi acţiuni, prin care

se poate asigura atingerea unui anumit obiectiv. v. În consecinţă, atât în elaborarea,

cât şi în implementarea strategiei, nu trebuie absolutizată o singură combinaţie. În

funcţie de variabilele endogene şi exogene implicate, se poate folosi una din mai

multele combinaţii eficace, prin care se realizează avantajul competitiv.); rezultat al negocierii explicite sau implicite a stakeholderilor; caracter formalizat, îmbrăcând forma unui plan; obţinerea avantajului competitive.

5. Ce reprezinta si in ce consta delegarea

Delegarea consta in atribuirea temporara de catre un manager a uneia din sarcinile sale de serviciu unui subordonat, insotita si de competent si responsabilitatea corespunzatoare.

Principalele elemente component ale delegarii sunt:

-insarcinarea( consta in atribuirea de catre un manager, unui subordonat, a efectuarii unei sarcinice-I revine de drept prin organizarea formala)

- atribuirea competentei formale( se asigura subordonatului libertatea decizionala si de actiune necesara realizarii sarcinii respective)

-incredintarea responsabilitatii ( asigura refacerea “triunghiului de aur” al organizarii pentru sarcina in speta. Noul executant este obligat sa realizeze sarcina delegate, in functie de rezultatele obtinute, fiind recompesat sau sanctionat)

In cazul delegarii se produce dedublarea responsabilitatii, in sensul ca, desi executantul raspunde integral de realizarea sarcinii si utilizarea competentelor acordate, managerul care a efectuat delegarea isi mentine in fata superiorilor responsabilitatea finala pt realizarea sarcinii.

6. Enumerati componentele strategiei si prezentati una dintre acestea

Componentele strategiei sunt: misiunea organizatiei, obiectivele fundamentale, optiunile strategice, resursele, termenele, avantajul competitiv.

Misiunea organizaţiei constă în enunţarea cuprinzătoare a scopurilor funda-mentale şi a concepţiei privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor firmei, prin care se diferenţiază de organizaţii similare şi din care decurge sfera sau domeniul de activitate şi piaţa deservită. Caracteristic misiunii este că nu reprezintă o enunţare de elemente de realizatcuantificabile, ci orientare, perspective şi atitudini.

Prin obiective fundamentale se desemnează acele obiective ce au în vedere orizonturi

îndelungate, de regulă 3 - 5 ani şi care se referă la ansamblul activităţilor organizaţiei sau la

componente majore ale acesteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Organizatiei.doc