Managementul Productiei Industriale - Functiuni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul Productiei Industriale - Functiuni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

FUNCŢIUNILE ÎNTREPRINDERII - FUNCŢIUNI DE GESTIUNE

2.1. Funcţiunile întreprinderii

în cadrul unei întreprinderi funcţiunile au luat naştere prin descompunerea ansamblului sarcinilor şi recompunerea lor pe criterii de omogenitate. Noţiunea de funcţiune a întreprinderii a fost introdusă pentru prima dată de H. Fayol în lucrarea "Administrarea industrială şi generală", în anul 1916. Acesta a identificat următoarele şase funcţiuni ale întreprinderii:

funcţiunea tehnică;

funcţiunea comercială;

funcţiunea financiară;

funcţiunea contabilă;

funcţiunea de securitate;

funcţiunea administrativă.

Cu timpul această grupare a suferit modificări esenţiale, astfel încât nici astăzi nu putem vorbi de un punct de vedere unitar în această problemă. In literatura de specialitate găsini ca funcţiuni ale întreprinderii următoarele: activitatea comercială, activitatea productivă, cercetarea-dezvoltarea, activitatea financiară, gestiunea resurselor umane. Intr-o viziune mult mai analitică, funcţiunile de gestiune ale întreprinderii sunt: vânzările, producţia, personalul, aprovizionarea, investiţiile, finanţele, organizarea şi coordonarea, administrarea, controlul, managementul. Unii separă funcţiunea de aprovizionare de cea comercială, considerându-le funcţiuni distincte.

Specialiştii români definesc funcţiunea întreprinderii ca totalitatea activităţilor omogene şi/sau complementare, realizate de personal de o anumită specialitate, utilizând metode şi tehnici specifice în vederea îndeplinirii unor obiective derivate. De aici rezultă un lucru deosebit de important şi anume că funcţiunile întreprinderii sunt activităţi de execuţie (tehnologice, de transformare fizică a materialelor şi de gestiune), spre deosebire de funcţiile managementului, care sunt activităţi de pilotaj (conducere).

în prezent sunt recunoscute ca funcţiuni ale întreprinderii următoarele cinci activităţi: comercială, producţie, cercetare-dezvoltare, financiar-contabilă şi de personal. în tratarea funcţiunilor întreprinderii se începe întotdeauna cu funcţiunea comercială, întrucât aceasta pune în mişcare toate celelalte funcţiuni.

Deşi activitatea de aprovizionare este o parte componentă a funcţiunii comerciale, dată fiind importanţa ei în cadrai firmei, mulţi autori o tratează în mod distinct, considerând-o ca o funcţiune separată. Din punctul nostru de vedere, considerăm ca funcţiuni ale întreprinderii următoarele:

La nivelul întreprinderii competitivitatea poate fi definită drept capacitatea acesteia de a oferi, în raport cu concurenţii săi, produse de valoare (calitate) superioră la costuri egale sau de valoare egală la costuri inferioare (respectiv o combinare a acestor avantaje) şi de a construi astfel poziţii competitive avantajoase, permiţând să se obţină performanţe economice superioare pe termen lung.

In termeni sintetici aceste două situaţii de bază care definesc competitivitatea se pot reda în felul următor:

l)Q>Qc;c=cc;p>pc 2) Q= Qc; c<c0; p< pc, în care:

Q şi Qc reprezintă calitatea (valoarea de întrebuinţare) produselor întreprindrii analizate, respectiv a produslor oferite de concurenţă;

c şi cc— costurile unitare ale produselor întreprinderii analizate, respectiv ale concurenţei;

p şi pc - preţurile unitare corespunzătoare produselor întreprinderii analizate, respectiv ale concurenţei.

In prezent, datorită internaţionalizării concurenţei, competitivitatea unei întreprinderi reprezintă, de asemenea, capacitatea sa de a realiza bunuri care se vând pe pieţele internaţionale în condiţi de concurenţă liberă şi deschisă, toate acestea permiţându-i întreprinderii de a menţine sau de a ameliora rentabilitatea.

La nivelul macroeconomic competitivitatea reprezintă capacitatea de a realiza bunuri si servicii care satisfac condiţiile concurenţei internaţionale, astfel încăt să permită locuitorilor unei ţări de a beneficia de un nivel crescând şi suportabil de viaţă.

Managementul strategic al întreprinderii trebuie să găsească şi să pună în aplicare mecanismele de stăpânire (menţinere şi creştere) a competitivităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Productiei Industriale - Functiuni.doc