Managementul Productiei Industriale - Productia

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul Productiei Industriale - Productia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

3 1 Procesul de producţie

a)Noţiunea de proces de producţie. Producţia ca proces sau procesul de producţie este o creatie sistemică realizată şi condusă de oameni prin intermediul căreia are loc transformarea unor bunuri si servicii în alte bunuri şi servicii, destinate a fi vândute pe piaţă pentru a satisface nevoile consumatorilor. Transformările care se efectuează asupra bunurilor supuse prelucrării (materii prime, materiale, produse semifinite) au la bază legi fizice, chimice, biologice şi de altă naturi Procesul de producţie sau producţia ca proces reprezintă o activitate organizată, efectuată şi condusă de oameni, prin care, cu ajutorul diferitelor maşini, utilaje şi instalaţii, se realizează o serie de transformări fizice, chimice, biologice, informaţionale şi de altă natură asupra materiilor prime, materialelor sau altor componente în vederea obţinerii unor produse, lucrări sau servicii cerute de consumatori Producţia, respectiv procesul de producţie, poate fi definită şi ca o reţea de procese de fabricatie (tehnologice de prelucrare sau trans fonii are) şi de operaţii prin a căror reunire rezultă o anumita configuraţie tehnologică capabilă să realizeze produse, lucrări şi servicii cu valoare de piaţă. Procesul, în sens larg, reprezintă circuitul produselor de la un muncitor la altul sau de la o operaţie la alta, fiind alcătuit dintr-o serie de faze (etape) cu ajutorul cărora materiile prime şi materialele sunt transformate în mod treptat în produse finite, lucrări şi servicii. Operaţia se referă la o fază particulară a procesului de fabricaţie (tehnologic) în decursul careia muncitorul efectuează diferite transformări asupra materiilor prime şi semifabricatelor. Ca urmare rezultă că operaţia vizează circuitul uman centrat pe timpul şi spaţiul aferent unui executant Individual sau de grup. In analiza producţiei procesele sunt mari unităţi tehnologice, iar operaţiile sunt mici unităţi tehnologice folosite în acelaşi scop. De asemenea, un proces mai poate fi definit ca un lanţ de evenimente prin a căror desfăşurare materiile prime, materialele şi alte componente sunt transformate în produse, lucrări şi servicii, în aceeaşi optică, o operaţie reprezintă un eveniment în decursul căruia un lucrător sau un utilaj efectuează o transformare asupra unui obiect. Procesul de producţie, în sens larg, se compune din totalitatea proceselor de muncă şi a proceselor naturale legate între ele sub aspect tehnologic, în cadrul producţiei procesele de muncă reprezintă componenta esenţială întrucât prin intermediul lor au loc transformările principale asupra obiectelor supuse prelucrării. Procesele naturale se caracterizează prin faptul că factorii naturali (căldura soarelui, vântul, apa etc.) sunt aceia ce acţionează asupra obiectelor de prelucrat fără participarea nemijlocită a omului, însă, întotdeauna, sub un anumit control al omului (uscarea lemnului, a pieselor vopsite, fermentaţia naturală etc). Ţinând seama de aceste elemente, procesul de producţie sau producţia (PP) poate fi definit şi ca totalitatea proceselor de muncă (PM) şi a proceselor naturale (PN) care contribuie la realizarea produselor, serviciilor sau a diferitelor lucrări, adică: PP = PM + PN.Producţia sau procesul de producţie poate fi analizată şi sub aspect cibernetic, în acest sens, procesul de producţie poate fi definit ca un ansamblu de operaţii destinate să transforme anumite elemente numite "intrări" în alte componente numite "ieşiri", sub controlul şi supravegherea omului.Producţia privită ca o reţea de procese şi operaţii se prezintă aşa după cum rezultă din fig. 3.1.

Tratare, transformare sau prelucrare - Operaţii de tratare

Control - Operaţii de control

Manipulare, transport - Operaţii de manipulare şi transport

Aşteptare - Operaţii de aşteptare

Figura 3.1 pune în evidenţă faptul că celor patru fenomene ale unui proces le corespund patru tipuri de operaţii asemănătoare.

b) Conţinutul unul proces de producţie. Din fig. 3.1 se poate deduce că un proces de producţie conţine două mari categorii de trasee:

traseul obiectelor sau traseul mărfurilor, care caracterizează procesele propriu-zise;

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Productiei Industriale - Productia.doc