Managementul Serviciilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Managementul Serviciilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Arta este inspiratie, îndemânare…: a) talent, intuitie

B. John M. Rathmell..: c) natura serviciilor

Care din text…nu repr consideratie..: c) tendinnta de disociere

Care din text…nu repr restrictii..: e) restrictii de consum

Care din text…nu repr restricţii..: a, b, c, d = corecte

Care dintr afirmatii:...: b) gestiunea capitalului lucrativ

Care dintr afirmatiile urm nu reprez..: c) standarde ce privesc locul

Care dintr afirmatiile urm nu se înc..: e) productia se realizează în r

Care dintr enunturi nu reprezintă o tehnică de ..: d) diagnosticarea

Care dintr formulări nu este categorie de : d) tariful

Care dintr formulări nu reprezintă etapă : d) evaluarea alternativei

Care dintr formulări nu reprezintă factor :a) comprimarea costurilo

Care dintr formulări nu reprezintă tipuri : b) lider de misiune

Care dintr formulări nu reprezintă un el...: a) o stare de ordine si un

Care dintr formulări nu reprezintă un stil : b) lider de misiune

Care dintr formulările…cerinte: e) supletea deciziei

Care dintr formulările…o etapă :c) corectarea unor actiuni întreprin

Care dintr formulările…un criteriu :b) mărimea si importanta firmei

Care dintr formulările…un factor :b) prestările de servicii

Care dintr formulările…nu se referă:e) tendinta de a forta norocul

Care dintr textele…factor: d) consideratia;

Care dintr textele…furnizor :b) piata agroalimentar

Care dintr textele…o caracteristică :d) caracter comercial

Care dintr textele…prin ce se caracterizează managementul prin obiective.

b. atragerea personalului la procesul decizional

Care dintre textele de mai jos nu se referă la ce are în vedere minimizarea costului serviciilor.

b. schimbarea caracteristicilor si calitătii serviciilor prestate

Care dintre textele de mai jos reprezintă cerintă a deciziei în managementul serviciilor.

b. enuntul si formularea clară a deciziei

Care dintre textele de mai jos reprezintă condiŃii definitorii pentru calitatea serviciilor prestate.

e. tangibilitatea manifestată prin mediul în care se desfăsoară activitatea în cadrul firmei, ori prin mijloacele de muncă si atitudinea personalului

Cea mai des întâlnită dintre structuri este cea functională Acest tip de structură constă în ,,…………………………….. ,, iar dacă avem în vedere firma în ansamblul

d. organizarea activitătii de servicii pe componentele acesteia

Cu toate plusurile sale, structura functională ierarhică prezintă unele deficiente dintre care se pot aminti:

c. fiecare compartiment implicat este specializat pe domenii

Echipele cu rol de crestere a gradului de participare a angajatilor sunt create pentru implicarea angajatilor de la nivelurile inferioare în procesul decizional si cond

e. 1,2,5 ech.de sol,ech auto,ech virt

Economiile moderne sunt orientate preponderent către o dezvoltare accentuată a serviciilor ca urmare a existentei unui complex de factori precum:

e. 1,2,4 gradul,particip,marimea

Experimentul este un instrument modern de conducere ce are drept caracteristică esentială, care-l diferentiază de toate celelalte instrumente, „……………………” în

d. interventia decidentilor

Identificati care din textele de mai jos nu reprezintă, în perspectivă, o categorie de servicii ce se va dezvolta.

c. serviciile de garantare

Identificati care dintre formulări este o categorie de servicii prestată agentilor economici.

a. servicii curente

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Serviciilor.doc