Modelarea Economica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Modelarea Economica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Modelarea economică este o disciplină economică de graniţă cu matematica şi tehnica de calcul, care se ocupă de fundamentarea deciziei manageriale în condiţii de eficienţă pentru organizaţie, cu ajutorul unor modele economico-matematice flexibile şi cu posibilitatea utilizării tehnicii de calcul.

Modelul este o reprezentare izomorfă a realităţii, care oferă o imagine intuitivă dar riguroasă în sensul structurii logice a fenomenului studiat şi permite descoperirea unor legături şi legităţi greu de stabilit pe alte căi.

Clasificarea modelelor:

D.p.d.v. al gradului de abstractizare:

- modele iconice *modele analogice *modele simbolice

D.p.d.v. al structurii proceselor reflectate:

-modele cu profil tehnologic

-modele informaţional –decizionale

-modele informatice

-modele ale relaţiilor umane

D.p.d.v. al naturii datelor:

- modele deterministe - modele stochastice - modele vagi (fuzzy)

D.p.d.v. al factorului timp:

- statice - dinamice

D.p.d.v. al sferei de reflectare:

- macroeconomic - microeconomic - mezoeconomic.

D.p.d.v. al domeniului de provenienţă:

- cibernetice - econometrice - cercetări operaţionale - teoria deciziei

algoritmi= succesiuni de operaţii logice şi aritmetice. Pot fi: exacţi, aproximativi, euristici.

Un algoritmse caracterizează prin: - universalitate - finitudine - determinism

Etapele procesului de modelare

- cunoaşterea detaliată a realităţii sistemului (procesului) ce se modelează,

- construirea propriu-zisă a modelului economico-matematic;

- experimentarea modelului economico-matematic şi evaluarea soluţiei;

- implementarea modelului economico-matematic şi actualizarea soluţiei.

Variabile de decizie: decizii cuantificabile relationate unele cu altele.

Functie obiectiv:criteriul de eficienta exprimat ca o functie a variabilelor de decizie. Poate fi de Max sau de Min.

Parametrii:valori constante.

Restrictii: limite impuse asupra valorii variabilelor de decizie.

Euristica–o clasă de metode şi reguli care dirijează subiectul spre cea mai simplă şi mai economică soluţie a problemelor

Previziunea=o metodă sistematică de obţinere a unei estimări a valorii viitoare a unei variabile;

Clasificarea metodelor de previziune:

- de judecată -se bazează pe estimări subiective, mai degrabă decât pe date; sunt folosite pentru prognoze pe termen lung (mai ales când intervin factori ext.) sau atunci când nu există date istorice sau acestea sunt limitate;

- cauzale –pentru care este posibilă identificarea unor relaţii funcţionale de tipul Y=f(x1, x2, , xn)unde Yvariabila dependentă este exprimată în funcţie de nivelul factorilor independenţi (x1, x2, xn);

- bazate pe serii de timp–în cazul în care evoluţia curentă a unui indicator depinde de nivelul anterior (în ipoteza păstrării unui comportament inerţial al fenomenului);

- econometrice –în cazul unor ecuaţii simultane sau sisteme de ecuaţii ce descriu în formă matematică diferite legităţi economice.

Brown: Ideea de bază: prin modelul de ajustare exponenţială propus de Brown se atribuie datelor referitoare la vânzările din trecut, ponderi invers proporţionale cu vârsta lor, considerând că, în evoluţia procesului, datele recente sunt mai valide decât cele vechi.

Rt= Rt-1+(St-Rt-1)sauRt= St+(1-)Rt-1

Seriile dinamine: O secvenţă de date de observaţie, în mod obişnuit ordonată în timp, este denumită serie de timp, sau serie dinamică.

Extrapolarea: sugerează dezvoltarea inerţială (prelungirea în viitor) a unor elemente ale proceselor şi fenomenelor economice;

Extrapolarea analitică: Utilizează drept bază informaţională iniţială un şir de date;

Extrapolarea fenomenologică: Utilizează drept bază informaţională iniţială ipoteze legate de structura fenomenului investigat.

Ajustare(nivelare) - operatiunea de înlocuire a valorilor observate ale variabilei studiate cu alte valori. Noile valori sunt calculate prin metode adecvate cu scopul de a pune în evidenţă componentele considerate esenţiale ale seriei de date: trendul, fluctuaţiile ciclice, sezoniere si/sau neregulate.

Metodele de descompunere (sau decompoziţie) presupun identificarea, în mod separat, a componentelor tipice (caracteristici) în variaţia unei serii dinamice(tendinţa generală/trendul, mişcarea ciclică, fluctuaţiilesezoniere, variaţiileneregulate/perturbatoare) şi prognoza acestora izolată.

Analiza regresiei - O clasă de metode prin care, folosind o ecuaţie de regresie determinată pe baza unor date experimentale, pot fi estimate (previzionate) valorile unor variabile date, presupunând cunoscute ori previzionate valorile altor variabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modelarea Economica.doc