Modele Teste Licenta Management General

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Modele Teste Licenta Management General.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Care din următoarele definiţii pot fi asociate managementului?

1. ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii;

2. procesul de definire şi îndeplinire a unor scopuri prin realizarea a 3 funcţii de bază ale conducerii – planificarea, organizarea şi sistematizarea - pe fondul utilizării unor resurse date;

3. arta de a conduce, de a administra;

4. procesul prin care managerii operează cu trei elemente fundamentale – idei, lucruri, bani şi oameni – realizând obiectivele prin alţii.

Alegeţi varianta corectă:

a) 1,3 b) 2,3 c) 3,4

a

2. Care din următoarele afirmaţii sunt false?

a. prin funcţia de control se iniţiază ciclul procesului de management.

b. funcţia de control reprezintă ansamblul proceselor prin care performanţele realizate de firmă sau de componenţii ei sunt măsurate şi comparate cu obiectivele standard;

c. procesul de control presupune determinarea cauzelor obiective şi subiective care au generat abaterile;

a

3. În concepţia sistemică asupra firmei, în vederea definirii managementului se face apel la următoarele noţiuni:

a) relaţiile de management, procesele de management

b) procesele de management, cunoştinţele de management

c) cunoştinţele de management, relaţiile de management

a

4. Procesul de management cuprinde următoarele funcţii:

a) funcţia de previziune, funcţia de organizare, funcţia de coordonare, funcţia de motivare, funcţia de control;

b) funcţia de previziune, funcţia de promovare, funcţia de organizare, funcţia de conducere, funcţia de control;

c) funcţia de previziune, funcţia de promovare, funcţia de organizare, funcţia de antrenare, funcţia de conducere, funcţia de control;

a

5. Prin aptitudinile conceptuale al e managerilor înţelegem:

a. Să orienteze firma în timp, după un anumit pan conceput, pentru a-şi atinge misiunea şi obiectivele stabilite, de a formula şi implementa strategii eficiente şi eficace;

b. Să creeze un climat favorabil cooperării şi comunicării deschise între componenţii grupurilor de lucru;

c. Totalitatea cunoştinţelor profesionale de specialitate.

a

6. Care din următoarele afirmaţii sunt false?

a. strategia de renunţare presupune renunţarea la activităţile care implică costuri suplimentare;

b. strategia de prezentare pentru faliment presupune iniţierea din proprie iniţiativă a procedurii de reorganizare sub supraveghere judecătorească;

c. strategia lichidării implică vânzarea sau dizolvarea firmei ca urmare a deciziei acţionarilor;

d. strategia lichidării implică vânzarea sau dizolvarea firmei ca urmare a unei conjuncturi nefavorabile.

a

7. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

a. strategia diversificării presupune dezvoltarea şi diversificarea produsului sau serviciului;

b. strategia integrării verticale presupune integrarea prin absorbirea unor firme din acelaşi domeniu;

c. strategia integrării verticale presupune integrarea în domeniile clienţilor;

d. strategia diversificării este a strategie la nivel de afaceri.

c

8. Care din următoarele afirmaţii sunt false?

a. strategia de concentrare asupra unui anumit segment de piaţă se realizează pe baza strategiei de dominare globală prin costuri şi a strategiei diversificării;

b. diferenţierea produsului sau serviciului este o alternativă strategică prin care se individualizează produsul ca fiind unicat;

c. strategiile la nivel de afaceri “precizează ce domenii de afaceri vor fi abordate şi cum se vor repartiza resursele firmei între aceste domenii”.

a

9. Care din următoarele afirmaţii sunt false:

a) strategia reprezintă arta de folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă;

b) strategia reprezintă ansamblul criteriilor de decizie care ghidează comportamentul unui agent economic;

c) strategia reprezintă direcţia şi scopul unei organizaţii pe termen scurt, care potriveşte într-un mod ideal resursele cu mediul său extern.

c

10. Unii autori identifică în evoluţia managementului strategic următoarele etape distincte:

1. planificarea financiară de bază;

2. planificarea bazată pe profunzime;

3. planificarea orientată pe mediu extern;

4. managementul strategic.

Alegeţi varianta corectă:

a) 1,3,4; b) 2,3,4; c) 1,2,3,4.

c

11. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

a. diviziunea verticală a muncii porneşte de la faptul că munca specializată este eficientă;

b. diviziunea verticală a muncii presupune stabilirea ierarhiilor, a liniilor de autoritate şi a fluxului de comunicaţii din interiorul unei firme;

c. diviziunea verticală a muncii se realizează prin separarea activităţilor şi gruparea lor în posturi şi compartimente.

b

12. Diviziunea verticală a muncii presupune stabilirea:

a) posturilor;

b) activităţilor şi gruparea lor în posturi şi compartimente;

c) fluxului de comunicaţii din interiorul unei firme.

C

13. Compartimentele:

a) reprezintă acele componente formate dintr-un număr variabil de salariaţi ai firmei subordonaţi unei autorităţi unice;

b) se creează în scopul îndeplinirii unor activităţi şi atribuţii cu caracter provizoriu;

c) pot fi grupate după diferite criterii.

C

14. Care dintre următorii factori nu influenţează structura organizatorică a unei firme?

a) Strategiile

b) Mediul

c) Tehnologia

d) Resursele umane

e) Sloganul firmei

e

15. Organizarea descentralizată:

a. în acest caz firma îşi defineşte foarte amănunţit procedurile interne de lucru, regulile după care va funcţiona, urmând ca diverse compartimente/departamente constituite să funcţioneze după reguli formale stricte

b. în acest caz marile companii s-au partajat în unităţi mici de profit , fiecare unitate fiind subordonată unui manager,devenind astfel mai adaptabilă la cerinţele clientului

c. acest tip de organizare derivă din doctrina militară şi presupune o centralizare a puterii/competenţelor; în afaceri s-a aplicat în anii  50 în companiile americane şi echivalează cu organigrame relativ birocratice, greu adaptabile la cerinţele impuse de clienţi

b

Fisiere in arhiva (1):

  • Modele Teste Licenta Management General.doc

Alte informatii

contine raspunsurile