Rezolvari Teste Grila Fiantele Intreprinderii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Rezolvari Teste Grila Fiantele Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

126. O întreprindere dispune de următoarele informaţii (u.m.): Imobilizări = 900; Stocuri = 320; Creanţe = 150; Lichidităţi = 80; Capitaluri proprii = 900; Datorii pe termen lung = 120; Datorii de exploatare = 280; Credite bancare curente = 150.

Trezoreria netă (TN) va avea următoarea valoare:

a) TN = -70 u.m.

b) TN = 120 u.m.

c) TN = 190 u.m.

d) TN = 160 u.m.

e) TN = 170 u.m.

FR=900+120-900=120 FR=(320+150+80)-(280+150)

NFR=(370+150)-280=190

TN=120-190=-70 TN=80-150=-70

127. Din bilanţul unei întreprinderi întocmit la sfârşitul exerciţiului contabil rezultă următoarele date (u.m.): activ imobilizat 300; activ circulant 600; capital social 146; rezerve 59; datorii pe termen lung 395; datorii pe termen scurt 300. Valoarea indicatorului situaţie netă este (u.m.):

a) 205 = 146-+59=300+600-395-300

b) 139

c) 205

d) 120

e) 175

128. Din bilanţul unei întreprinderi întocmit la sfârşitul exerciţiului contabil rezultă următoarele date (u.m.): activ imobilizat 300; stocuri 400, creanţe client 150, lichiditãţi 50; capital social 120; rezerve şi provizioane reglementate 85; datorii pe termen lung 395; furnizori 150, salarii 50, taxe şi impozite 25, credite de trezorerie 75. Valoarea nevoii de fond de rulment (NFR) este (u.m.):

a) 165

b) 139

c) 325 NFR=400+150-150-50-25=325

d) 120

e) 175

129. O întreprindere dispune de următoarele informaţii (u.m.): imobilizări = 1.700; stocuri = 300; creanţe = 280; lichidităţi = 170; capitaluri proprii = 1070; datorii pe termen lung = 650; datorii de exploatare = 380; credite de scont = 350. Capitalurile permanente (CPm) sunt:

a)CPm = 1.720 Cap perm = Cap propriu + Dat pe t ml = 1070+650=1720

b) CPm = 1.700

c) CPm = 2.100

d) CPm = 2.720

e) CPm = 2.900

130. O întreprindere dispune de următoarele informaţii (u.m.): imobilizări = 1.700; stocuri = 300; creanţe = 280; lichidităţi = 170; capitaluri proprii = 1070; datorii pe termen lung = 650; datorii de exploatare = 380; credite de scont = 350. Activul net contabil (AN) va fi (u.m.):

a) ANC = 1.720

b) ANC = 2.100

c) ANC = 1.070 ANC=1700+300+280+170-650-380-350=1070

d) ANC = 3.250

e) ANC = 3.350

131. Bilanţul unei întreprinderi în exerciţiul N prezintă următoarele informaţii (u.m.): imobilizări = 1.600; stocuri = 800; creanţe = 300; lichidităţi 20; capitaluri proprii = 800: datorii financiare pe termen lung = 520; datorii de exploatare = 800: credite de trezorerie = 600. Indicatorul nevoie de fond de rulment (NFR) va fi:

a)NFR = -580u.m.

b)NFR = 580u.m.

c)NFR = - 300u.m.

d)NFR= - 280u.m.

e) NFR= 300u.m. = 800+300-800=300

132. Se consideră următoarele informaţii (u.m.) din contul de profit şi pierdere: cifra de afaceri = 8.000; cheltuieli materiale = 3.200; cheltuieli cu personalul = 800: impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 150; dobânzi = 350; amortizarea imobilizărilor = 400; impozit pe profit = 775. Valoarea corectă a indicatorului excedentul brut de exploatare (EBE)va fi:

a. EBE = 3.850 = 8000-3200-800-150= 3850

b. EBE = 2.400

c. EBE = 2.600

d. EBE = 2.800

e. EBE = 3.100

133. Se consideră următoarele informaţii (u.m.) din contul de profit şi pierdere: cifra de afaceri = 8000; cheltuieli materiale = 3200; cheltuieli cu personalul = 800: impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 150; dobânzi = 350; amortizarea imobilizărilor = 400; impozit pe profit = 775. Valoarea corectă a indicatorului capacitatea de autofinanţare (CAF) va fi:

a) CAF = 1.644

b) CAF = 1.324

c) CAF = 2.725 = (Pnet + Amo) = (8000-3200-800-150-400-350-775) + 400 = 2725

d) CAF = 1..844

e) CAF = 3.100

134. Analiza pragului de rentabilitate permite obţinerea unor rezultate de gestiune utile pentru previziunea întreprinderii, cum ar fi, de exemplu, stabilirea profitului previzional la o variaţie dată a cifrei de afaceri. În acest scop prezentăm următoarele date (u.m.): cifra de afaceri realizată în perioada curentă 3.200; cheltuielile variabile 2.240; cheltuieli fixe 800; creşterea cifrei de afaceri pentru perioada de previziune 20%. Mărimea profitului previzionat va fi de:

a) 2.475

b) 352

c) 3.300

d) 13.200

e) 2.250

MCV=1-2240/3200=1-0.7=0.3

CA = 3200*1.2=3840

CV=3840*0.7=2688

Cf=800

Profit previzionat = 3840-2688-800 = 352

135. La o cifră de afaceri de 7.800 u.m., cu 36% cheltuieli variabile şi 2380 u.m. cheltuieli fixe, pragul de rentabilitate este de (u.m.):

a) 3.718,75

b) 2.808

c) 21.666,7

d) 12.187,5

e) 6.611,11

136. Contul de profit şi pierderi al exerciţiului 20(N) oferă următoarele informaţii (u.m.): cifra de afaceri 2.000; cheltuieli de exploatare plătibile 1.300 din care consumuri de la terţi 960; cheltuieli cu

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezolvari Teste Grila Fiantele Intreprinderii.doc

Alte informatii

facultatea management universitatea ecologica bucuresti