Subiecte Management Financiar

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Management Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Modele de guvernare corporative

Modelul traditional specific sistemului nord-american si are la baza 2 tipuri de raporturi juridice.Modelul se deruleaza la 3 niveluri ierarhice:-actionari(1)administratori(2)manageri(3)autoritatea managerilor derivand din cea a administratorilor.

Modelul codeterminarii este specific tarilor vest europeneiar participantii sunt ierarhizati pe 4 niveluri: actionari(1)administratori(2)manageri(3)salariati(4).Se intalnesc 2 tipuri de raporturijuridice:unul intre actionari si salariati iar altul are loc intre administratori si manageri.

Modelul riscului asumat este characteristic tarilor Asiei de Sud-Est(Japonia) si este caracterizat tot de 4 niveluri ierarhice si 2 raporturi juridice.Aici raporturile juridice sunt mai complexe; raport intre actionari; reprezentanti ai salariatilor; clienti, banci, furnizori; pe deoparte si administratori pede altaparte. Al doilea raport este intre administratori, reprezentanti ai salariatilor, clienti, banci, furnizori, pe de o parte si manageri pe de alta parte.

Obiectivele diagnosticului Financiar

- Pt manageri si actionari(rentabilitatea financiara, economica si commerciala, risc financiar si de faliment, grad de autonomie flexibilitatea construirii si utilarii resurselor, posibilitati de control

- Pt creantieri(risc de faliment, starea solvabilitatii, lichidarea, datorii, exigente, capacitatea de plata)

Fondul de Rulment

Atunci cand sursele permanente sunt mai mari decat nevoile permanente de alocare a fondurile banesti, inteprinderea dispune de un fond de rulment. Fondul de rulment apare ca o marja de securitate care garanteaza solvabilitatea inteprinderii.

FRN=CP-Ai FRP=Cp-Ai

FRN=Ac-Rt FRS=FRN-FRP

FRN=FRP+FRS =CP-Ai-Cp+Ai=CP-Cp

FRN pozitiv:certifica o stare de echilibru financiar pe termen lung.

FRN negativ:evidentiaza imposibilitatea firmei de a asigura un excedat de resurse financiare pe termen lung care sa-i poata acoperi necesitatile.

FR propriu :se calculeaza prin diferenta dintre capitalul propriu si activele imobilizate si caracterizeaza starea de echilibru pe termen lung realizat sin resursele proprii

FR brut sau total si Fondul rulment strain: este egal activele circulante si se calculeaza indicatorul”gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu.

Ratele financiacre de analiza a capacitatii de plata

Prima preocupare a unui manager este sa vada daca firma pe care o conduce poate sa isi onoreze obligatiunile de plata cu scadenta in viitorul apropiat.In acest scop se calculeaza indicatorii

- rata curenta(lichiditatea curenta)

- rata rapida(lichiditatea rapida)

Rata curenta- utila in analiza financiara pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoi in bani lichizi.

RC=Active curente/Pasive curente

Active curente= bani lichizi, valori mobiliare foarte lichide efectele comerciale deprimit,stocurile

Active curente=efectele comerciale de plata, imprumuturile bancare pe termen scurt, partea din creditul pe termen lung a carei zi scadenta este la limita intervalului de timp.

Rata rapida- contribuie la identificarea rapida a starii de lichiditate la nivel. Intrep.

Rr=active curente Stocuri/Pasive curente=Creante+Active trezorerie/Pasive curente

Lichiditatea la vedere- se mai numeste si lichiditatea imediata sau rata”Reosh”se se det:

Cash=Active trezorerie/Datorii curente=Dispon.+Valori mobiliare/Datorii curente

Ratele financiare de analiza a finatarii prin credite(gradul de indatorare)

Pentru a afla cat de mult se poate finanta o intreprindere prin credite, se recomanda utilizarea a 2 rate:

- rata indatorarii

- rata de acoperire a dobanzilor

Rata indatorarii arata ce pondere detin datoriile in totalul activelor; astfel spus rata indatorarii arata cat la suta din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite

Ri=Total datorii/total active x 100=Total passive curente+imprumuturi /total active

Rata de acoperire a dobanzilor- exprima masura in care veniturile pot scadea fara sa apara probleme financiare pt. firma.

Rad=Profit brut+Cheltuieli cu dobanzile anuale/Cheltuieli cu dobanzile x 100

Analistii recomanda ca rata san u scada sub 2 deoarece firma are o marja mica de sigurant in acoperirea cheltuielilor cu dobanzilor.

Proceduri de lichidare a unei firme in Conditiile legii Falimentului si insolvabilitatii

Functiile procedurii:

- asigura protectia impotriva fraudei debitorului

- asigura o distrubutie echivalata a actiunilor debitorului catre creditori

- permite debitorilor insolvabili sa fie destituiti de toate obligatiile si sa-si infinteze noi firme, fara parerea debitorilor anteriori.

Lichiditatea consuma mult timp, este costisitoare si are ca efect inchiderea inteprinderii. Punerea unei inteprinderi in stare de lichidare, presupune realizarea urmatoarelor activitati:

- administrarea procedurilor de faliment de catre experti in domeniul juridic si financiar

- evaluarea si vanzarea activului firmei

- stabilirea ordinii de prioritate si a proportiei satisfacerii creditorilor

In orice reorganizare a datoriilor financiare prin legea falimentului se aplica regula prioritatii absolute, conform careia datoriile financiare ce revin creditorilor cu prioritate mai mare terebuie stinse in totalitate inaintea orcarei plati..

Proceduri de lichidare in a firmei In afara Legii Falimentului

Se evita costurile procedurii de faliment si se castiga timp.Lichidarea se face prin 2cai:Mandatul si Lichidarea voluntara.

Mandatul- Prin mandat titlul asupra debitorilor trebuie transferat unei terte persoane numita mandator sau imputernicit. Acesta are sarcina de alichida activele prin vanzarea privata sau licitatie publica si sa distribuie apoi incasarile creditorilor, in mod proportional. Mandatul prezinta anumite avantaje:timp redus de rezolvare si lipsa cheltuielilor si formalitatilor caracteristice unei actiuni in justitie.

Lichidarea voluntara- O posibilitate pentru o firma care se apropie de faliment este angajarea intr-o lichiditate voluntara, fara sa se implice in procesul de faliment insotit de anumite costuri.La analiza unei lichiditati voluntare, dividentul de lichidare este mai mare decat valoarea pe piata a actiunilor firmei care si-ar continua activitatea pe piata.Pretul actiunilor poate creste cu cel putin 20% peste tendinta generala a pietei in perioada de luna inaintea de data anuntului.

Metode de utilizare in elaborarea Diagnosticului Financiar(Rentabilitatii si Riscului

Diagnosticul este precedat de analiza si reprez. Fundamental deciziilor financiare tactice si strategice adaptate de inteprinderi.

Metoda comparatiei-

- Comparatia realizarii(previziuni)- este cea mai frecventa si cea mai utila pt.controlul activitatii economico-financiare

- Comparatia in timp(dinamica)permite formularea de concluzii privind evolutia situatiei financiare.

- Comparatia in spatiu(intre intreprinderi) se poate efectua direct si indirect

- Comparatia normativa presupunea folosirea unor indicatori tip adoptati adesea din afara inteprinderii

Metoda anolagiilor- cu situatii strategice tip se bazeaza pe o cunoastere f, buna a sitatiilor critice prin care poate trece o inteprindere ca urmare a existenei dobandite si ainregistrarii unui nr mare cazuri tip.

Desconpunerea Factoriala a rentabilitatii Financiare(economice)

Pfin=Profit net/Capital propriu=profit net/cifra afaceri x Cifra afaceri/Capital propriu

Pfin=Profit net/Capital propriu=Profit net/Cifra afaceri x Cifra afaceri/Activ economic x Activ economic/Cap.Propriu

Desconpunerea ratelor de rentabilitate

-factor cantitatic(marfa de acumulare

-doi sau mai multi factori calitativi(ratia capitalurilor si structura financiara)

Marimea efectiva a acestor rate exprima o anumita combinare intre factorul cantitativ si fact. calitativ de crestere a rentabilitatii.In perioada de dezvoltare capitalurile de investitiipot sa creasca mai repede decat rentabilitatea inteprinderii.

Rre=EBit-Impozit/AE = EBit-Impozit/Valoare adaugata x Val.Adaugata/Imobilizari = Imobilizari/AE

1=rata marjei asupra val daugate

2=randamentul imobilizarilor

3=coeficirntul investitiilor

Rre=Rmava x Rima x Cinv

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Management Financiar.doc