Subiecte Rezolvate - Managementul Proiectelor

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Rezolvate - Managementul Proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Definiti conceptele si notiunile fundamentale ale unui proiect

Demersul în care resursele umane, materiale şi financiare sunt organizate într-un mod specific pentru realizarea unei lucrări dintr-un domeniu de activitate, cu specificaţii date, cu restricţii de cost şi timp, urmând un ciclu de viaţă standard pentru a realiza schimbări benefice definite prin obiective cantitative şi calitative.

Proiectul reprezintă un ansamblu de activităţi desfăşurate în scopul rezolvării diferitelor probleme specifice, având o durată prestabilită, beneficiind totodată de un buget necesar atingerii scopului propus.

Proiectele sunt activităţi unice, orientate spre obiectiv, cu un grad ridicat de noutate şi cu o sarcină de lucru complexă. Ele sunt limitate în timp şi din punct de vedere al resurselor materiale şi umane, necesitând de obicei o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri organizatorice speciale, precum şi metodici speciale implicând riscuri specifice. Obiectivul urmărit îl reprezintă crearea unei valori noi (produs, serviciu, structură ş.a.).

Proiectul presupune efectuarea unei activităţi temporare în scopul creării unui produs sau serviciu nou.

Proiectul este o propunere de a se realiza ceva printr-o asumare organizată.

Un proiect este o secvenţă de acţiuni intercorelate, ce se derulează într-o perioadă de timp clar definită şi delimitată, acţiuni orientate către îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi totodată précis.

Proiectul reprezintă un ansamblu corelat de activităţi de concepţie şi execuţie, de natură să satisfacă o cerinţă manifestă pe piaţă rezultată dintr-o strategie de dezvoltare coerentă, utilizând economicos un ansamblu limitat de resurse, pentru a răspunde cerinţelor calitative, de eficienţă şi termen de realizare stabilite.

Un proiect constă în asumarea realizării unei valori pe o temă stabilită, completat de faptul că se desfăşoară într-un cadru de timp determinat, cu restricţii de resurse (financiare, umane etc.) şi într-un anumit context extern.

2. Obiectivele si etapele unui proiect

Inainte de lansarea in manag unui proiect trebuie identificate foarte clar obiectivele acestuia.Nu exista proiecte fara obiectiv!

Obiectivele proiectului rezultă din tema acestuia şi din obiectivele strategiei pe care acesta trebuie să o pună în aplicare.

Tema proiectului sau misiunea acestuia reprezintă motivul pentru care acesta a fost creat, adică tocmai raţiunea de a exista a proiectului.

Managementul proiectelor are ca primă sarcină interpretarea misiunii proiectului şi transpunerea acesteia în obiective, direcţii de acţiune, politici, strategii, planuri de acţiune care să permită realizarea acesteia şi obţinerea rezultatelor scontate.

Obiective:1. Performanta si calitate(produdul finit al proiectului trebuie sa fie adecvat scopului vizat.Toate specificatiile trebuie realizate intr-un mod satisfacator.2. Buget(proiectul trebuie finalizat fara a depasi nivelul autorizat de cheltuieli) ; 3. Timp de finalizare( evolutia reala a unui proiect trebuie sa fie mai rapida decat evolutia planificata. Toate etapele proiectului trebuie sa nu depaseasca datele planificate,astfel incat finalizarea proiectului sa se produca la data planificata sau mai devreme de aceasta.

Obiectivele ce derivă din misiunea proiectului poartă denumirea se obiective specifice (de conţinut), acestora li se alătură alte două categorii: obiective de costuri şi obiective de timp.

Etapele ciclului de viata al unui proiect sunt: 1. identificarea si evaluarea initiala a proiectului(proces de informare, identificare si conceptie); 2. pregatirea proiectului(elaborarea planului proiectului); 3. aprecierea proiectului(evaluarea modului in care au fost concepute etapele proiectului, decizia finala fiind aprobarea trecerii proiectului in faza de implementare); 4. mobilizarea res,implementarea si monitorizarea(etapa de executie); 5. finalizarea si evaluarea finala(la atingerea obiectivelor si acceptarea de catre beneficiar,autoritatea contractanta)

3. Clasificati proiectele in functie de tipologia acestora

Proiectele pot fi de mai multe tipuri în funcţie de diferitele criterii care sunt avute în vedere, astfel:

- în funcţie de sursa de finanţarea:

- proiecte interne(naţionale) - din surse publice( guvernamentale (ex: IT pentru şcoli) locale (ex: reabilitarea structurii de apă şi canalizare))

- din surse private - nonprofit si generatoare de profit

- proiecte internaţionale - publice internaţionale – din fonduri ale organizaţiilor internaţionale pentru sprijinirea reformelor sau dezvoltării din alte ţări (ex: fonduri de preaderare, fonduri structurale etc.)

- publice guvernamentale – fonduri oferite de diferite guverne pentru rezolvarea unor probleme comune sau sprijinirea reformelor din alte ţări (ex: proiectele USAID, guvernul olandez etc. )

- mixte – fonduri comune - guvernamentale şi private (din fonduri puse la dispoziţie de guvern şi firme sau organizaţii private – ex: Centre Microsoft)

- naţionale şi internaţionale (acorduri între guverne şi organizaţii internaţionale de a finanţa proiecte – ex: SOFITEL )

- în funcţie de procedurile de atribuire a fondurilor:

- proiecte finanţate prin licitaţie

- proiecte finanţate prin competiţie de proiecte

- proiecte finanţate prin cereri în ordinea depunerii şi acceptării

- prin prioritizare

- prin acceptare

- în funcţie de natura obiectivului principal:

- proiecte de investiţii (ex: construcţia unui nou depozit, achiziţionarea unei linii noi tehnologice etc.)

- proiecte de cercetare (ex: proiecte europene FP 6)

- proiecte de dezvoltare (ex: realizarea unei secţii noi, abordarea unui domeniu nou etc.)

- proiecte de organizare (ex: implementarea unui sistem informatic, alegerea unui sistem nou de distribuţie etc.)

- proiecte de restructurare (ex: externalizarea unor servicii, renunţarea la unele componente organizatorice etc.)

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Rezolvate - Managementul Proiectelor.doc