Tematica Management

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Tematica Management.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Managementul

Alexandru Puiu

Managementul constituie un sistem de concepte şi metode prin care se realizează conducerea unei entităţi micro sau macro: economică, politică şi socială în vederea atingerii unor performanţe ridicate.

Peter Druker

Managementul este echivalent cu persoana de conducere. Managerul direcţionează activitatea celorlalţi şi îşi realizează activitatea determinându-i pe alţi să şi-o realizeze pe a lor.

Mackenzie

Managementul reprezintă realizarea prin alţii a obiectivelor propuse managerii operând cu idei, lucruri, oameni.

Matsushita

Managementul este arta de a mobiliza şi de a canaliza întreaga inteligenţă a tuturor în serviciul urmărit de întreprindere.

2. Funcţiile managementului

Alexandru Puiu

Stabilirea obiectivelor necesită o analiză riguroasă a oportunităţii şi fezabilităţii acţiunii ce urmează a se iniţia.

Organizarea. Prin ea se determină repartizarea şi implementarea activităţilor pe compartimente şi locuri de muncă într-o structură care să corespundă obiectivelor propuse.

Resursele umane determină înmulţirea, transformarea, înnobilarea resurselor materiale.

Comunicarea este procesul care asigură circulaţia corectă a informaţiilor în întreprindere.

Planificarea presupune metodele şi instrumentele cu care se vor realiza obiectivele propuse.

Decizia presupune selectarea din mai multe variante posibile pe cea optimă.

Controlul constituie funcţia prin care se urmăreşte în ce măsură realizările obţinute corespund standardelor.

Ross Weber

Formularea planurilor, exercitarea controalelor, structurarea sarcinilor, comunicarea, alocarea resurselor, soluţionarea conflictelor.

3. Cerinţele managementului performant

- Managementul trebuie să constituie un cadru propice pentru formarea şi cultivarea elitelor din rândul cărora se recrutează conducătorii performeri.

- Managementul performant este condiţionat de menţinerea şi dezvoltarea unei atmosfere parti-cipative la progresul întreprinderii.

- Managementul prezentului şi cu atât mai mult al viitorului trebuie situat în condiţiile pro-gresului ştiinţific, dinamic şi trebuie să încurajeze creativitatea, inovarea.

- Managementul viabil situează întreprinderea într-un sistem de raporturi sociale şi ţine seama de dimensiunea problematicii economice contemporane.

4. Capacitatea managerială

Reprezintă o competenţă multidisciplinară care vizează deprinderea de organizare a activităţii, forţa şi priceperea de a stabili fluxuri, de a lua decizii corecte.

Caracteristici:- valori: valoarea lucrului bine făcut, asumarea riscului.

- capacităţi: capacitatea de a organiza o activitate, de a motiva colaboratorii;

- cunoştinţe: economice, juridice, tehnice.

5. Raportul manageri leaderi

Leaderii sunt persoane care au capacitatea de a conduce colective, care îşi motivează subal-ternii şi îi canalizează în vederea atingerii unui scop.

Managerul leader:- alege, creează şi produce evenimente;

- este în căutarea de adepţi, creează grupuri;

- are viziune de lungă durată;

- are viziune asupra viitorului şi stabileşte strategia schimbărilor conform viziunilor sale;

- priveşte lucrurile în contextul întregului sistem.

Managerul cu vocaţie:- permite atingerea obiectivelor cu ajutorul altor oameni;

- se bazează pe control;

- poartă responsabilităţi pentru acţiunile subordonaţilor;

- planifică bugetele, alocând resursele;

- priveşte lucrurile rezumate la nivelul unei celule.

6. Tipuri de manageri în funcţie de stilul de conducere

Managerul conducător se distinge printr-un talent nativ, printr-o mare capacitate de luare a deciziilor, este penetrant în relaţiile cu oamenii şi respectat la fiecare nivel.

Managerul constructor îmbină calităţile native cu cele formative, este meticulos în tot ceea ce face.

Managerul distrugător este înclinat spre distrugere fiind de preferat pentru a înlătura structurile vechi ce nu mai corespund noilor condiţii ale vieţii socio-economice.

Managerul inovator se situează în avangarda profesiei sale datorită înclinaţiilor către inovaţie.

Alte tipuri de manageri:

Conducătorii autocraţi sunt energici, au mare capacitate de luare a deciziilor dar tind să fie dogmatici. Sunt fideli principiului: „Eu sunt plătit să gândesc tu să munceşti”.

Conducătorii democraţi consideră că ei şi angajaţi lor formează o echipă şi tind să fructifice punctele de vedere ale subordonaţilor. Deviza: Suntem plătiţi să muncim şi să gândim ca un grup unitar.

Conducătorii neutrii se limitează la asigurarea direcţiilor generale de principiu lăsând anga-jaţilor libertate de acţiune.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tematica Management.DOC