Teste Managementul Proiectelor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Managementul Proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Test grila Nr. 1

1. Managementul proiectelor reprezinta:

b. metoda generala de management aplicabila la toate nivelurile ierarhice;

c. un sistem de management cu durata de actiune limitata, conceput pentru solutionarea unor probleme;

d. un ansamblu de procese complexe si relatii de management dezvoltate in vederea solutionarii unor probleme precis definite, complexe, cu un puternic caracter inovational, care implica aportul unei game largi de specialist! si integrarea intr-o retea organizatorica autonoma;

e. un mod de organizare si coordonare a muncii.

2. Avantajele metodei managementului prin proiecte sunt:

a. obisnuieste managerii sa fie mai indrazneti, responsabili, favorizeaza schimbul de experienta, creeaza conditii pentru solutionarea unor probleme specifice, pentru cresterea eficientei, activitatii organizatiei in ansamblu, pentru controlul eficace asupra utilizarii resurselor;

c. formeaza cadrul propice pentru descoperirea si formarea de manageri dinamici, competenti, favorizeaza schimbul de experienta, se pot aduce corectii privind termenele si participantii, cresterea eficientei, a calitatii §i imbunatatirea coordonarii mterdepartamentale concomitent cu cresterea gradului de motivare a angajatilor.

3. Proiectul reprezinta:

b. activitate planificata si controlata, avand un inceput, un sfar§it si un scop definit - schimbarea;

c. gandire anticipata, orientata catre un scop, conceputa ca favorabila §i concretizata intr- documentatie tehmca §i fmatvdata, rigmos alcatuita pe baza careia se poate realiza un sistem de caracteristici si un mvel de performanla predeterminat cu rise limitat.

4. Programul de fin an la re de proiecte reprezinta:

a. modalitatea prin care o organizatie isi propune sa ofere sprijin financiar altor organizatii, pentru implementarea un or proiecte;

b. cadrul institutional care sprijina proiecte ce converg spre un obiectiv general;

c. un set de activitati planificat si controlat, cu aspect dinamic, desfasurate pentru atingerea unui obiectiv strategic de anvergura.

5. Motivele care incita manager! i la initierea §i derularea proiectelor pot fi:

a. continutul, complexitatea si anvergura proiectului;

b. dorinta de a gestiona proiecte legate de anumite domenii, complexitatea proiectului, reu§ita sj succesul personal in gestionarea unui proiect de anvergura;

6. Succesul unui proiect si al managerului proiectului se poate evalua prin:

a. indeplinirea obiectivelor concrete planificate, realizarea unei schimbari organizationale, a unor beneficii economice scontate, satisf actia cientior;

b. indeplinirea asteptarilor, beneficii si satisfactie;

7. Abordarea managementului proiectelor presupune luarea in considerare a urmatoarelor domenii:

a. managementul scopului proiectului, managementul timpului, resurselor umane si altor resurse disponibile, managementul riscului, managementul informatiilor, managementul calitatii;

b. managementul timpului, managementul tuturor resurselor necesare si disponibile pentru proiect, managementul conflictelor, managementul scopului, riscului si managementul calitatii totale.

8. Functiile managementului, esentiale pentru gestionarea proiectelor sunt:

a. planificarea si analiza fezabilitatii proiectului, organizarea si alocarea resurselor pe activitati, implementarea - coordonarea, conducerea si controlul resurselor - activitatilor - rezultatelor si impactului;

b. planificarea, organizarea, implementarea - coordonarea - decizia - controlul si monitorizarea, conducerea.

9. Modalitatile organizatorice pentru implementarea managementului pe baza de proiecte pot fi:

a. adaptabile, in functie de caracteristicile organizationale principale si de amploarea proiectului;

b. adaptabile, in functie de personalitatea managerului de proiect (caracteristicile organizationale, caracteristicile si perioada de realizare a proiectului, distributia speciali§tilor etc.

c. managementul pe baza de proiect cu responsabilitate individual^, managementul pe baza de proiect cu statut major, managementul pe baza de proiect mixt.

10. Riscurile majore pe care managerii de proiect sunt ohligati sa si le asume sunt:

b. riscul proiectului privind posibilitatea nerealizarii integrale a unor obiective previzionate, riscul profesional referitor la uzura morala a cunostintelor profesionale.

Test grila Nr. 2

1. Activitatile etapei de conceptie a proiectului sunt urmatoarele:

b. identificarea si analiza nevoilor, defmirea scopului si obiectivelor, construirea de argumentatii, estimarea costurilor §i resurselor necesare, prezentarea propunerii de proiect la fmantator;

c. identificarea si analiza nevoilor, determinarea problemei prioritare, analiza SWOT, determinarea strategiei complexe in vederea rezolvarii problemei identificate, alegerea grupului tinta, a beneficiarilor proiectului, defmirea scopului, obiectivului si activitatilor proiectului.

2. Planificarea proiectului presupune:

b. planificarea activitatilor, programarea pe baza diagramelor si graficelor de activitati - obiective - termene, impartirea in subproiecte, faze de activitati si sarcini, anticiparea rezultatelor direct legate de obiective, stabilirea matricei cadru logic, planificarea financiara a proiectului.

3. Implementarea proiectului reprezinta:

b. ducerea la indeplinire a celor planificate, pentru realizarea obiectivelor proiectuu'v, c. respectarea obiectivelor proiectului, luarea deciziilor in acest sens, coordonarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea permanenta, mentinerea contactelor cu partenerii, delegarea competentelor, formarea echipei, managementul resurselor umane etc.

c. respectarea obiectivelor proiectului, luarea deciziilor in acest sens, coordonarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea permanenta, mentinerea contactelor cu partenerii, delegarea competentelor, formarea echipei, managementul resurselor umane etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Managementul Proiectelor.doc