Cercetarile de Marketing

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Cercetarile de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

Cercetările de marketing sunt esenţiale pt asigurarea desfacerii prod pe piaţa internă şi pt pătrunderea pe pieţele externe; permit fundamentarea programării unei eficiente publicităţi şi informări a cumpărătorilor, urmărind şi analizând rezultatele obţinute; trebuie să se ocupe de perfecţionarea neâncetată a serviciilor; sunt necesare pt fundamentarea micro şi macroec a investiţiilor şi pt justificarea eficienţei acestora; sunt legate de programarea microec a rentabilităţii pe o perioadă mai lungă de timp.

Alianţa cu alte discipline:

Interdisciplinaritatea cerc de mark provine din faptul că mark însuşi este o ştiinţă de sinteză şi o disciplină mozaicată; analiza ec a dat mark primele impulsuri în constituirea sa ca disciplină autonomă, întrucât a permis identificarea locului, funcţ şi scopurilor sale; psihologia a dat mark idei şi mijloace de studiere a cauzelor pt care cumpărătorii şi consumatorii se comportă într-un anumit fel; metodele denioscopice (sondaje şi interviuri), scalogramele şi analizele ierarhice se dezv.în paralel, dar autonom în mark;

psihologia socială studiază legăt dintre psihol.individuală şi cea a grupului social căruia o persoană îi aparţine, precum şi procesele de comunicare interpersonală; antropologia soc.şiculturală oferă noi căi de înţelegere a atitudinii consumatorilor faţă de alte variabile de

mark, care pun probleme diferite; matematicile sunt aplicate pe scară largă în marketing, mai ales în direcţia maximizării rezultatelor şi minimizării costurilor.

Perspectivele dezv.cercetărilor

Cerc.de mark se dezv într-un ritm rapid ca expresie a revoluţiei informaţionale şi electronice din zilele noastre şi a vitezei cu care rezult cercet sunt aplicate în producţie şi viaţă.în anii următ, conceptele de sisteme şi tehnici analitice înaintate vor uşura analiza întregului flux al prod, de la faza materiilor prime, producţiei şi distribuţiei şi până la consumatorii finali. Simularea oferă o met.de rezolv aproape instantanee a incertitudinilor deciziilor ec şi ajută la elaborarea previziunilor integrate de mark, financiare, de producţie etc.

Cerc de mark vor det nivelurile optime, ex ale stocurilor printr-o abordare de tip Monte Carlo, ceea ce reprez o simulare a desf cronologice a sist la un calculator electronic

În viitorul apropiat, cerc de mark vor trebui să facă faţă necesit de operaţionalizare a schemelor conceptuale ale relaţiilor dinamice dintre unităţile sist său, va trebui să se realiz traducerea acestora în instrum ale cercet concrete care să ne pună în situaţia de a studia modul de lucru al sistemului însuşi.

Taxonomia generală

Cercet de mark pot fi clasif în categ funcţionale

potrivit scopului pe care îl urmăresc şi în categ metodologice, potrivit procedeelor pe care le utiliz.

Categ funcţionale pot fi: descriptive, cauzale, predictive şi combinaţii între acestea.

Categ metodologice principale se referă la: obţ inform secundare, procurarea inform primare prin anchete, experimente de marketing, simularea proceselor de marketing.

Schema generală după care se desf o cercet de marketing cuprinde urm. etape: investigarea preliminară, elaborarea programului de cercetare, executarea cercetării, purificarea datelor, analiza şi interpretarea informaţiilor, redactarea şi prezentarea raportului final.

Investigarea preliminară

Efect unei investigări preliminare este faza iniţială a cercet. În această etapă se urmăreşte determ scopului şi întinderii cercet şi elaborarea unor ipoteze provizorii privind cercetarea. Trebuie explorată natura şi dimens problemei care trebuie studiată. Elem furnizate de această investig vor da indicaţii asupra caract funcţional pe care îl va avea cercetarea:cauzal, predictiv. Pt det scopului şi întinderii cercet, problema de bază trebuie tradusă în elementele ei informaţionale.

Elab program de cercet

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetarile de Marketing .doc