Dezvoltare Durabila

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Dezvoltare Durabila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

4. caracterizati principalele directii de actiune in domeniul sanatatii asa cum sunt cuprinse in SNDD a Romaniei

1. precizati concluziile Raportului Brundtland

A. Către o creştere economică calitativă

Raportul Brundtland recomandă o nouă abordare dezvoltării economice: problemele sărăciei şi sub-dezvoltării nu pot fi remediate fără a se implementa un nou concept de creştere, în care statele dezvoltate să joace un rol cheie. Echilibrul dintre creşterea economică şi mediul natural trebuie astfel menţinut încât resursele naturale să poată susţine creşterea pe o perioadă lungă de timp. Raportul subliniază revitalizarea (impulsionarea) creşterii economice în statele dezvoltate, punând accent pe aspectele calitative ale acesteia. Creşterea trebuie astfel implementată încât să presupună un nivel scăzut de consum al energiei, o satisfacere mai bună a nevoilor de bază în ţările în curs de dezvoltare (nevoia de curent electric, apă curentă, igienă şi îmbunătăţirea sănătăţii publice).

B. Aspecte tehnice

Necesitatea creării de comisii şi direcţii ale organismelor publice care să preia diferite sectoare strategice atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cum ar fi populaţia şi forţa de muncă, producţia alimentelor, securitatea, energia etc. Spre exemplu, raportul comisiei WCED World Commission on Environment and Development recomandă stoparea creşterii populaţiei, în special în ţările lumii a III-a, unde, datorită supraaglomerării oraşelor, probleme ca accesul la apa potabilă şi lipsa locuinţelor s-au acutizat. Populaţia trebuie informată şi făcută să înţeleagă că necesităţile lor trebuie să se adapteze limitelor naturale, deci sistemul nevoilor trebuie adaptat resurselor naturale. Tot astfel, pentru a putea păstra mediul natural, va fi nevoie să căutăm şi să dezvoltăm noi metode de producţie (atât în industrie, cât şi în agricultură), precum şi noi metode şi surse de producere a energiei. Astfel, alegerea tehnologiei, cât şi controlul strict al factorilor cu risc de poluare şi risipă reprezintă, de asemenea, subiecte centrale ale metodei de dezvoltare durabilă. Crearea de organisme internaţionale care să se implice direct în implementarea acestui nou proiect este necesară, deoarece deciziile câtorva guverne nu pot avea un succes deplin în condiţiile în care globalizarea a cuprins întreaga viaţă economico-socială.

2. caracterizati principalele directii strategice in domeniul politicii energetice din romania

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, este deosebit de importanta racordarea la cadrul general al politicii energetice comunitare care are patru obiective majore pe termen mediu si lung: cresterea securitaţii alimentarii cu energie si a infrastructurii critice; cresterea competitivitaţii în domeniul energiei, reducerea impactului asupra mediului si integrarea în piaţa regionala de energie. Principalele direcţii strategice în domeniul politicii energetice, pe care România trebuie sa-si mobilizeze cu prioritate eforturile în conformitate cu obiectivele si politicile convenite la nivelul Uniunii Europene, sunt:

- Securitatea energetica: Menţinerea suveranitaţii naţionale asupra resurselor primare de energie si respectarea opţiunilor naţionale în domeniul energiei; cresterea siguranţei ofertei de energie si menţinerea unui grad acceptabil de dependenţa faţa de importuri prin diversificarea surselor de import, a resurselor energetice proprii, a rutelor si reţelelor de transport naţionale si regionale; cooperarea regionala pentru protecţia infrastructurii critice in domeniul energiei;

- Dezvoltarea durabila: Îmbunataţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ resurse-producţie-transport-distribuţie-consum final prin optimizarea proceselor de producţie si distribuţie si prin reducerea consumului total de energie primara raportat la valoarea produselor sau serviciilor; cresterea ponderii energiei produse pe baza resurselor regenerabile în consumul total si în producţia de electricitate; utilizarea raţionala si eficienta a resurselor primare neregenerabile si scaderea progresiva a ponderii acestora în consumul final; promovarea producerii de energie electrica si termica în centrale de cogenerare de înalta eficienţa; valorificarea resurselor secundare de energie; susţinerea activitaţilor de cercetare-dezvoltare-inovare în sectorul energetic, cu accent pe sporirea gradului de eficienţa energetica si ambientala; reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului si respectarea obligaţiilor asumate în privinţa reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si a emisiilor de poluanţi atmosferici;

- Competitivitatea:

Continuarea dezvoltarii si perfecţionarii pieţelor concurenţiale de energie electrica, gaze naturale, petrol, uraniu, carbune, servicii energetice; promovarea surselor regenerabile cu ajutorul certificatelor verzi, în contextul integrarii regionale; pregatirea pieţei de certificate albe privind utilizarea eficienta a energiei; participarea la schema comunitara de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera; liberalizarea tranzitului de energie si asigurarea accesului constant si nediscriminatoriu al participanţilor din piaţa la reţelele de transport, distribuţie si la interconexiunile internaţionale; dezvoltarea infrastructurii energetice; continuarea procesului de restructurare si privatizare în sectoarele energiei electrice, termice si gazelor naturale; continuarea procesului de restructurare în sectorul de extracţie si utilizare a lignitului în vederea cresterii profitabilitaţii si accesului pe piaţa de capital; înfiinţarea bursei regionale de energie si participarea în continuare a Romaniei la procesul de consolidare a pieţelor energetice la nivel european.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltare Durabila.doc