Grile Marketing

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 139 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

CAPITOLUL 1

ESENŢA ŞI DEZVOLTAREA MARKETINGULUI

1. Marketingul este un produs:

a. al secolului XX;

b. al secolului XIX;

c. al secolului XVIII;

d. se pierde în negura vremurilor.

2. Resorturile apariţiei şi promovării practice a marketingului sunt asociate:

a. progresului tehnico-ştiinţific;

b. dinamismului social-economic;

c. globalizării;

d. dezvoltării societăţii.

3. Marketingul apare ca o reacţie faţă de:

a. procesul economic al separării tot mai pronunţate a producţiei de consum;

b. dezvoltarea industriei;

c. dezvoltarea consumului;

d. grija pentru consumatorul potenţial

4. In mod concret, marketingul a apărut, sub aspectul unor activităţi practice coerente şi al unor teoretizări ale acestora, în:

a. Europa;

b. Europa de Vest;

c. SUA;

d. Canada.

5. încorporarea marketingului în activitatea întreprinderilor elimină riscul nerealizării produselor pe piaţă:

a. în totalitate;

b. parţial;

c. nu prezintă importanţă;

d. reduce acest risc la dimensiuni rezonabile.

6. Marketingul:

a. se referă la un complex de activităţi economice;

b. urmăreşte să orienteze fluxul de bunuri şi servicii de la producători până la purtătorii cererii;

c. se referă atât la destinatarii bunurilor de consum final cât şi la cei ai bunurilor de consum intermediar.

d. se referă la toate variantele prezentate

7. Philip Kotler consideră că marketingul reprezintă:

a. „câinele de pază al clientului";

b. „o orientare managerială";

c. „o filozofie în afaceri";

d. „o funcţie economică".

8. în anii '60 ai secolului XX s-a formulat opinia potrivit căreia marketingul semnifică:

a. o stare de fapt;

b. o luptă;

c. o perspectivă;

d. o orientare.

9. Care dintre următoarele afirmaţii nu este reală în legătură cu opinia actuală potrivit căreia marketingul semnifică pentru întreprinzător o luptă ce:

a. are ca obiect cucerirea consumatorilor

b. are drept câmp de bătălie întreprinderea;

c. are ca inamici concurenţii;

d. urmăreşte să aplice gândirea militară la problemele de marketing.

10. Albert W. Emery, prestigios cercetător american, susţinea încă din anii '60, ai secolului XX, că marketingul este o:

a. „formă civilizată de luptă";

b. „viziune de perspectivă";

c. „stare a pieţei";

d. „gândire economică".

11. Conform lui Albert W. Emery „marketingul este o formă civilizată de luptă", în care majoritatea bătăliilor se câştigă folosind:

a. cuvinte;

b. idei;

c. gândire organizată;

d. toate variantele prezentate.

12. Al. Ries şi J. Trout, în „Marketingul ca război" afirmă că întreprinderile care sunt hotărâte să se angreneze într-un adevărat război în spaţiul pieţei, pentru a obţine victoria, câştigă ca premiu esenţial:

a. inimile şi minţile consumatorilor;

b. creşterea cotei de piaţă;

c. reducerea riscului;

d toate variantele prezentate.

13. Razboiul marketingului semnifică:

a. o permanentă ancorare la realităţile pieţei;

b. o încercare de a aplica gândirea militară la problemele de marketing;

c. o încercare de a atrage câţi mai mulţi clienţi din rândul populaţiei rezidente;

d. câştigarea pieţei ţintă.

14. Motivaţia oricărui întreprinzător de a se implica în relaţiile de piaţă, în ultima vreme insistă tot mai mult asupra faptului că marketingul semnifică în esenţă:

a. o perspectivă de a cerceta piaţa;

b. o modalitate de creştere a cotei de piaţă;

c. o modalitate de a acţiona pentru a ieşi câştigător;

d. o perspectivă de creştere a cifrei de afaceri.

15. Conceptul de marketing semnifică:

a. o atitudine;

b. o filozofie;

c. un mod de gândire;

d. toate variantele prezentate.

16. Marketingul reprezintă o concepţie modernă, o atitudine în orientarea întreprinderilor, concretizată:

a. într-un ansamblu coerent de activităţi practice;

b. într-o viziune prospectivă asupra pieţei;

c. într-un ansamblu de măsuri privind politicile comerciale;

d. într-un pachet de acţiuni.

17. Marcaţi varianta care nu este caracteristică orientării de marketing a activităţii unei întreprinderi moderne:

a. receptivitate faţă de cerinţele societăţii, ale pieţei;

b. cunoaşterea riguroasă a cerinţelor pieţei;

c. ignorarea cerinţelor pieţei şi ale societăţii;

d. anticiparea cerinţelor pieţei.

18. Marcaţi varianta care nu este caracteristică orientării de marketing a activităţii unei întreprinderi moderne:

a. o flexibilitate ridicată;

b. extrapolarea practicii;

c. inventivitate;

d. spirit novator.

19. Marcaţi varianta care nu este caracteristică orientării de marketing a activităţii unei întreprinderi moderne:

a. înnoire;

b. modernizare;

c. viziune largă, unitară;

d. viziune punctuală.

Fisiere in arhiva (3):

  • Formule.doc
  • Grile Marketing.doc
  • grile marketing 1 raspuns.doc