Marketing

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

1. Ce este marketingul

Reprezintå un ansamblu coerent de activitåti, metode si tehnici, având drept scop cunoasterea cerintelor materiale si spirituale ale societåtii, organizarea si desfåsurarea proceselor economice si sociale în vederea satisfacerii la timp, în conditii de calitate si eficientå maximå ale acestor cerinte.

2. Functiile marketingului

a. Investigarea pietei, a necesitåtilor de consum (functia premiså);

b. Conectarea dinamicå a întreprinderii la mediul economic si social (functia de mijloc);

c. Satisfacerea în conditii superioare a nevoilor de consum (functia obiectiv);

d. Maximizarea eficientei economice a profitului (functia obiectiv).

3. Din punct de vedere a nivelului de organizare marketingul este:

micromarketing si macromarketing

4. Este cunoscut cå marketingul a apårut si s-a dezvoltat pe baza dimensiunilor economice si sociale caracterizate prin:

- dezvoltarea fortelor de productie;

- adâncirea specializårii în productie;

- mutatiile demografice;

- schimbarea conditiilor de viatå si muncå;

- dezvoltarea relatiilor economice internationale;

- divizarea internationalå a muncii;

- afirmarea independentei unor state.

5. Concepte de marketing

- nevoile, dorintele si cererea;

- produsele;

- valoarea;

- costul si satisfactia;

- schimburile, tranzactiile si relatiile;

- piata;

- marketingul.

6. Enumerati domeniile specializårii marketingului în functie de profilul activitåtii economice:

- marketing industrial si al serviciilor;

- marketingul bunurilor de consum;

- marketingul mijloacelor de productie;

- marketingul în domeniul agriculturii;

- marketing politic;

- marketing ecologic;

- marketing administrativ;

- marketing educational religios si bancar.

7. Ce reprezintå concurenta în acceptiunea de marketing:

- un ansamblu de raporturi în care intrå agentii economici în lupta pentru asigurarea resurselor de aprovizionare, dispunerea acelorasi furnizori, clienti sau prestatori de servicii. Concurenta face parte din regula de joc, stimuleaza cresterea cantitåtii si calitåtii, stimuleazå procesul de primenire al firmelor slabe cu capacitåti mici dar si înoirea produselor în productie.

8. Aria cercetårii de marketing cuprinde:

- cercetarea întreprinderii;

- resurse materiale, financiare, umane;

- studierea pietei;

- studierea cererii;

- studierea comportamentului de cumpårare si consum;

- analiza si previziuni.

9. Care sunt componentele micro si macro mediului:

macromediul: - demografic, economic, politic, natural, institutional, tehnologic, cultural;

micromediu - furnizori, furnizorii fortei de muncå, prestatorii de servicii, clienti, concurenti, organe publice.

10. Descrieti pe scurt functiile marketingului:

Functia premiså - se urmåreste cunoasterea pietei prezente si potentiale în ansamblul nevoilor de consum - motivatia nevoilor de consum; comportamentul consumatorilor; alte componente ale mediului: factori demografici, sociali, politici, culturali. - se realizeazå prin comportamente specializate ale întreprinderii

Functia mijlocie raportarea activitåtii întreprinderii, în permanentå la mediul economic si social în care îsi desfåsoarå activitatea. Ea urmåreste înnoirea ofertei, cresterea capacitåtii întreprinderii pentru valorificarea resurselor materiale, financiare, umane, adaptarea întreprinderii la cerintele si posibilitatea mediului, diversificarea actelor promotionale.

Functia obiectiv - asigurå finalitatea activitåtii firmei, recunoasterea concordantei dintre produsele si serviciile pe care le realizeazå firma si destinatia acestora. - constå în producerea a ceea ce este necesar pentru consum; - distribuirea în conditii optime a produselor si serviciilor; - crearea posibilitåtilor de alegere conform gusturilor si preferintelor; - lårgirea permanentå a gamei serviciilor comerciale;

Functia obiectiv presupune: alocarea judicioaså a resurselor materiale, umane si financiare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Marketing.doc

Alte informatii

Intrebari si raspunsuri frecvente date de prof. Smedescu