Marketing Direct

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Marketing Direct.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

Criteriul Variante de strategie

Obiectivele urmărite - strategia generării de comenzi (vânzări) directe

- strategia pregătirii vânzărilor

- strategia creării de trafic la punctele de activitate ale organizaţiei

Publicul vizat - strategia exclusivă

- strategia selectivă

- strategia extensivă

Segmentul

major abordat - strategia adresată segmentului consumatorilor individuali

- strategia adresată segmentului consumatorilor organizaţionali

- strategia adresată ambelor segmente

Poziţionarea în raport cu concurenţii - strategia independentă

- strategia diferenţiată

- strategia asociativă

Continuitatea desfăşurării - strategia permanentă

- strategia periodică

- strategia ocazională

Natura suportului - strategia având ca suport resursele interne

- strategia având ca suport resursele externe

- strategia având ca suport ambele categorii de resurse

Integrarea cu activităţile tradiţionale de marketing - strategia marketingului direct individual

- strategia marketingului direct independent

- strategia marketingului direct integrat

Bazele de date utilizate - strategia având ca suport baze de date interne

- strategia având ca suport baze de date externe

- strategia având ca suport baze de date interne şi externe

Mediile de comunicare utilizate - strategia bazată pe utilizarea mediilor specifice

- strategia bazată pe utilizarea mediilor „tradiţionale”

- strategia bazată pe utilizarea integrată a mediilor

Ciclul de viaţă al produselor sau serviciilor - strategia de lansare

- strategia de creştere

- strategia de maturitate

- strategia de declin

Suportul logistic - strategia suportului flexibil

- strategia suportului tradiţional

Baza de date reprezintă suportul operaţional al campaniilor de marketing direct desfăşurate de către organizaţiile interesate. Absenţa bazei de date anulează însăşi una dintre caracteristicile domeniului, comunicarea personalizată cu consumatorii şi, în general, publicul organizaţiei.

Oferta o sinteză a tuturor componentelor mixului de marketing tradiţional, aceasta incluzând atât elemente referitoare la produs şi preţ (acestea fiind semnificativ evidenţiate) cât şi la distribuţie şi comunicare.

Comunicarea poate fi privită, în contextul marketingului direct, în mod asemănător componentei promoţionale a mixului de marketing. Singurele elemente comune ale sistemului comunicării se referă la prezenţa unui „emiţător” şi a unui „receptor”, toate componentele existente şi evenimentele produse în cadrul sistemului diferind mai mult sau mai puţin. Astfel, sunt înregistrate diferenţe prin prisma mediilor de comunicare utilizate, a naturii mesajelor transmise şi, mai ales, a finalizării comunicării

Logistica reprezintă componenta mixului de marketing direct caracterizată prin cel mai ridicat grad de similitudine cu conţinutul uneia dintre componentele mixului de marketing în sens clasic, distribuţia.

Regula „40-40-20”, regula susţine că succesul de ansamblu al unei campanii de marketing direct este determinat de utilizarea bazelor de date (în proporţie de 40 %), elaborarea ofertei (40 %) şi comunicarea directă (20 %).

Din punct de vedere al conţinutului procesului integrării marketingului direct în cadrul organizaţiei, este necesară parcurgerea a trei etape distincte care, cu încheierea cu succes a fiecăreia, vor marca trecerea organizaţiei într-o stadiu superior din punct de vedere formal. Cele trei etape vizează:

► integrarea conceptuală,

► integrarea operaţională şi

► integrarea organizaţională a marketingului direct în cadrul organizaţiei.

Integrarea conceptuală a marketingului direct în cadrul organizaţiei presupune, în termeni globali, adoptarea unei atitudini deschise, favorabile a organizaţiei faţă de activităţile, modalităţile de proiectare şi de implementare ale marketingului direct. Realizarea cu succes a acesteia presupune îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

1.existenţa unei deschideri faţă de marketing în general şi, implicit, a unui nivel corespunzător de dezvoltare al marketingului în cadrul organizaţiei

2.Procesul integrării conceptuale a marketingului direct implică o abordare strategică a acestuia, acordarea unui interval de timp suficient de mare pentru ca implementarea acestuia să poată genera primele rezultate favorabile pentru organizaţie.

Integrarea funcţională a marketingului direct presupune o analiză atentă a zonelor de activitate cu care acesta va veni în contact şi va interacţiona în vederea atingerii obiectivelor sale specifice.

Din punct de vedere al activităţii promoţionale a organizaţiei, este necesară definirea modului de integrare al comunicării directe şi a comunicaţiei „tradiţionale” de marketing desfăşurată de către aceasta, modalităţile de acţiune disponibile fiind legate de implementarea:

(1) modelului comunicaţiei funcţionale de marketing

(2) modelului comunicaţiei integrate de marketing

Din punct de vedere al activităţii de distribuţie, este necesar ca organizaţia să decidă în ce măsură tehnicile şi instrumentele marketingului direct vor fi utilizate pentru a se asigura distribuţia şi vânzarea produselor şi serviciilor acesteia

Fisiere in arhiva (1):

  • Marketing Direct.doc