Marketing Strategic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Marketing Strategic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

1. Definirea marketingului strategic

Concepţia strategică în marketing a fost adoptată la începutul anilor ’80, inducând o serie de modificări faţă de concepţia tradiţională a managementului marketingului.

analiză - planificare+implementare – control

Centrul de interes al reflexiei marketingului strategic a fost extins de la consumator şi producător spre toate componentele mediului extern al firmei.

Un nivel planificat al performanţei e condiţionat de cunoaşterea şi înţelegerea comportamentului clienţilor în contextul mai larg al mediului concurenţial, mediu care include şi componenta tehnologică, economică, politico-legislativă, demografică şi socio-culturală. În consecinţă, a fost acceptată ideea că îndeplinirea obiectivelor strategice ale firmei e posibilă doar prin satisfacerea cerinţelor tuturor stakeholderilor firmei, nu doar prin satisfacerea nevoilor clienţilor.

Scopul principal al marketingului strategic îl constituie crearea unei valori superioare pentru clienţi şi pentru alţi stakeholderi în condiţii profitabile pentru întreprindere.

Marketingul strategic este un proces de analiză sistematică şi permanentă a nevoilor pieţei şi de dezvoltare a unor noi produse competitive, proces bazat pe dezvoltarea unor concepte de produs cu potenţial ridicat destinate unor grupuri specifice de clienţi.

Pentru ca produsele dezvoltate să dobândească un avantaj competitiv sustenant, durabil e necesar să posede calităţi distinctive faţă de cele ale concurenţilor lor.

Marketingul strategic cuprinde funcţiile care cronologic preced procesele de producţie şi vânzare şi anume:

• analiza mediului intern şi extern al firmei;

• stabilirea obiectivelor şi strategiilor de marketing;

• segmentarea pieţei şi selecţia pieţei ţintă;

• stabilirea unei poziţii strategice pe piaţă;

• elaborarea strategiilor de produs şi comunicare.

Adoptarea marketingului strategic impune câteva priorităţi în activitatea întreprinderii:

– focalizarea eforturilor asupra proceselor şi activităţilor de natură strategică ce permit

– crearea unei valori ridicate pentru clienţi şi obţinerea unui avantaj competitiv sustenabil

– adoptarea unor strategii de dezvoltare diferenţiate pe diversele segmente de piaţă

– strategii fundamentate pe baza unor analize detaliate a nevoilor şi aşteptărilor actuale şi latente ale clienţilor

– monitorizarea acţiunilor concurenţilor, proiectarea şi implementarea unor strategii care să permită firmei să-şi menţină şi să adopte o poziţie pe piaţă

– identificarea implicaţiilor de natură economică şi financiară ale acţiunilor de marketing ale întreprinderii

– implementarea unui sistem de previziune care să permită diminuarea incertitudinii şi a riscurilor într-un mediu dinamic.

2. Rolul marketingului strategic

Caracteristici:

• deciziile cu caracter strategic de marketing produc efecte pe termen mediu şi lung

• mediul în care firma acţionează e considerat ca fiind dinamic , complex

• monitorizarea mediului extern este necesară pentru a se identifica rapid oportunităţile şi situaţiile nefavorabile

• se urmăreşte crearea şi valorificarea unor sinergii între toate domeniile de activitate strategică ale firmei

• se adoptă un comportament de natură proactivă în relaţia cu piaţa şi celelalte componente ale mediului

• presupune stimularea creativităţii şi inovarea continuă în cadrul firmei.

Rolul marketingului strategic în cadrul firmei constă în:

• monitorizarea evoluţiilor pe pieţele pe care firma acţionează sau intenţionează să pătrundă

• identificarea şi selectarea produselor şi pieţelor atractive în prezent şi cu potenţial de dezvoltare în viitor

• orientarea eforturilor firmei în direcţia valorificării unor oportunităţi ce pot fi valorificate pe baza resurselor actuale şi a celor ce prezintă un potenţial de creştere şi rentabilitate

• identificarea surselor, factorilor pe baza cărora firma îşi poate crea un avantaj competitiv

• fundamentarea şi elaborarea obiectivelor şi a strategiilor de marketing ale firmei

• elaborarea unui plan de dezvoltare şi menţinere a echilibrului, portofoliului de activităţi strategice ale firmei.

Creşterea rolului atribuit marketingului strategic a fost determinată de schimbările produse în diversele componente ale mediului, dintre care:

- accelerarea difuziilor, inovaţiilor şi a noilor tehnologii;

- tendinţa de maturizare şi fragmentare a pieţei;

- creşterea gradului de internaţionalizare(globalizare) a pieţelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Marketing Strategic.docx