Subiecte Managementul Marketingului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Managementul Marketingului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

Curs 1:

1. La ce se referă managementul marketingului?

Managementul marketingului reprezintă procesul de planificare şi punere în practică a concepţiei, stabilirii preţului, promovării şi distribuirii unor bunuri, servicii şi idei destinate schimburilor cu anumite grupuri, care vor satisface clientela şi obiectivele organizaţiei.

2. Prezentaţi scopul managementului marketingului.

Managementul marketingului are ca scop influenţarea nivelului, a perioadei de manifestare şi a structurii cererii intr-un mod care va permite organizaţiei (firmei) să-şi atingă obiectivele propuse.

Curs 2:

1. La ce se referă decizia?

Ca element esenţial al conducerii, decizia este considerată de mulţi specialişti drept instrumentul său cel mai important de exprimare.

Decizia reprezintă cursul de acţiune ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective.

2. Prezentaţi succint tipologia deciziilor de marketing.

Tipologia deciziilor de marketing:

a) După natura obiectivelor urmărite, deciziile pot fi:

- strategice;

- tactico – operaţionale.

b) După componenţa mixului de marketing la care se referă:

- decizii complexe;

- decizii specializate.

c) În funcţie de metodologia de elaborare şi adoptare a lor, se disting:

- decizii repetitive;

- decizii nerepetitive.

d) În funcţie de numărul decidenţilor:

- decizii individuale;

- decizii colective.

3. Care sunt etapele modelului procesului decizional de marketing „DECIDE”?

Acest model presupune 6 etape:

I. Definirea problemei pentru care trebuie găsită o soluţie într-un timp determinat şi precizarea obiectivelor ce urmează a fi realizate în legătură cu problema respectivă;

II. Enumerarea variantelor de acţiuni posibile;

III. Culegerea informaţiei privind variantele posibile de acţiune şi estimarea efectelor acestora;

IV. Identificarea celei mai favorabile variante pe baza comparării variantelor considerate prin prisma anumitor criterii şi priorităţi;

V. Dezvoltarea şi implementarea variantei adoptate;

VI. Evaluarea rezultatelor finale şi aducerea corecţiilor necesare, dacă este cazul.

Curs 3:

1. Care sunt obiectivele unui plan de afaceri?

Un plan de afaceri urmăreşte 3 obiective:

- serveşte la elaborarea unei strategii şi la transmiterea ei către nivelurile superioare ale conducerii;

- reprezintă elementul justificativ al cererii de finanţare a activităţii;

- reprezintă un instrument de urmărire a evoluţiei firmei şi de efectuare a corecţiilor necesare pe parcursul punerii sale în practică.

2. Enumeraţi cele 5 etape ale procesului planificării de marketing.

Procesul planificării de marketing constă in 5 etape: analiza ocaziilor de piaţă, studierea şi alegerea pieţelor ţintă, elaborarea strategiilor de marketing, elaborarea programelor de marketing şi organizarea, implementarea şi controlul activităţii de marketing.

3. La ce se referă liderul de piaţă şi care sunt cele 3 posibilităţi strategice pe care le are la dispoziţie?

Liderul de piaţă deţine cea mai mare cotă de piaţă şi de obicei influenţează celelalte firme în ceea ce priveşte modificarea preţului, lansarea unui nou produs, acoperirea pieţei de către reţeaua de distribuţie şi intensitatea promovării.

Are 3 posibilităţi strategice:

- să extindă piaţa totală;

- să-şi protejeze poziţia ocupată pe piaţă;

- mărească cota de piaţă.

4. Explicaţi ce este un „şalanger”. Enumeraţi strategiile de marketing pe care le poate aplica.

Şalangerul este o firmă care încearcă în mod agresiv să-şi extindă poziţia de pe piaţă atacând liderul, alte firme concurente sau mai mici din aceeaşi ramură de activitate.

Are la dispoziţie o mulţime de strategii de atac: atacul frontal, lateral, prin evitare şi atac de.

5. Ce este un „urmăritor” şi ce strategii de marketing poate aplica?

Urmăritorul este o firmă care alege să nu deranjeze pe nimeni, de obicei din teama de a nu pierde mai mult decât ar putea câştiga.

Are la dispoziţie 3 mari strategii de urmărire:

- strategia de copiere;

- strategia de imitare;

- strategia de adaptare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Managementul Marketingului.doc