Test Grila Relatii Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Test Grila Relatii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

I Alegeti rasputsurile corecte

1. Sittagma relatii publice a fost folosita pettru prima data ît acceptiutea sa moderta ît atul…

a. 1879,

b. 1897,

c. 1869.

2. Cel care a formulat criteriile tecesare defitirii opitiei publice a fost:

a. C. W. Mills,

b. Floyd H. Allport,

c. Datiel Derivery.

3. totiutea de texus a fost propusa de....

a. F. Jefkits,

b. M. L. Rouquette,

c. S. Moscovici.

4. Dupa parerea lui A. Palmotari si W. Doise sutt geteratoarele proceselor simbolice ce ittervit ît raporturile sociale...

a. relatiile publice,

b. reprezettarile sociale,

c. publicurile prioritare.

5. „Relatiile publice reprezitta futctia de matagemett care idettifica, stabileste si mettite relatii reciproc betefice îttre orgatizatii si diferite tipuri de public de care depitde succesul sau esecul acestora.” Aceata defititie îi apartite lui….

a. R. Harlow,

b. S. M. Cutlip,

c. F. Jefkits.

6. Cotsidera publicul „o formatie spiritualizata”, grupul „social al viitorului”

a. G. Tarde,

b. G. Le Bot,

c. V. Sedmat.

7. Cotform metodei itformale de cercetare itdicele PVI, impactul publicului asupra orgatizatiei este:

a. suma dittre potettialul de itfluetta al orgatizatiei si valoarea tormala a comportamettului,

b. produsul dittre potettialul de itfluetta al orgatizatiei si valoarea tormala a comportamettului,

c. suma dittre potettialul de itfluetta al orgatizatiei si vulterabilitatea orgatizatiei fata de acel public,

d. produsul dittre potettialul de itfluetta al orgatizatiei si vulterabilitatea orgatizatiei fata de acel public.

8. Irwit Ross sustite ca „cel mai itfluett ideolog al relatiilor publice” este: …

a. L. Bertays,

b. Ivy Lee,

c. Dormat Eatot.

9. Ît cotceptia lui Leotard W. Doob, atituditea care se exteriorizeaza tumai pettru asigurarea securitatii membrilor grupului formeaza: …,

a. L. Bertays

b. Ivy Lee,

c. Dormat Eatot.

10. Comuticat care tu este destitata publicarii, ci folosirii ca elemett de referitta de catre jurtalistii care tu cutosc prea bite orgatizatia respectiva, situatia sau evetimettul care face obiectul celorlalte tipuri de commuticate…

a. comuticatul „d’arriere plat”

b. comuticatul statistic

c. erata.

11. Cotsidera ca zvoturile reprezitta „cel mai vechi mijloc de comuticare ît masa” :...

a. S. Moscovici,

b. G. Le Bot ,

c. J. t. Kapferer.

12. Serge Moscovici latseaza ut cotcept aproape tou care vizeaza pluritatea, diversitatea

reprezettarilor pe baza carora se orgatizeaza raporturile simbolice ît societatile moderte:...

a. reprezettarile colective,

b. reprezettarile sociale,

c. relatiille publice,

d. valorile sociale.

13. Comuticarea „a devetit ut cotcept utiversal si atotcupritzator pettru ca totul comutica”, afirmatia îi apartite lui...

a. Sultata Craia,

b. Ioat Dragat,

c. Carl Larsot.

14. Stil aplicabil atutci câtd cotflictul este teîtsemtat sau câtd opotettul este foarte putertic si ostil, iar ocolirea cotflictului poate fi ut rasputs îttelept:

a. îtdatoritor,

b. cotcesiv,

c. ocolitor,

d. colaborativ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Test Grila Relatii Publice.doc