Teste Grila - Marketing in Turism si Servicii

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila - Marketing in Turism si Servicii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

1. Care sunt strategiile de îmbunătăţire a sincronizării dintre cererea şi oferta de servicii:

a) preţurile diferenţiate vor contribui la creşterea cererii în perioadele de sezon;

b) stimularea cererii în perioadele de minim ale acesteia;

c) diversificarea serviciilor oferite clienţilor în perioadele de vârf ale sezonului;

d) folosirea angajaţilor sezonieri în perioadele când cererea este minimă;

e) creşterea randamentului activităţilor curente în perioadele de extrasezon.

Justificaţi răspunsul dumneavoastră.

R: b

În situaţia în care cererea fluctuează, firmele prestatoare vor întâmpina dificultăţi în satisfacerea ei. De aceea, un obiectiv esenţial al marketingului serviciilor îl reprezintă sincronizarea ofertei cu cererea de servicii. Pot fi avute în vedere o serie de strategii de îmbunătăţire a sincronizării dintre cererea şi oferta de servicii. Astfel, în ceea ce priveşte cererea:

• Preţurile diferenţiate vor contribui la scăderea cererii în perioadele de sezon şi stimularea acesteia în perioadele de extrasezon.

• Stimularea cererii în perioadele de minim ale acesteia, de exemplu, oferirea de către hoteluri a unor minivacanţe la sfârşit de săptămână, mai ales în cazul hotelurilor din zonele urbane.

• Diversificarea serviciilor oferite clienţilor în perioadele de extrasezon pentru creşterea atractivităţii serviciului respectiv.

• Sistemele de rezervare reprezintă o modalitate de a face faţă cererii la care multe firme de servicii recurg.

În ceea ce priveşte oferta:

• Folosirea angajaţilor sezonieri în perioadele în care cererea este maximă.

• Creşterea randamentului activităţilor curente în perioadele de vârf.

2. Sarcina principală a prestatorului de servicii este:

a) de a stimula participarea consumatorilor la prestarea serviciilor;

b) de a evidenţia părţile vizibile ale serviciilor în cel mai avantajos mod;

c) de a stimula cererea în perioada de maxim a acesteia;

d) de a creşte randamentul activităţilor curente în perioadele de extrasezon.

Argumentaţi răspunsul dumneavoastră.

R: b

Intangibilitatea este considerată caracteristica esenţială a serviciilor. Astfel, serviciile nu pot fi văzute, gustate, simţite, auzite şi mirosite înainte de a fi cumpărate.

Intangibilitatea serviciilor determină cumpărătorii să analizeze părţile tangibile, vizibile ale acestora. Ei vor încerca să aprecieze calitatea acestora în funcţie de diferitele aspecte tangibile cum ar fi: personalul firmei, dotarea firmei, facilităţile acordate etc.

Sarcina principală a prestatorului de servicii este de a evidenţia părţile vizibile ale serviciului în cel mai avantajos mod. Drept modalităţi de subliniere a aspectelor concrete ale unui serviciu avem:

• Ambianţa în care serviciile sunt prestate. Ambianţa trebuie să corespundă tipului de serviciu oferit. Intervin aici o serie de factori estetici (arhitecturali, de design, colorit etc.) care pot influenţa pozitiv atitudinea consumatorilor.

• Personalul firmei. Acesta trebuie să fie foarte activ şi să fie în număr suficient de mare pentru a face faţă volumului de servicii solicitate.

• Comunicaţiile au o influenţă deosebită asupra deciziei de cumpărare. Prin publicitate, relaţii publice, vânzarea personală se transmit mesaje despre servicii. În acest mod, firmele pot să supună atenţiei clientelei elementele cele mai importante ale serviciului şi să anunţe îmbunătăţirile aduse acestuia. Marca şi sigla firmei sprijină, de asemenea, crearea unei bune imagini a acesteia.

• Preţul este folosit de consumatori ca un indicator de bază al calităţii serviciilor.

Varianta c) este greşită pentru că prestatorii de servicii au ca obiectiv stimularea cererii în perioada de minim a acesteia, nu de maxim.

Varianta d) este de asemenea incorectă deoarece prestatorii au ca scop creşterea randamentul activităţilor curente în special în perioadele de vârf.

3. Printre cauzele reducerii volumului de vânzări în etapa de declin se numără:

a) creşterea concurenţei interne şi internaţionale;

b) creşterea frecvenţei medii de cumpărare;

c) menţinerea produsului pe piaţă;

d) crearea sau penetrarea reţelelor de distribuţie.

Cum justificaţi răspunsul ?

R: a

Reducerea volumului vânzărilor, respectiv retragerea unui produs din fabricaţie şi de pe piaţă are cauze precum:

a) apariţia pe piaţă a unor produse noi mai performante, care înlocuiesc produsele existente;

b) scăderea capacităţii de producţie a producătorului care nu dispune de posibilitatea lărgirii acesteia;

c) apariţia unor greutăţi în procesul de aprovizionare pe care firma nu le poate înlătura sau rezolva cu costuri acceptabile;

d) producţia şi vânzarea produsului au devenit neprofitabile sau profitul s-a diminuat substanţial;

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila - Marketing in Turism si Servicii.doc

Alte informatii

Modele teste licenta 2008 marketing FSEAP SUCEAVA Contine raspunsurile