Toate fituicile din domeniul Matematica

 • Grafuri

  Aplicaţia1: Definiţi matematic tipurile de graf, după tipul de legături dintre vârfurile lor. Răspuns: Se cer definiţiile grafului orientat, şi respectiv neorientat. Rezolvare: [graful orientat] se notează cu G (X, ), unde: ↑ ↑ cuplul de 2 componente: X şi ∙X (mulţime) nevidă + finită de n elemente, numite vârfuri ale lui G (sau noduri ale lui G, sau puncte ale lui G) şi notate cu [x1, x2, ,xn] (sau prescurtat: [1, 2, , n]), iar: în sensul că are importanţă (contează) ordinea...

 • Matematici Speciale

  Subiectu 1 Mărime scalară Definiţie: O mărime reprezentată printr-un număr după ce s-a fixat o unitate de măsură se numeşte mărime scalară. Exemple: o densitate, un volum, un unghi, o temperatură, o arie etc. Mărimi vectoriale Axă Definiţie: Se numeşte axă o dreaptă (infinită) pe care s-a ales un sens pozitiv. Considerăm xx’ o astfel de dreaptă şi sensul pozitiv ales de la x spre x’. Fixăm pe această dreaptă un segment AB cu lungimea reprezentată prin numărul a(fig.1.1). Lungimea...

 • Fituici Metode Numerice

  1.Matrici elementare.Inversare de matrici.Calculul determinantului unei matrici Matrici elementare: Sunt matrici derivate dintr-o matricea unitate, după cum urmează: Ei(c)→matricea unitate având linia i amplificată cu constanta c.Exemplu: E3(c)=[1 0 0;0 1 0;0 0 c] Ei,j→ matrice unitate având linia i interschimbată cu linia j.Exemplu: E13=[0 0 1;0 1 0;1 0 0] Ei,j(c)→ matrice unitate având linia i înlocuită prin suma liniei i cu linia j amplificată cu constanta c. Exemplu: E13(c)=[1 0 c;0...

 • Grile Rezolvate la Matematici Aplicate in Economie

  1) Care din urmatoarele operatii efectuate asupra unei matrice este transformare elementara: a) adunarea unei linii la o coloana; b) inmultirea unei linii cu scalarul α = 0 c) schimbarea a doua linii intre ele; d) adunarea unei linii la o alta linie. 2) Numim matrice elementara o matrice: a) cu rangul egal cu 1; b) care se obtine din matricea unitate prin transformari elementare; c) cu determinantul nenul; d) obtinuta din matricea unitate printr-o singura transformare elementara. 3) O...

 • Subiecte Rezolvate Matematica

  Subiectul E 1) Să se determine raza de convergenţă (R=?), intervalul de convergenţă (I=?), şi respectiv mulţimea de convergenţă (C=?) pentru seria de puteri: 2) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f: ℝ2→ℝ, f(x,y)=6xy2+2x3-30x-24y+13 3) Fie f:ℝ→ℝ, f(x)= , ℝ arbitrar, dar fixat. a) Să se afle constanta reală , a.î. f să fie densitate de repartiţie pentru o variabilă aleatoare continuă X; b) Să se calculeze media, dispersia şi abaterea medie pătratică ale lui X; c) Să...

 • Managementul Achizitiilor

  Scopul atribuirii: - contractului de achiziţie publică; - contractului de concesiune de lucrări publice; - contractului de concesiune de servicii Elementele componente ale sistemului achiziţiilor publice sunt: autoritatea de reglementare; autorităţile contractante; operatorii economici; supraveghetorii sistemului. Autoritatea de reglementare este reprezentată, în cadrul sistemului achiziţiilor publice, de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor...

 • Matematici Aplicate in Economie

  Functii 2 variabile f(x,y)=... pas1:calc f '(x), f '(y) pas2: calc sist f '(x)=0, f '(y)=0. A(x1,y1)B(x2,y2)C(x1,y2)D(x2,y1) Pas3: calc f ''(x2), f ''(y2), f ''(xy) f ''(xy) – te uiti la f '(x) si deriv. y pas4: verif pct de extrem Δ1(A)= | f ''(x2) f ''(xy)| = | a b| | f ''(xy) f ''(y2)| | c d | Δ1(A)= | a | Si se continua cu pct B, C, D. Obs: Δ2 se obtine eliminand ultima linie si ultima coloana din Δ1; daca Δ1>0 si Δ2<0 atunci pct e de max; daca Δ1<0 nu se mai calc Δ2...

 • Subiecte Anul 1 - Matematica

  1. Enumeraţi, denumiţi şi enunţaţi (sub toate formele posibile) procedeele de calcul ale probabilităţii definite în sens clasic, adică schemele probabilistice clasice. 2. Definiţi momentele de selecţie, atât ca variabile aleatoare, cât şi ca numere. 3. Precizaţi natura următoarelor serii: i) ; ii) ; iii) . 4. Se dă funcţia: f:R→R, f(x)= R, k>0 constante arbitrare, dar fixate. Se cer: i) să se determine constanta R, asfel încât funcţia f să fie densitate de repartiţie pentru o...

 • Subiectele pentru Examenul de Licenta Specialitatea - Informatica si Limbi Moderne Aplicate

  ALGEBRA 1. Subgrup normal. Condiţii necesare şi suficiente ca un subgrup să fie normal. Grup factor. Exemple. 2. Morfisme de grupuri. Nucleul şi imaginea morfismului de grupuri. Imaginea şi imaginea inversă a unui subgrup, respectiv subgrup normal, la morfisme de grupuri. Teorme de izomorfism pentru grupuri. 3. Dimensiunea şi bazele spaţiului vectorial. Matricea de trecere de la o bază la alta. Coordonatele vectorului la schimbarea bazei. Subspaţii. Operaţii cu subspaţii ale unui spaţiu...

 • Algoritmii

  Conceptul fundamental al informaticii este acela de algoritm. Într-o definiţie aproximativă, algoritmul este un set de paşi prin care poate fi dusă la îndeplinire o sarcină. De exemplu, putem vorbi despre algoritmul de construire al unei clădiri, despre algoritmul de utilizare al unei maşini de spălat, despre algoritmul realizării unui număr de magie sau despre algoritmul de determinare al celui mai mare divizor comun, prezentat în continuare. Algoritmul lui Euclid pentru determinarea celui...

 • Matematici Aplicate in Economie

  Matematica True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. ____ 1. Fie vectorii b1 = (2, 4, 5), b2 = (-1, 1, 0), b3 = (-2, 0, 2) . B = {b1, b2, b3} formeaza o baza în R3? ____ 2. Functionala 3 ( ) f : R R; f x = 5x1 + x2 4x3 + 4 este o functionala liniara ? ____ 3. Functionala 3 ( ) f : R R; f x = 5x1 + x2 4x3 este o functionala liniara ? ____ 4. Vectorii proprii corespunzatori operatorului liniar T : R2 R2 având matricea atasata 4 0 1 4 A = ...

 • Logica Matematica si Computationala

  CU1 X-multime nevida P(X)- multime partilor lui X 1) ,) asociativitate 2) ,) comutativitate 3) A A=A,A)A=A idempotenta 4) A (A)B)=A, A)(A B)=A absortia 5) A (B)C)=(A B))(A C) distributivitatea A)(B C)=(A)B) (A)C) 6) A =A, A) = ; 7) A =A, A) = , A)X=A, A X=X Algebra Boole: Structrui de baza ale cursurilor Def. O algebra boole este o structura algebrica de forma (B,÷,ø,>,0,1) in care ÷, ø operartii binare ,> - operatie unara, 0,1 constante => a.i incat urmatoarele...

Pagina 1 din 2