Fabricarea si Repararea Automobilelor

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Aceasta fituica rezuma Fabricarea si Repararea Automobilelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 17 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

1. FABRICAREA Şl RECONDITIONAREA ARBORELUI COTIT

Materiale. Faţă de materialul pentru arborele cotii se impun următoarele cerinte : mare rezistenţă la oboseală, posibilitatea obţinerii unei durităţi ridi¬cate a suprafeţei fusurilor, bună prelucrabililate, uşurinţa obţinerii semifabrite.Pentru a satisface aceste condiţii arborii cotiţi se execută din oţel sau fontă.

Semifabricate. La execuţia arborilor cotiţi pentru automobile şi tractoare semifabricatele se obţin prin forjare în matriţe închise sau prin turnare.

Prin forjarea arborilor cotiţi se obţine fibrajul corespunzător care să asi¬gure rezistenţa la oboseală. După matriţâre semifabricatul este trecut la tratamentul termic de normalizare, redresare şi în final la sablare. Turnarea arborilor cotiţi se face in forme uscate sau în coji de bachelită, care permit turnarea de precizie cu un grad înalt de mecanizare. Controlul defectelor interne se face prin metode nedestructive (cu ultra¬sunete sau prin defectoscopie electromagnetică). La prclutrarea mecanică a arborelui cotit se execută următoarele grupe de operaţii: alegerea si prelucrarea bazelor de aşezare ; prelucrarea de semifinisare a fusurilor paliere şi manetoane ; operaţii de găurire ; tratament de duri¬ficare ; operaţii de finisare a fusurilor ; echilibrare ; operaţii de control. Opera¬ţiile de echilibrare dinamică se intro¬duc in procesul tehnologic pentru cori¬jarea masei arborelui cotit astfel încît centrul de masă să coincidă cu axa de rotaţie.Echilibrarea se face pe maşini spe¬ciale în cadrul cărora efectul unui de¬zechilibru se manifestă printr-o rezo¬nanţă localizată. Se realizează echili¬brajul dinamic acţionînd în consecinţă asupra masei, repartiţiei şi poziţiei un¬ghiulare a surplusului de material. . în vederea recondiţionării, arborele cotit este supus unui control prin defectoscopie electromag¬netică sau cu ultrasunete.

2. Fabricarea si reconditionare arborelui cu came

Materiale. materialul trebuie să asigure în urma prelucrării şi tratamentului termic aplicat, rigiditate sufici¬entă şi o înaltă rezistenţă la uzură a camelor şi fusurilor de sprijin deaceea se utilizează oţelul sau fonta specială.

arborele cu came se obţin prin forjare sau prin turnare. Forjarea se execută în matriţe închise cu locaşuri multiple, în următoarea succesiune a fazelor principale : debitare, forjare în matriţe închise (matriţare prealabilă şi matriţare finală) ; debavurare la cald sau la rece; tratament termic de normalizare ; curăţire prin decapare sau sablare ; îndrep¬tare la rece. Camele se prelucrează prin copiere după şablon sau arbori cu came etalon pe maşini speeializate, fiind necesare operaţiile de strunjire, rectificare şi superfinisare. . Camele se strunjesc în două treceri: degroşare şi finisare. arborelui cu came se rectifică pe maşini de rectificat rotund cu prindere între vîrfuri în general în două treceri: semi-finisare şi finisare Etapele principale ale procesului tehnologic; la prelucrarea mecanică a arborelui cu came sînt: alegerea şi prelucrarea bazelor de aşezare ; strunjirea suprafeţelor cilindrice, a suprafeţelor frontale şi a camelor; operaţii de rectifi¬care ; operaţii de control. Controlul arborelui cu came. Se verifică înălţimea lor, dispo¬ziţia unghiulară şi conicitatea cu un dispozitiv pe baza fantei de lumină. Se controlează execuţia corectă a profilului camei pe divizorul optic sau comparativ cu came etalon. Se mai verifică : precizia dimensională a formei şi excen¬tricităţii fusurilor, abaterea de la poziţia canalului de pană, rugozitatea şi duritatea suprafeţelor camelor şi fusurilor.

3. FABRICAREA Şl RECONDIŢIONAREA ARBORILOR PLANETARI

Materiale. din oţeluri cu conţinut mediu de carton de tipul 45 C 10,35 CN 15 X, 41MoCllX ele. STAS 791-79 supuşi tratamentului de îmbunătăţire (călirea pieselor în ulei urmată de revenire). După tratament duritatea materialului trebuie să fie de 380. ..440 HB. Semifabricate. Arborii planetari se prelucrează în faza de semifabricate prin forjare şi matriţare, la forma apropiată de piesa finită.

Tehnologia de prelucrare mecanica: alegerea şi prelucrarea bazelor de aşezare ; strunjire de degroşare şi de finisare pentru realizarea formei constructive ; executarea canelurilori rectificarea canelurilor ; prelucrarea suprafeţelor interioare a capului sferic şi a căilor de rulare în cazul arborelui planetar cu braţe.

Recondiţionarea arborilor planetari : arborele încovoiat se îndreaptă la o presă hidraulică ; flanşă se recondiţionează prin îndreptare sau prin rectificarea suprafeţei frontale pînă la grosimea limită admisă gaurile uzate din flanşă se încarcă cu sudură şi apoi se prelucrează la dimensiu¬nile nominale sau se încarcă complet şi se execută găuri noi în spaţiile dintre fostele găuri; canelurile uzate se recondiţionează prin încărcare cu sudură, strunjlre şi frezarea altor caneluri la cota nominală sau se elimină porţiunea canelată uzată şi se sudează cap la cap o parte nouă cu caneluri.

5.FABRICAREA Şl RECONDIŢIONAREA ARBORELUI CARDANIC

Arborele cardanic în cazul general este format dintr-o piesă cilindrică centrală (arborele propriu-zis) şi piese auxiliare care servesc pentru prinderea articulaţiilor. Se execută din ţeava trasă avînd fixat la capete prin presare şi sudare, furca şi manşonul canelat . Principalele condiţii tehnice ale arborelui cardanic asamblat, se referă ia corectitudinea asamblării (axele furcilor să fie în acelaşi plan) precum şi la echilibrarea dinamică a acestuia.

Materiale se folosesc ţevi speciale de oţel trase la rece, fără sudură sau sudate, din calităţile de oţeii OLC 15,18 MC 10. Pentru furcile cardanice sau capetele canelate se folosesc oţeluri carbon de calitate sau oţeluri aliate, pentru cementare sau îmbunătăţire 18 MC 10,21 TMC 12, OLC 45 X, 40 C1O. Crucea cardanică se execută din oţeluri aliate cu conţinut redus de carbon 15 MoMC 12, 21 TMC 12, 13 CN 30, care se supun cementării urmată decălire şj revenire ;

Semifabricate: se obţin prin matriţare de precizie cu încălzire în instalaţii cu curenţi de inducţie sau în cuptoare. Recondiţionarea constă în : îndreptarea arbo¬relui deformat pe o presă hidraulică, refacerea sudurilor, înlocuirea furcii prin tăierea la strung a cordonului de sudură, presarea unei furci noi şi refacerea sudurii, înlocuirea în acelaşi mod a manşonului canelat.

Furca cu arbore canelat Operaţiile de bază sînt: a - centruirea arborelui pentru crearea bazei tehnologice în vederea prelucrărilor ulterioare; b - strunjirea suprafeţelor cilindrice utilizînd strunguri universale, de copiat sau cu comandă program; c — frezarea suprafeţelor interioare şi exterioareferă controlată,ale furcii pe maşini de frezat orizontale cu freze simple sau cu jocuri de freze ; d — frezarea canelurilor şi rectifica¬rea lor ; e — prelucrarea alezajelor din furcă printr-o găurire pe strung sau pe maşini de frezat verticale ; f— găurirea şi filetarea găurilor pentru capacele articulaţiei ; g — control final. Recondiţionarea consta prin încărcare şi strunjire la cota nominală.

Fisiere in arhiva (3):

  • pusk nagyban.doc
  • puska kicsiben.doc
  • puska.doc

Alte informatii

contine aceeasi fituica, in 3 variante de asezare in pagina si font