Generatoare cu Abur, Turbine cu Abur si Gaze

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Generatoare cu Abur, Turbine cu Abur si Gaze.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 52 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Mecanica

Extras din document

Supraîncãlzitoare de aburi

Prin supraîncãlz. de aburi se înþelege acel elem. constr. al cãl-dãrii care are rolul de a acumula o parte din cãld. gazelor pentru ridicarea temp. abu-rului generat de cãldare.

Prin ridicarea temp. aburului, acesta îsi mãreste continutul de cãld. si ca urmare, fiecare kg de aburi cu un continut sup de cãld. va fi capabil sã producã un l.m. mai mare în inst. mec. (la masini). În felul acesta supraîncãlzito-rul contrib. la cres-terea randam. cãldã-rii, deoarece mãrind continutul de cãld. al aburului, masinile vor consuma o cantit. mai micã de aburi ptr care cãldarea la rân-dul ei va consuma o cantit. mai micã de cb.

Constr. Supraîncãlzi-toarelor depinde de tipul constructiv al cãldãrii si din aceastã cauzã supraîncãlzi-toarele pot fi ptr cãldãri cu flacãrã în tuburi sau ptr cãldãri cu apã în tuburi.

Într-unul din colec-toare pãtrunde aburul saturat din cãldare, iar în celãlalt se acu-muleazã aburul supraîncãlzit, care va fi folosit în masinile principale ale navei. Trecând prin elem. supraîncãlzitorului, aburul reuseste sã-si ridice temp. pânã la 300 330 oC.

Supraîncãlzitoarele cãldãrilor acvatubu-lare navale se împart în suprîncãlzitoare vert. si supraîncãlzi-toare oriz. Termenul vert. sau oriz. se re-ferã la poz. tuburilor si nu a colectoarelor care, de regulã, sunt dispuse orizontal la supraîncãlzitoarele vert. si invers la cele oriz.

Supraîncãlzitoarele vert. pot fi dispuse dupã snopul convec-tiv de tuburi, în int. lui, iar supraîncãlzi-toarele oriz. în cele mai dese cazuri sunt dispuse în int. snopu-lui convectiv.

Fig. 1

Fig. 2

În fig.1 este prez. schema unei cãldãri simetrice cu supraîn-cãlzitoarele dispuse în afara snopului convectiv de tuburi, iar în fig.2 este pre-zentat supraîncãlzito-rul vert. dispus în int. snopului convectiv

Fisiere in arhiva (3):

  • Generatoare cu Abur, Turbine cu Abur si Gaze
    • Caldari - C.doc
    • Masini cu abur - C.doc
    • Turbine cu abur - C.doc

Alte informatii

FITUICA GATAG