Mentenanta

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Mentenanta.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Mecanica

Extras din document

Mentenanţă – ansamblu de măsuri si acţiuni care permit:

- menţinerea bunei funcţionări a unui echipament sau a unei instalaţii;

- restabilirea unui echipament sau instalaţie în starea de funcţionare;

- prevenirea scoaterii din funcţionarea normală a unui echipament sau a unei instalaţii.

Mentenabilitate – aptitudinea unui sistem sau echipament în condiţii date de utilizare de a-şi îndeplini funcţia specifică.

Mentenanţa preventivă cuprinde aparatele de monitorizare, inspecţie, revizie şi întreţinere sau reparare în vederea prevenirii pierderii siguranţei în funcţionare şi modificării timpului de nefuncţionare.

Mentenanţa corectivă cuprinde toate operaţiile care au loc după apariţia unor defectări şi are rolul restabilirii funcţionării normale a echipamentelor sau instalaţiei.

2. Registrul echipamnetului. Codificare, importanţă.

Registrul echipam – sistem de înregistrare a oricărui utilaj şi a caracteristicilor sale. Fiecare componentă a unui echipam va avea un cod de identificare.

Acest cod foloseşte la: -localizarea şi funcţiile echipam unei fabrici; -stabilirea unui sistem planificat de mentenanţă (scheme anuale de revizii generale, programarea inspecţiilor preventive); -stabilirea necesarului de piese de schimb (stocul min şi max); -planificarea lucrărilor (standarde de operare şi materiale); -identificarea echipam în rapoarte manageriale; -studii tehnico-economice; -standardizare între companii; -descrierea lucrărilor de mentenanţă.

Se folosesc următoarele coduri:

A COD NIF – nr de identificare funcţional (aici trebuie regăsite compania, locaţia majoră, locaţia minoră, sistemul de combustibil utilizat, tipul echipam, funcţia în proces, redundanţa) COD NIPb – nr de identif a procesului specific.

3. Principiile de bază ale mentenanţei optime sunt:

- mentenanţa este parte integrantă a procesului de producţie;

- managementului trebuie să i se acorde aceeaşi importanţă ca şi producţiei;

- munca de mentenanţă trebuie controlată de la origini (un singur individ de obicei maistrul trebuie să fie responsabil);

- încărcarea trebuie controlată;

- existenţa unui ordin de ecuaţie a lucrării ce conţin: cerere, planificare, estimare, autorizare, schemă, execuţie, revizie;

- planificarea – se face de către un inginer de mentenanţă, supervizor de mentenanţă etc.

4. Modalităţi de reducere a costurilor mentenanţei

Reducerea costurilor mentenanţei este posibilă prin implementarea unei organizări corespunzătoare, supervizare optimă şi utilizare juducioasă a lucrurilor pe bază de contract.

Se poate obţine prin: -eliminarea apei de răcire din pompele de uz general şi acţionări; -utilizarea unor băi de ulei uscate de ungere cu vapori de ulei; -adoptarea unor cuplaje nelubrificate pt toate clasele de echipam de rotaţie; -folosirea pe scară largă a verificării alinierii cu ajutorul măsurătorilor cu laser; -monitorizarea condiţiilor de prelucrare prin intermediul măsurării vibraţiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mentenanta.doc