Toate fituicile

 • Intrebari Master Cercetari de Piata

  1. Conform definitiei formulate de Comitetul de Definitii al Asociatiei Americane de Marketing, la inceputul anilor ’60 ai secolului XX-lea,cercetarea de marketing reprezinta: a) culegerea,masurarea si inregistrarea datelor referitoare la aspecte legate de marketingul bunurilor; b) culegerea, analiza si interpretarea sistematica a datelor referitoare la orice aspecte de marketing; c) culegerea,inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare la marketingul bunurilor si...

 • Psihologie Sociala

  1.Obiectul si problematica psihologiei sociale : definitie, caracterizare generala, importanta, evolutie istorica, principalele problem abordate in psihologia sociala. Indiferent din ce perspectiva vom aborda problema conditiei umane, un fapt este evident : individual se naste cu anumite predispozitii structural si functionale. Individul isi depasesteconditia biologica, devenind cu adevarat personalitate, numai in urma socializarii sale, a interiorizarii unor influente sistematice si...

 • Subiecte Partial

  Durée : 2h Tous les documents autorisés A. Partie 1 : 1 p Exercice 1.1. Numération Complétez le tableau suivant Exercice 1.2. Codification Complétez le tableau d’entiers suivant Exercice 1.3. Calculs Effectuez les calculs suivants en binaire 4 bits. Précisez s’il y a débordement en nombre signé (OF) ou non signé (CF) B. Partie 2 : 3 p EXERCICES 2. Analyse d’un compteur programmable Nous nous proposons d’étudier le fonctionnement du compteur schématisé par la figure 1 et basé sur...

 • Obiectul Filozofiei

  Obiectul filozofiei. Filozofia este nucleul concepţiei despre lume, ea trebuie să dea într-o formă maximal generalizată tabloul lumii, omului şi interacţiunii lor. Obiectul filozofiei este generalul în sistemul “lume – om”. La rîndul său acest sistem este compus din două subsisteme – “lume” şi “om”. Fiecare din ele are nivelurile sale, iar interacţiunea laturilor – patru aspecte: ontologic, gnoseologic, axiologic şi spiritual-practic. Filozofia este o ştiinţă complexă, care trebuie să dea...

 • Probleme Rezolvate la TIC

  1. Costul total al produselor vindute la un prêt mai mic ca 3 în cantități mai mari ca 3 la operatii de vînzare Query1: Select Query Cost 12 2. Ce sume de bani au fost acumulate în fiecare zi pentru fiecare categorie la vînzarea produselor la un prêt din interiorul segmentului 2,4 Cost 30 3.Care produse din categoria 1 și în cantități mai mari ca 3 au fost cumparate în ziua de 3 feb. 05 V-II 1. costul total al produselor din categoria 2 vindute la un prêt din segmental 2,4 în zilele...

 • Informatica Aplicata II

  1. Evenimentul industrial care a permis dezvoltarea metodelor de proiectare şi fabricare asistată de calculator a fost: a) Creşterea volumului producţiei de bunuri de larg consum b) Diviziunea socială a muncii c) *Mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie d) Apariţia sistemelor de calcul capabile să suporte grafica interactivă 2. O clasificare restrânsă a proceselor de fabricare a produselor cuprinde următoarele tipuri de producţie: a) De serie mică, de grup, de masă şi de...

 • Managementul Organizatiei

  Organizaţiile sunt instituţii sociale, create de indivizi sau grupuri, în societate pentru a realiza scopuri specifice, prin mijloace ale previziunii organizării, coordonării, antrenării şi controlul activităţilor. Organizaţiile private sunt create de indivizi sau grupuri pentru scopuri de piaţă, bunăstare. Ele sunt gestionate de propriii lor proprietari sau manageri Organizaţiile publice sunt create de guvern pentru scopuri de grup (colectiviste) sau politice. Ele sunt în mod fundamental...

 • Statistica

  1. Noţiunile de bază folosite în statistica economico-socială 2.Sistemul informaţional statistic 3.Observare statistic 4.Particularităţile elaborării indicatorilor statistici 5. Cum se clasifică mărimile relative 6.Ce sunt mărimile relative de structură şi cum se reprezintă graphic 7.Ce sunt mărimile relative de dinamică şi cum se reprezintă graphic 8.Ce sunt mărimile relative ale planului 9.Ce sunt mărimile relative de intensitate şi cum se reprezintă grafic 10. Mărimile relative în...

 • Piata de Capital

  1.Trăsăturile şi rolul pieţii de capital. In orice economie indiferent de tipul ei si problemele cu care se confrunta , exista un anumit volum de capitaluri disponibile care necesita un plasament in vederea valorificarii lor. In general modalitatile de valorificare al capitalurilor disponibile variaza: 1,Plasamente pe piata financiara : a) Pe piata monetara b) Plasamente pe piata de capital 2.Plasamente in aur, imobil, obiecte de arta sau valuta. Piata de capital reprezinta...

 • Fiscalitate

  1.Aparitia si dezvoltarea impozitelor Impozitul - este o categorie financiara, cu caracter istoric, a carui aparitie este legata de existenta statului si a banilor. Impozitele erau percepute încă în antichitate şi se presupune că au apărut în cadrul primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile autoritare de conducere statală. De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate...

 • Finante Publice

  1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor si scopurilor se nasc anumite relatii sociale care sunt de natura economica si prezinta repartitia unei cote din PIB cu ajutorul statului intre diferite parti sociale. Aceste relati au aparut in procesul de mobilizare si repartizare a resurselor necesare statului in forma baneasca si sunt numite nume relatii financiare sau finante. Finantele publice...

 • Contabilitate Financiara

  1.Prin ce se caracterizează activele materiale pe termen lung? Active materiale pe termen lung - active care îmbracă o formă fizică naturală, au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sînt destinate vînzării. 2.Care sunt criteriile de clasificare a activelor materiale pe termen lung? AMTL pot fi clasificate dupa mai multe criterii: I După componenţă şi omogenitate se divizează în: 1. active...

 • Contabilitatea in Institutii Publice

  1.Organizarea, obiectul si sarcinile evidentei contabile in institutiile publice. Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat, instituţii de învăţământ, ale justiţiei şi procuraturii, armatei etc. Instituţiile publice nu dispun de venituri proprii pentru acoperireacheltuielilor pe care le suportă în procesul activităţii lor şi respectiv sînt finnanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetele raionale, municipale,...

 • Asigurarea si Reasigurarea

  1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două mari categorii: - independente de voinţa oamenilor, care au caracter obiectiv, - legate de comportarea oamenilor, acestea având un caracter subiectiv. Din prima categorie fac...

 • Economia Intreprinderii

  1. Controlul fluxului fizic si fluxului de informatii, gestiunea productiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele obiective: analiza productivitate gestiune aprovizionare 2. In conditiile actuale mediul ambiant se caracterizeaza printr-un dinamism accentuat: actorul nu are o marja de libertate scopul actorilor este de a oferii salarii actorul are o marja de libertate scopul actorilor este de a oferii prime 3. Incetarea platilor de catre o intreprindere presupune ca: falimentul...

Pagina 10 din 162