Toate fituicile

 • Statistica

  1. Noţiunile de bază folosite în statistica economico-socială 2.Sistemul informaţional statistic 3.Observare statistic 4.Particularităţile elaborării indicatorilor statistici 5. Cum se clasifică mărimile relative 6.Ce sunt mărimile relative de structură şi cum se reprezintă graphic 7.Ce sunt mărimile relative de dinamică şi cum se reprezintă graphic 8.Ce sunt mărimile relative ale planului 9.Ce sunt mărimile relative de intensitate şi cum se reprezintă grafic 10. Mărimile relative în...

 • Piata de Capital

  1.Trăsăturile şi rolul pieţii de capital. In orice economie indiferent de tipul ei si problemele cu care se confrunta , exista un anumit volum de capitaluri disponibile care necesita un plasament in vederea valorificarii lor. In general modalitatile de valorificare al capitalurilor disponibile variaza: 1,Plasamente pe piata financiara : a) Pe piata monetara b) Plasamente pe piata de capital 2.Plasamente in aur, imobil, obiecte de arta sau valuta. Piata de capital reprezinta...

 • Fiscalitate

  1.Aparitia si dezvoltarea impozitelor Impozitul - este o categorie financiara, cu caracter istoric, a carui aparitie este legata de existenta statului si a banilor. Impozitele erau percepute încă în antichitate şi se presupune că au apărut în cadrul primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile autoritare de conducere statală. De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate...

 • Finante Publice

  1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor si scopurilor se nasc anumite relatii sociale care sunt de natura economica si prezinta repartitia unei cote din PIB cu ajutorul statului intre diferite parti sociale. Aceste relati au aparut in procesul de mobilizare si repartizare a resurselor necesare statului in forma baneasca si sunt numite nume relatii financiare sau finante. Finantele publice...

 • Contabilitate Financiara

  1.Prin ce se caracterizează activele materiale pe termen lung? Active materiale pe termen lung - active care îmbracă o formă fizică naturală, au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sînt destinate vînzării. 2.Care sunt criteriile de clasificare a activelor materiale pe termen lung? AMTL pot fi clasificate dupa mai multe criterii: I După componenţă şi omogenitate se divizează în: 1. active...

 • Contabilitatea in Institutii Publice

  1.Organizarea, obiectul si sarcinile evidentei contabile in institutiile publice. Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat, instituţii de învăţământ, ale justiţiei şi procuraturii, armatei etc. Instituţiile publice nu dispun de venituri proprii pentru acoperireacheltuielilor pe care le suportă în procesul activităţii lor şi respectiv sînt finnanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetele raionale, municipale,...

 • Asigurarea si Reasigurarea

  1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două mari categorii: - independente de voinţa oamenilor, care au caracter obiectiv, - legate de comportarea oamenilor, acestea având un caracter subiectiv. Din prima categorie fac...

 • Economia Intreprinderii

  1. Controlul fluxului fizic si fluxului de informatii, gestiunea productiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele obiective: analiza productivitate gestiune aprovizionare 2. In conditiile actuale mediul ambiant se caracterizeaza printr-un dinamism accentuat: actorul nu are o marja de libertate scopul actorilor este de a oferii salarii actorul are o marja de libertate scopul actorilor este de a oferii prime 3. Incetarea platilor de catre o intreprindere presupune ca: falimentul...

 • Actionari Electrice

  SA1 1) Prin marirea numarului de trepte ale reostatului de pornire se obtine o crestere exponentiala a timpului total de pornire. Un numar mai mare de trepte ale reostatului de pornire reprezinta un avantaj deoarece un timp mai mare de pornire inseamna un soc de curent mai mic. 3) Nu se vor mai putea obtine exact curentii minim/maxim propusi4 SA2 1) Prin modificarea vitezei masinii se modifica viteza de circulatie a aerului, deci implicit capacitatea de racire a masinii. 2) – 3) Se...

 • Tema Drept Procesual Penal

  CERINŢE*: I. Marcaţi varianta/variantele corectă/corecte prin încercuirea literei corespunzătoare. II. Pentru fiecare întrebare formulată, motivaţi opţiunea de rezolvare (atât pentru cele apreciate ca adevărate cât şi pentru cele apreciate ca false). 1. Autoritatea judecătorească: a) reuneşte, în mod exclusiv, instanţele judecătoreşti din România; b) include şi Consiliul Superior al Magistraturii; c) se compune doar din instanţele militare şi Ministerul Public. Capitolul VI din...

 • Inginerie Mecanica

  1. Clasificarea elementelor componente ale unei instalatii din industria chimica si petrochimica Ansamblul de el. Imbinate intre ele ce sunt destinate sa preia sarcinile care solicita un sistem pt a le transmite mai departe la reazeme (terenul de fundatie)sn. Structura de rezistenta. -Aparatul=un sist tehnic construit din toate elem ce servesc la buna desfasurare a unei operatii determinate -Recipientul=vas inchis ce este folosit pt colectarea, depozitarea, transportarea sau distribuirea...

 • Management

  1. Nucleul conceptului de management strategic l-a constituit: a) managementul b) planificarea operationala c) planificarea strategica d) politica afacerilor. Explicati relatia dintre managementul strategic si elemental selectat. 2. Managementul strategic este consacrat ca o disciplina distincta incepand cu a) al doilea razboi mondial b) deceniul 2 al secolului XX c) deceniul 7 al secolului XX d) sfarsitul deceniului 5 al secolului XX 3. Procesul de elaborare, implementare si control a...

 • Mediul de Afaceri European

  I. Subiecte de 1p 1. Precizati tehnica de analiza a componentelor mediului de afaceri European. 2. Precizati criteriile de convergenta. 3. Precizati impactul factorilor legali asupra mediului de afaceri. 4. Dati doua exemple de diferente culturale. 5. Precizati la ce data a fost formulate prima strategie in domeniul societatii informationale. 6. Precizati tratatul care a pus bazele Uniunii Economice si Monetare. (Maastricht) 7. In ce an a intrat in vigoare Tratatul de la Roma? 8. Care...

 • Microeconomie

  1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie, repartiţie, schimb şi consum al bunurilor. În sec. XVII-XIX, în lipsa cunoştinţelor specializate aprofundate, ştiinţa economică (teoria) era identificată cu economia politică. Ea era percepută diferit şi evaluată ca ştiinţa: despre bogăţie, despre producţia şi repartiţia bunurilor materiale, despre relaţiile de producţie şi legităţile de dezvoltare,...

 • Dreptul Constitutional

  Dreptul constituţional în sistemul de drept al RM În sistemul de drept al RM, d.c. este o ramură fundamentală. În acest sistem de drept d. c. reprezintă o totalitate de norme juridice cuprinse în constituţie sau în alte acte normative care reglementează relaţii sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitaţii statale ale puterii. Sistemul de drept al RM este divizat în: drept – constituţional, penal, administrativ, civil, financiar, a muncii, a familiei,...

Pagina 10 din 161