Toate fituicile

 • Tema Drept Procesual Penal

  CERINŢE*: I. Marcaţi varianta/variantele corectă/corecte prin încercuirea literei corespunzătoare. II. Pentru fiecare întrebare formulată, motivaţi opţiunea de rezolvare (atât pentru cele apreciate ca adevărate cât şi pentru cele apreciate ca false). 1. Autoritatea judecătorească: a) reuneşte, în mod exclusiv, instanţele judecătoreşti din România; b) include şi Consiliul Superior al Magistraturii; c) se compune doar din instanţele militare şi Ministerul Public. Capitolul VI din...

 • Inginerie Mecanica

  1. Clasificarea elementelor componente ale unei instalatii din industria chimica si petrochimica Ansamblul de el. Imbinate intre ele ce sunt destinate sa preia sarcinile care solicita un sistem pt a le transmite mai departe la reazeme (terenul de fundatie)sn. Structura de rezistenta. -Aparatul=un sist tehnic construit din toate elem ce servesc la buna desfasurare a unei operatii determinate -Recipientul=vas inchis ce este folosit pt colectarea, depozitarea, transportarea sau distribuirea...

 • Management

  1. Nucleul conceptului de management strategic l-a constituit: a) managementul b) planificarea operationala c) planificarea strategica d) politica afacerilor. Explicati relatia dintre managementul strategic si elemental selectat. 2. Managementul strategic este consacrat ca o disciplina distincta incepand cu a) al doilea razboi mondial b) deceniul 2 al secolului XX c) deceniul 7 al secolului XX d) sfarsitul deceniului 5 al secolului XX 3. Procesul de elaborare, implementare si control a...

 • Mediul de Afaceri European

  I. Subiecte de 1p 1. Precizati tehnica de analiza a componentelor mediului de afaceri European. 2. Precizati criteriile de convergenta. 3. Precizati impactul factorilor legali asupra mediului de afaceri. 4. Dati doua exemple de diferente culturale. 5. Precizati la ce data a fost formulate prima strategie in domeniul societatii informationale. 6. Precizati tratatul care a pus bazele Uniunii Economice si Monetare. (Maastricht) 7. In ce an a intrat in vigoare Tratatul de la Roma? 8. Care...

 • Microeconomie

  1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie, repartiţie, schimb şi consum al bunurilor. În sec. XVII-XIX, în lipsa cunoştinţelor specializate aprofundate, ştiinţa economică (teoria) era identificată cu economia politică. Ea era percepută diferit şi evaluată ca ştiinţa: despre bogăţie, despre producţia şi repartiţia bunurilor materiale, despre relaţiile de producţie şi legităţile de dezvoltare,...

 • Dreptul Constitutional

  Dreptul constituţional în sistemul de drept al RM În sistemul de drept al RM, d.c. este o ramură fundamentală. În acest sistem de drept d. c. reprezintă o totalitate de norme juridice cuprinse în constituţie sau în alte acte normative care reglementează relaţii sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitaţii statale ale puterii. Sistemul de drept al RM este divizat în: drept – constituţional, penal, administrativ, civil, financiar, a muncii, a familiei,...

 • Relatii Monetar-Financiare Internationale

  1.in cadrul pietei valutare nu se tranzactioneaza D)Acreditive 2.piata valutara nu se compune din C)bursa de marfuri 3.operatiunile la vedere A) sunt acele operatiuni de vanzare cumparare de valute care se incheie in maxim 48 de h 4. operatiunile la termen D) sunt acele operatiuni de vanzare si cumparare de valute in care tranzactia are loc imediat dar livrarea valutelor se face dupa un termen stabilit 5.speculatia valutara este A) operatia de vanzare cumparare de valute care nu...

 • Stiinta Materialelor

  STRUCTURILE FONTELOR ALBE ŞI CENUŞII 1. Consideraţii generale Grupul aliajelor Fe-C cunoscute sub denumirea de fonte. fonte albe- au conţinuturi relativ ridicate de carbon (2,11 –6,67%),fie dizolvatîn ferită şi separat sub formă de cementită (Fe3C) şi facparte din sistemul Fe – Fe3C; fonte cenuşii - dizolvat în ferită şi separat sub formăde grafit şi facparte din sistemul fier – grafit. 2. Fonte albe - aspectului argintiu pe care îl prezintă în suprafeţele de rupere, conţinutul de C...

 • Drept Comercial

  1.Noţiunea de drept comercial 2.Definiţia şi obiectul dreptului comercial 3.Principiile dreptului comercial 4.Evoluţia dreptului comercial 5.Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri de drept 6. Izvoarele dreptului comercial 7. Faptele de comerţ 8.Aspecte generale privind faptelor de comerţ 9.Faptele de comerţ obiective 10.Operaţiunile de interpunere în schimb sau circulaţie 11.Cumpărarea şi vânzarea comercială 12.Operaţiunile de bancă şi schimb 13.Întreprinderile 14.Fondul de...

 • Amenajarea Padurilor

  1) Conducerea unei păduri spre starea normală presupune: a) determinarea funcţiei sau funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii b) stabilirea obiectivelor ecologice, economice şi sociale ale pădurii c) stabilirea caracteristicilor structurale ale fondului de producţie normal 2) Încadrarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale se realizată ţinând seama de: a) obiectivele ecologice, economice şi sociale ale pădurii b) funcţiile pădurii c) obiectivele...

 • Microeconomie

  1. Sunt identice noţiunile de Teorie economică şi Microeconomie- Dacă nu, prin ce diferă obiectele lor de studiu- Cine au fost fondatorii acestor ştiinţe ? Nu sunt identice deoarece microeconomia tine de comportamentul unitatilor economice pe cit teoria economica – comportamentul indivizilor.Fondatorul teoriei economice este filosoful antic Xenofont si a microeconomiei e A Marshal. 2. Caracterizaţi esenţa, tipurile şi legităţile nevoilor umane. De ce oamenii primitivi sunt consideraţi, de...

 • Incercarea Autovehiculelor

  1. Obiectivele Incercarilor Autovehiculelor - verificarea indicatorilor tehnico-economici, prevazuti in temele de proiectare - descoperirea neajunsurilor constructive si tehnologice - identificarea materialelor gresit utilizate - verificarea calitatii executiei - obtinerea de date comparative pentru proiecte noi - evaluarea gradului de utilitate a autovehiculului executat 2. Clasificarea incercarilor dupa destinatie - incercari legate de dezvoltarea produselor ex: studiul proceselor...

 • Polimeri. Ceramica. Poluarea Apei Solului si Aerului

  Polimerii: Substanță macromoleculară a cărei moleculă este formată prin unirea în lanț a două sau mai multe molecule de monomer. Polimerizarea: procesul prin care mai multe molecule identice nesaturate se unesc formand o macromolecula.In reactiile de polimerizare “n” molecule de substanta “M” se unesc formand macromoleculele care au aceeasi compozitie cantitativa cu a substantei care polimerizeaza, insa produsul rezultat are proprietati complet diferite. Clasificare polimeri : polimeri...

 • Retele

  COMPONENTE DE TCP/IP OBS: RFC “Request for comment” RFC 795 IP RFC 793 TCP RFC 768 UDP RFC 792 ICMP -Protocol de control al mesajelor RFC 854(5) TELNET RFC 959 FTP RFC 821 SMTP RFC 822 MAIL RFC 1034(5) DOMAIN RFC 974 DMS+MAIL RFC 1155 SMI-Structura de conducere RFC 1213 MIB II -blocuri destinate organizarii comunicatiilor pe internet RFC 1001(2) NETBIOS IP-Internet Protocol : A fost conceput pt. a interconecta retele. Protocolul IP nu este orientat pe conexiune ; entitatile...

 • Inot Terapeutic

  1. Plutirea: Pe piept: - corpul este intins si culcat facial - bratele sunt sus sau lateral sus, incordand capul - musculature abdominala si cea a spatelui este incordata - picioarele sunt intinse, apropiate sau usor departate pentru marirea suprafetei de sprijin. Pe spate: - corpul este intins si culcat dorsal pe apa - bratele sunt lateral sus - musculatura corpului este relaxata cu exceptia celei abdominale si a spatelui - picioarele sunt lateral jos pentru marirea spirjinului....

Pagina 10 din 161