Toate fituicile

 • Subiecte pentru examen marketing

  Marketingul are o istorie relativ scurtă, apărând la începutul secolului XX în SUA. Dezvoltarea marketingului este destul de lentă până la jumătatea secolului actual, dar începând cu anii ”50 “60 cunoaște un avânt deosebit. Numeroși specialiști consideră că apariția și dezvoltarea marketingului se datorează abundenței produselor și serviciilor pe piață, adică datorită condițiilor specifice “societății de consum”. Această abundență oferă cumpărătorilor posibilități largi de alegere, de...

 • Administratie publica

  1. Instituția prefectului face parte din administrația de stat? Precizați totodată care este raportul dintre administrația publică și administrația de stat. Institutia prefectului face parte din administratia de stat in teritoriu. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Conform art. 123 din Constitutia Romaniei, Guvernul alege cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti. Totodata, prefectul este cel care conduce serviciile publice deconcentrate ale...

 • TGA

  Ce sunt materialele compozite? Compozitele sunt materiale eterogene si anizotrope, obtinute prin combinarea la scara macroscopica a doua sau mai multe faze care au o interfata sau interfaza de separatie si care coopereaza sinergetic. 2 Ce particularitate prezintă faza unui material compozit? Notiunea de faza are sens descriptiv de partea omogena a unui sistem material si nu are sens termodinamic. 3 Cum se numește faza continuă a unui material compozit? Se numeste matrice. 4 Cum se...

 • Subiecte rezolvate ambalaje

  1) Definiţia şi rolul ambalajelor Ambalaj = totalitatea elementelor destinate protecţiei unui produs / lot de produse, în scopul menţinerii calităţii şi integrităţii pe timpul manipulării, transportului, depozitării, desfacerii şi consumului şi pentru înlesnirea acestor operaţiuni. a) Rolul iniţial al ambalajelor: - protecţie fizicochimică - protecţie împotriva agenţilor atmosferici: umiditate, praf, radiaţii - protecţie mecanică: împotriva şocurilor - facilitarea distribuţiei şi...

 • Organizarea profesiilor juridice

  1.Ce desemneaza termenul de profesie? R: O activitate sociala desfasurata indifferent de existent unei pregatiri profesionale finalizata printr un act de studiu. 2.Care sunt profesiile juridice in Romania? R:magistrat, notar public, avocet, executor judecatoresc, consilier juridic. 3.Care dintre profesiile juridice, poate fi frestata in mod liberal? R: notarul public, avocatul, executor judecatoresc. 4.Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata sub reglementarea statului...

 • Informatica

  Denumirea testului: Baze de date şi mijloace de comunicare ID test: Inform Întrebări total în test: 361 Partea 1 60%: Număr de întrebări - 216, ([59,83%]-31,3%-8,86% ). Partea 2 30%: Număr de întrebări - 113, (59,83%-[31,3%]-8,86% ). Numărul total de grupuri (teme): 24 Partea 1 60%: Număr de întrebări - 216, (59,83%). Grupul (tema): T01.BDExcelModelEcFunc Întrebarea 1. Fie dat tabelul figura 1: Figura 1. Figura 2 Ce comandă a fost aplicat asupra celulei duble Numele de...

 • Drept international privat

  1.NOŢIUNEA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT. ELEMENTUL DE EXTRANEITATE - Extraneitate = elementul străin definiţia DIPr = este acel raport de drept internaţional care conţine un element străin (de extraneitate), fiind definit ca acel raport ce se stabileşte între persoane juridice sau fizice aparţinătoare unor sisteme de drept diferite, este vorba de raporturi de drept privat înţeles în sens larg, ca fiind raporturi de drept civil propriu zis, de dreptul familiei şi de drept comercial, care...

 • Contencios administrativ rezumat subiecte pt examen

  I. CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 1. actul atacat sa fie un act adm. in forma tipica sau asimilata 2. actul sa emane de la o autoritate publica 3. actul sa vatame un drept sau un interes legitim 4. indeplinirea procedurii plangerii administrativ- prealabile 5. termenul ptr formularea actiunii. 1. Actul atacat sa fie act administrativ in forma tipica sau asimilata Actul adm tipic este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate...

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2) Veniturile exceptionale din provizioane se pot credita in contrapartida cu un cont de trezorerie. - T 3) Subventiille sunt sume da bani primite de la alte banci - F 4) In debitul contului “Subventii”se reflecta sumele alocate de la bugetul statului, precum si alte subventii incasate. - T 5) Contul “Impozitul pe salarii” se crediteaza cu sumele...

 • Organe de masini

  ANGRENAJE-NOTIUNI GENERALE Angrenajele sunt mecanisme formate din două sau mai multe roţi dinţate, una antrenându-le pe celelalte prin acţiunea dinţilor aflaţi succesiv în contact.Roţile dinţate sunt organe de maşini care au la periferia lor dinţi dispuşi în mod regulat pe suprafeţe teoretice, numite suprafeţe de revoluţie.Procesul continuu de contact între dinţii roţilor conjugate ale unui angrenaj, în vederea asigurării mişcării neîntrerupte a celor două roţi dinţate se numeşte angrenare...

 • Mecanisme

  OPTIMIZAREA STRUCTURALA A MECANISMELOR I ->Optimizarea structurală a mecanismelor nu este în general un scop în sine, ea trebuie mai degrabă să răspundă unor cerințe tehnologice, cinematice, statice sau dinamice. Cât privesc modalităţile concrete de optimizare, acestea sunt în bună parte deja cunoscute, adică se realizează tocmai prin cazurile atipice de cuple, precum introducerea de cuple pasive, cuple multiple, policuple, cuple cu mobilităţi potenţiale efectiveO cerinţă cinematică de...

 • Proiectarea semnalelor

  Sa se genereze un semnal dreptunghilar avand urmatoarea reprezentare grafica. Se cere sa se realizeze si o formatare a respectivei reprezentari. t=0:0.01:3; a1=find(~(t)); a2=find(~(t-1)) a3=find(~(t-2)); a4=find(~(t-3)); x(a1:a2)=2; x(a2+1:a3)=0; x(a3+1:a4)=1; plot(t,x); ylabel('Amplitudinea'); xlabel('t'); axis([0 3 0 3]); grid Ex: 2 Sa se genereze un semnal triunnghilar avand urmatoarea reprezentare grafica. Se cere sa se realizeze si o formatare a respectivei reprezentari....

 • Aditivi alimentari

  Aditivi alimentar - orice subtanță care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine și care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau nu valoare nutritivă, prin a cărei adăugare intenționată în procesele alimentare în scopuri tehnologice, în stadiul de fabricație a acestora, transformare, tratament, condiționare, transport sau depozitare, devine sau poate deveni ea însăși sau prin derivații săi, direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare....

 • Farmacologia generala

  Farmacologia generală: știința care studiază interacțiunea dintre medicamente și organismul uman, precum și substanțele medicamentoase utilizate pentru prevenția și tratamentul bolilor. Ramuri ale farmacologiei: După ce a fost introdus în organism, medicamentul parcurge următoarele etape: - farmacocinetică - studiul etapelor de absorbție, distribuție, biotransformare și eliminare; - farmacodinamică - studiul actiunii medicamentului, odata ajuns la locul în care este destinat; -...

 • Microeconomie

  1 De cine sunt determinate nivelul si evolutia preturilor si tarifelor? - Jocul liber al cererii şi ofertei - Intervenţia guvernamentală (nivelul impozitelor,taxelor,preţurilor administrate fixate autoritar sau prin convenţii cu organizaţii profesionale) - Politica marilor firme în situaţiile de concurenţă imperfect (monopol,monopsony,oligopol,oligopson) 2 Ce inseamna valoarea unui bun marfa? Valoarea unui bun marfă exprimă însuşirea acestuia de a satisfice o nevoie,de a fi util, de a...

Pagina 3 din 166