Toate fituicile

 • Subiecte Posibile pentru Examenul de Managementul ONG-urilor

  I. Categoria I 1 Explicaţi conceptul de organizaţie neguvernamentală şi terminologia utilizată în domeniu. Precizaţi şi explicaţi criteriile definitorii (obligatorii şi cu valoare recomandativă) pentru organizaţiile acestui sector (din lucrarea lui Lester M. Salamon şi Helmut K. Anheier). În literatura de specialitate de la nivel internaţional nu există un consens cu privire la terminologia utilizată pentru a descrie ansamblul organizaţiilor neguvernamentale care se situează undeva între...

 • Sistemul Informatic

  Sistemul informatic al firmei trebuie să integreaze subsisteme informatice acoperind nevoile informaţionale specifice fiecărui palier managerial. Sistem informaţional şi sistem informatic Un sistem reprezint ă un ansamblu de elemente (componente) interdependente, între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv. Interacţiunea dinamică dintre elemente se materializează în fluxurile stabilite între acestea, fluxuri...

 • Subiecte Rezolvate BAP

  ROLUL SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI Presedintele RO, potrivit C. RO: • Seful statului, in aceasta calitate detinand functia de reprezentare a statului roman atat in exteriorul, cat si in interiorul tarii. • Garanteaza independenta nationala, unitatea si integritatea teritoriala a tarii • Garant al Constitutiei. El vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna desfasurare a activitatilor autoritatilor publice care functioneaza in baza Constitutiei, in acest scop exercitand functia de...

 • Comertul International

  1. Noţiuni generale despre CI Comerţul internaţional reprezintă totalitatea schimburilor de bunuri, servicii şi factori de producţie dintre două sau mai multe state, în baza diviziunii internaţionale a muncii. Comerţul mondial cuprinde comerţul internaţional al tuturor statelor lumii. Comerţul exterior reprezintă relaţiile comerciale ale unei ţari cu restul lumii. (include exportul, importul, reexportul şi tranzitul). Balanta comerciala:activa(excedentara);pasiva(deficitara) 2....

 • Proprietate Intelectuala

  1.Drepturile morale de autor: -dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr ale personalităţii -comportă prerogative de ordin moral şi patrimonial -sunt expresia juridică a legăturii dintre operă şi creatorul acesteia -opera este protejată doar dacă primeşte amprenta personalitătii autorului -stintagma "dr moral" a fost utilizată prima data în lucrări ale Parlamentului francez -Convenţia de la Berna 1886 a...

 • Anatomie Comparata

  Sistemul nervos central(SNC) Provine din tubul neural embrionar, in cursul procesului de neurulatie characteristic cordatelor. Tubul neural prezinta la inceput o parte anterioara largita = encefalul, inconjurat de neurocraniu si o parte posterioara alungita si stramta = maduva spinari, inconjurata de arcurile neurale ale vertebrelor = canalul rahidian (vertebral). Maduva spinari Morfologie externa. In afara de ciclostomi, unde este aplatizata, maduva se prezinta ca un cordon cilindric,...

 • Finante Publice

  1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective. Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de specialitate ala AP centrale Institutii la nivel local: Primar; CL; CJ si alte institutii de interes local 2. Definiti notiunile de finante publice si finante private. Ce asemanari...

 • Automatizarea si Supravegherea Sistemelor Electromecanice

  Partea I: AUTOMATIZĂRI MECANICE NAVALE II. 1. Structura şi caracteristicile sistemelor automate (1 - 20). 1. Care din următoarele afirmaţii precizează cel mai bine principiul de funcţionare al sistemului de reglare automata prezentată în fig. AHP -001: a. sistemul de reglare automata (SRA) funcţionează după principiul reglării după abatere care măsoară continuu mărimea de ieşire Xe(t), calculează automat eroarea E(t) şi acţionează elementele de execuţie EE; b. în sensul anularii erorii...

 • Intrebari Electrotehnica Examen-Partial

  Chestionar final ELTH 1)Rezistorul electric in regim variabil de timp! -are o rezistenta initiala r0, definite ca rezistenta in pozitia initiala a contactului mobil -reziztenta de contact Rk, rezistenta dintre contactul mobil si partea fixa -rezolutia sau precizia reglarii, exprimata prin variabila minima a rezistorului -modulul de variatie al rezistentei(liniara, logaritmica) U=RI 2)Energia electrica a unui resistor ideal P=U*I, Q>0 Ur=R*I S=_Ur *I*=R*_I*I*=R*_I2=P+J*Q P=R*I2,...

 • Grile Drept Civil

  DREPT PENAL 1. Care sunt trãsãturile esenţiale ale infracţiunii ? a. latura obiectivã şi latura subiectivã b. vinovăţia, rãspunderea penalã şi pedeapsa c. fapta care prezintã pericol social săvârşită cu vinovăţie şi prevãzutã de legea penalã d. termenii infracţiunii şi pericolul social C 2. Unde sunt prevãzute faptele care constituie infracţiuni şi pedepsele ce se aplicã infractorilor ? a. în legi penale şi hotãrâri ale guvernului b. în legi speciale, hotãrâri ale guvernului şi...

 • Grile Gestiune Financiara

  1. Deciziile financiare adoptate de întreprindere pot fi: a) decizia de investire sau dezinvestire; b) decizia de finanţare; c) decizia de repartizare a profitului; d) a+b; e) c+d. 2. La ce se referă decizia de investire? a) la structura financiară a întreprinderii; b) la modul de constituire a resurselor; c) la constituirea şi gestionarea portofoliului de active; d) la repartizarea profitului pentru investiţii sau distribuirea acestuia sub formă de dividende către acţionari; e)...

 • Grile Finante Bazele Informaticii

  1. Topologia magistrală comună (bus topology) presupune: a. conectarea calculatoarelor în mod circular pe un singur cablu de comunicaţie b. conectarea fiecărei staţii de lucru la server, fără însă ca acestea să fie conectate între ele c. un singur canal de comunicaţie la care sunt conectate toate staţiile de lucru 2. LAN reprezintă: a. o reţea metropolitană; b. o reţea locală; c. o reţea extinsă; d. o reţea radio. 3. Ce semnificaţie are FTP? a. Protocol de transmitere a fişierelor...

 • Grila Licenta Asigurari - Reasigurari

  1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul specific al formelor sale generale, asigurările pot fi clasificate în: a) asigurări sociale și asigurări comerciale b) asigurări de viață și asigurări de bunuri c) asigurări și...

 • Conceptia si Managementul Tehnologiilor Neconventionale

  - Prelucrarea cu ajutorul ultrasunetelor. Definiţie. Domeniul frecvenţelor. Aplicaţii Ultrasunetele sunt vibraţii elastice care au frecvenţa mai mare decât frecvenţa maximă a oscilaţiilor care produc senzaţia auditivă. Domeniul de frecvenţă în care avem ultrasunetele este între 20 kHz şi 10000000 kHz. - Sudarea cu ajutorul ultrasunetelor O altă aplicaţie a ultrasunetelor este reprezentată de sudarea şi lipirea în câmp ultrasonic a diferitelor materiale, cum sunt aluminiul şi aliajele sale,...

 • Biologie Animala

  5.PARTICULARITATI STRUCTURALE SI ECOL LA SPONGIERI Spongierii sunt un grup de animale nevertebrate, aparținând încrengăturii Porifera .Spongierii fac parte din încrengătura porifera a regnului animal şi poartă această denumire datorită sponginei, o substanţă organică aflată între două straturi de celule, care constituie peretele corpului. Cele două straturi de celule se numesc ectoderm, cel aflat în exterior şi respectiv endoderm, cel aflat în interior.Spongina este străbătută de spiculi...

Pagina 5 din 161