Toate fituicile

 • Grile Licenta Drept Civil

  SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009 1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate? a. bunuri mobile, b. bunuri imobile, c. o mostenire vacantă, d. terenuri. 2. Ce obiect are dreptul de preemţiune : a. terenurile agricole situate în intravilan, b. terenurile agricole situate în extravilan, c. pădurile, d. viile. 3. Cine poate cumpăra si vinde . a. persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu, b. soţii între ei, c....

 • Internet si Intranet

  -Unde dupa acelas algoritm se prelucreaza mai multe date Select one: paralelizmul obiectelor sau a datelor -In sisteme de calcul multiterminal ce functii au ramas centralizate? Select one: Puterea de calcul -Din ce sisteme fac parte sistemele multiprocesor asociative Select one: SIMD -Unde: 1) volum mare a datelor de intrare/iesire si al calculelor, 2) intensitate mica al apelurilor de acest tip? Select one: Prelucrarea pe loturi -Ce inseamna cand intensitatea fluxului de...

 • Oferta Firmelor pe Piata Monopolista

  1. Filosofia ca conceptie despre lume si modalitate de gindire. Corelatia dintre filosofie si alte forme de cultura: mitologie,religie,stiinta. Filosofia si stiinta economica. Filosofia (de la grecescul “philio-“ – dragoste,cautare urmarire si “-sophie” – intelepciune,cunoastere) se intemeiaza pe ratiune,pe intelect. Conceptia despre lume este o totalitate de principii,opinii si convingeri care determina directia actiunii umane si atitudinea omului fata de realitatea obiectiva,fata de...

 • Subiecte Posibile Institutii si Politici Europene

  1. Explicati obiectivele si principiile initiale ale PAC. Initial, obiectivele PAC, stabilite prin Tratatul de la Roma din 1957, au fost urmatoarele: - creşterea productivităţii în agricultură prin promovarea progresului teh¬nic, prin asigurarea dezvoltarii productiei agricole şi prin utilizarea optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă; - asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia ocupată în agricultură, in special prin cresterea veniturilor individuale...

 • Grile BFT

  1.Care sunt calitatile stimulului electric pentru a declansa o excitatie: a) intensitatea maxima suportabila b) intensitatea sub prag timp de 1 minut c) intensitatea peste prag care sa actioneze un anumit timp minim d) intensitatea sa depaseasca pragul si sa fie egala cu pragul 2.La galvanizarea simpla aplicata in scop antialgic: a) electrodul activ este cel negativ b) electrodul activ este cel pozitiv c) electrodul activ are dimensiuni mai mari d) electrodul activ se mai numeste...

 • Testarea Abilitatilor de Coaching

  Fiind mai mult un coach și mai puțin un șef stă la baza îmbunătățirii relației dintre manager și angajat dar și performanța în obținerea rezultatelor prin implicarea acestora în rezolvarea prblemelor. În afaceri ca și în sport, coachingul are rolul de facilitator. Astfel noi ne străduim să lucrăm cu valorile noastre iar ceea ce creem dorim să se mențină cât și în ceea ce privește relațiile de coach-angajat. Prin rezolvarea chestionarului descoperiți descrierea acestor valori bazate pe...

 • Baze de Date

  Secțiunea 1 1.Visual FoxPro 6 consideră o bază de date ca fiind : a) Un fișier de tip .dbf b) Un container de tip .dbc c) O colecție de fișiere memorate cu tipul .pjx 2.O legătură de tip N:M se realizează prin: a) Utilizarea cheilor străine b) Crearea unui tabel de joncțiune c) Alte procedee 3.Enumerați trei pași corespunzători fazei de proiectare a uneo baze de date: Se determină scopul bazei de date Se determină ce tabele sunt necesare Determinarea câmpurilor necesare Se...

 • Subiecte Posibile pentru Examenul de Managementul ONG-urilor

  I. Categoria I 1 Explicaţi conceptul de organizaţie neguvernamentală şi terminologia utilizată în domeniu. Precizaţi şi explicaţi criteriile definitorii (obligatorii şi cu valoare recomandativă) pentru organizaţiile acestui sector (din lucrarea lui Lester M. Salamon şi Helmut K. Anheier). În literatura de specialitate de la nivel internaţional nu există un consens cu privire la terminologia utilizată pentru a descrie ansamblul organizaţiilor neguvernamentale care se situează undeva între...

 • Sistemul Informatic

  Sistemul informatic al firmei trebuie să integreaze subsisteme informatice acoperind nevoile informaţionale specifice fiecărui palier managerial. Sistem informaţional şi sistem informatic Un sistem reprezint ă un ansamblu de elemente (componente) interdependente, între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv. Interacţiunea dinamică dintre elemente se materializează în fluxurile stabilite între acestea, fluxuri...

 • Subiecte Rezolvate BAP

  ROLUL SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI Presedintele RO, potrivit C. RO: • Seful statului, in aceasta calitate detinand functia de reprezentare a statului roman atat in exteriorul, cat si in interiorul tarii. • Garanteaza independenta nationala, unitatea si integritatea teritoriala a tarii • Garant al Constitutiei. El vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna desfasurare a activitatilor autoritatilor publice care functioneaza in baza Constitutiei, in acest scop exercitand functia de...

 • Comertul International

  1. Noţiuni generale despre CI Comerţul internaţional reprezintă totalitatea schimburilor de bunuri, servicii şi factori de producţie dintre două sau mai multe state, în baza diviziunii internaţionale a muncii. Comerţul mondial cuprinde comerţul internaţional al tuturor statelor lumii. Comerţul exterior reprezintă relaţiile comerciale ale unei ţari cu restul lumii. (include exportul, importul, reexportul şi tranzitul). Balanta comerciala:activa(excedentara);pasiva(deficitara) 2....

 • Proprietate Intelectuala

  1.Drepturile morale de autor: -dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr ale personalităţii -comportă prerogative de ordin moral şi patrimonial -sunt expresia juridică a legăturii dintre operă şi creatorul acesteia -opera este protejată doar dacă primeşte amprenta personalitătii autorului -stintagma "dr moral" a fost utilizată prima data în lucrări ale Parlamentului francez -Convenţia de la Berna 1886 a...

 • Anatomie Comparata

  Sistemul nervos central(SNC) Provine din tubul neural embrionar, in cursul procesului de neurulatie characteristic cordatelor. Tubul neural prezinta la inceput o parte anterioara largita = encefalul, inconjurat de neurocraniu si o parte posterioara alungita si stramta = maduva spinari, inconjurata de arcurile neurale ale vertebrelor = canalul rahidian (vertebral). Maduva spinari Morfologie externa. In afara de ciclostomi, unde este aplatizata, maduva se prezinta ca un cordon cilindric,...

 • Finante Publice

  1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective. Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de specialitate ala AP centrale Institutii la nivel local: Primar; CL; CJ si alte institutii de interes local 2. Definiti notiunile de finante publice si finante private. Ce asemanari...

 • Automatizarea si Supravegherea Sistemelor Electromecanice

  Partea I: AUTOMATIZĂRI MECANICE NAVALE II. 1. Structura şi caracteristicile sistemelor automate (1 - 20). 1. Care din următoarele afirmaţii precizează cel mai bine principiul de funcţionare al sistemului de reglare automata prezentată în fig. AHP -001: a. sistemul de reglare automata (SRA) funcţionează după principiul reglării după abatere care măsoară continuu mărimea de ieşire Xe(t), calculează automat eroarea E(t) şi acţionează elementele de execuţie EE; b. în sensul anularii erorii...

Pagina 5 din 162