Toate fituicile

 • Ecotoxicologie

  1. Ce este sistemul ecologic global+ alcatuire Ecosfera este sistemul ecologic global format din toposferă (atmosferă, hidrosferă,litosferă) şi biosferă reprezentând sistemul biologic global care prin interacţiunile biomurilor integrate în ecosferă determină desfăşurarea circuitelor biogeochimice globale şi asigură astfelcontinuitatea vieţii pe pământ. Biosfera conține o multitudine de organisme și de specii care formează numeroase ecosisteme. Cel care a propus termenul de bioseferă a fost...

 • Economie Europeana

  1. Cand a fost semnat, ce defineste si ce creeaza Tratatul de la Roma ? Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957, defineste continutul pietei comune si infiinteaza institutiile menita sa defineasca regulile jocului pe aceasta piata, sa largeasca competentele europene in materie economica si sa vegheze aplicarea regulilor 2. Care sunt institutiile create de Tratatul de la Roma sub aspect institutional? Din punct de vedere institutional tratatul de la Roma creaza in esenta 2 institutii:...

 • Management Strategic

  Care sunt schimbările mediului economic global care obligă firmele să abordeze pe scară largă managementul strategic: intensificarea competiţiei; noile tehnologii; firme mai mici şi mai flexibile; puterea informaţiei; puterea consumatorilor; trendurile demografice; diversitatea; scurtarea ciclurilor de viaţă ale produselor; noile alianţe. 2. Definiţi etapele dezvoltării managementului strategic şi precizaţi care sunt stadiile corespunzătoare ale evoluţiei sistemelor de management:...

 • Etica in Afaceri

  1. Repere in evoluţia preocupărilor privind etica in afaceri până in a doua jumătate a sec. 20 2. Etape in creşterea receptivităţii faţă de problemele sociale din anii 60 până în prezent (4 faze) - Faza economica - Milton Friedman - recunoaste doar responsabilitatea economica: "maximizarea profitului respectând regulile jocului". - managerii sunt cei care trebuie sa faca "jocul" actionarilor, persoane sau organizatii care urmaresc doar cresterea profitului. - daca o...

 • Arhitectura 8086

  Arhitectura unitatii centrale 8086 = doua unitati separate de procesare a datelor din cadrul CPU: - EU (execution unit) — unitatea de executie (Registrii generali, Unitatea aritmetica şi logică, Bloc de comandă, Registrul de stare, Registru de instructiune) - BIU (bus interface unit) — unitatea de interfata cu magistrala. (Registrii segment, Bloc de control magistrală, Stiva de instructiuni) In EU are loc executia instructiunilor in timp ce BIU extrage instructiunile, citeste...

 • Intrebari – Test la Disciplina de Finante Generale

  1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile primite din străinătate; d) avuţia naţională. 2. Care sunt organele puterii centrale şi locale de stat? a) Parlamentul şi consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; b) Guvernul şi ministerele; c) prefecturile şi primăriile; d) Guvernul şi Parlamentul; 3. Care sunt ordonatorii principali de credite pentru bugetele locale? a)...

 • Contabilitate Financiara - Teste Grila

  1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această instalație, primește o subvenție de de 40% din costul de achiziție. În condiția aplicării metodei de amortizare liniare, care vor fi sumele și operațiile contabile înregistrate în anul N+2? a) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 20.000 b) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 50.000 c) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 80.000 d) 6811 = 2813 50.000 e) 131 = 7584...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii - Intrebari Grila

  1. În cadrul fiecărei firme se realizează: a) fluxuri reale; b) fluxuri nereale; c) fluxuri reale și fluxuri nereale; d) niciuna din variantele de mai sus. 2. Următoarele riscuri financiare sunt specifice întreprinderilor, cu o excepție: a) riscul în exploatare; b) riscul îndatorării; c) riscul cursului de schimb valutar și riscul ratei dobânzii; d) riscul contractual; e) riscul de faliment. 3. Riscul îndatorării: a) este legat de structura finanțării întreprindeii; b) reprezintă...

 • Grile Examen MRU cu Raspunsuri

  1. În cazul Teoriei X atitudinea faţă de muncă, respectiv potenţialul angajaţilor sunt: a. de indiferenţă, respectiv scăzut b. de implicare, respectiv ridicat c. de indiferenţă, respectiv ignorat d. de indiferenţă, respectiv identificat 2. De ce au nevoie oamenii pentru a fi satisfăcuţi de munca lor? a. de o recompensă mai mare decât se aşteaptă b. de o recompensă în concordanţă cu contribuţia lor c. de o recompensă cât mai mare d. nici un răspuns nu este corect 3. Formarea...

 • Anatomie

  1.Definiti termenii:anatomie, osteologie, miologie, artrologie Anatomia = stiinta care studiaza structura fiintelor (animale sau vegetale) si a raporturilor dintre diferitele organe constitutive; lat. Anatomia; gr. Anatome= disectie; Osteologia = ramura anatomiei care se ocupa cu studiul oaselor impreuna cu Miologia (studiul muschilor si anexelor lor) si Artrologia (studiul articulatiilor) se ocupa cu studiul Aparatului Locomotor. Aparatul Locomotor = cuprinde in constitutia sa sistemele...

 • Sisteme Informationale

  1. SIE este un ansamblu structurat de elemente intercorelate functional utilizate pentru [13 simboluri] procesului de obtinere a informatiilor si pentru fundamentarea deciziilor. (automatizarea) 2. SIE este o componenta a (sistemului informational) 3. SIE are ca obiect de activitate procesul de (culegere, verificare, transmitere, stocare, prelucrare automata a datelor) 4. Sistemul informatic are o arie de cuprindere[decit Sistemul Informational] (mai mica) 5. Asigurarea conducerii cu...

 • Merceologia Alimentara

  Tema 1.Rolul si importanta Merceologiei marfurilor alimentare. 1)Semnificatia si obiectul de cercetare a merceologiei marfurilor alimantare. Merceologia(DEX)- disciplina care studiaza proprietatile fizice si chimice ale marfurilor in vederea stabilirii calitatii lor si a conditiilor de pastrare.Se ocupa de asemenea de problemele vanzarii si achizitionarii. Merceologia(cult)-Stiinta care studiaza multilateral marfurile, valoarea de utilizare, sistematica, calitatea si garantia calitatii...

 • Bio-Fizica

  1.Se defineste vectorul de pozitie al punctului material fata de originea unui system de referinta tridimensional Oxyz ca fiind vectorul care uneste originea O a sistemului cu punctual P in care se afla corpul la un anumit moment timp T 1x, 1j, 1z sau i, j, k –versori un versor are unitatea egala cu modulul(=1) r-vector de pozitie r=x*1x +y*1y + z*1z vm=Δr / Δt -viteza medie v=lim Δr / Δt =dr/ dt=r -viteza momentana Δt0 2. Vectorul acceleratie medie ca fiind variatia vectorului...

 • Organizarea Statala a Puterii

  1. Noțiuni generale privind statul și elementele sale constituitive Societatea umana poate sa existe, sa se impuna si sa se dezvolte numai în structuri organizate, iar structura care a rezistat si rezista, fiind deocamdata de neînlocuit este STATUL. În limbaj comun, prin stat se întelege un ansamblu de institutii, distincte de cetateni, care cuprinde persoane învestite cu autoritate pentru a exercita guvernarea, în sensul larg al termenului. În realitate, fenomenul statal este de o...

 • Istoria Administrarii Publice

  Istoria Administrației Publice 1. Statul geto-dacilor pînă în anul 106. Structuri administrative centrale și locale Statul geto-dac a luat naştere în jurul anului 82 î. Hr., ca urmare a acţiunii de unificare a triburilor geto-dace întreprinsă de unul dintre conducătorii uniunilor de triburi existente, viitorul rege Burebista. Demersul unificator a avut adesea caracter violent, supunerea conducătorilor celorlalte triburi şi uniuni de triburi făcându-se prin forţa armelor. Nu poate fi însă...

Pagina 6 din 161