Toate fituicile

 • Intrebari Electrotehnica Examen-Partial

  Chestionar final ELTH 1)Rezistorul electric in regim variabil de timp! -are o rezistenta initiala r0, definite ca rezistenta in pozitia initiala a contactului mobil -reziztenta de contact Rk, rezistenta dintre contactul mobil si partea fixa -rezolutia sau precizia reglarii, exprimata prin variabila minima a rezistorului -modulul de variatie al rezistentei(liniara, logaritmica) U=RI 2)Energia electrica a unui resistor ideal P=U*I, Q>0 Ur=R*I S=_Ur *I*=R*_I*I*=R*_I2=P+J*Q P=R*I2,...

 • Grile Drept Civil

  DREPT PENAL 1. Care sunt trãsãturile esenţiale ale infracţiunii ? a. latura obiectivã şi latura subiectivã b. vinovăţia, rãspunderea penalã şi pedeapsa c. fapta care prezintã pericol social săvârşită cu vinovăţie şi prevãzutã de legea penalã d. termenii infracţiunii şi pericolul social C 2. Unde sunt prevãzute faptele care constituie infracţiuni şi pedepsele ce se aplicã infractorilor ? a. în legi penale şi hotãrâri ale guvernului b. în legi speciale, hotãrâri ale guvernului şi...

 • Grile Gestiune Financiara

  1. Deciziile financiare adoptate de întreprindere pot fi: a) decizia de investire sau dezinvestire; b) decizia de finanţare; c) decizia de repartizare a profitului; d) a+b; e) c+d. 2. La ce se referă decizia de investire? a) la structura financiară a întreprinderii; b) la modul de constituire a resurselor; c) la constituirea şi gestionarea portofoliului de active; d) la repartizarea profitului pentru investiţii sau distribuirea acestuia sub formă de dividende către acţionari; e)...

 • Grile Finante Bazele Informaticii

  1. Topologia magistrală comună (bus topology) presupune: a. conectarea calculatoarelor în mod circular pe un singur cablu de comunicaţie b. conectarea fiecărei staţii de lucru la server, fără însă ca acestea să fie conectate între ele c. un singur canal de comunicaţie la care sunt conectate toate staţiile de lucru 2. LAN reprezintă: a. o reţea metropolitană; b. o reţea locală; c. o reţea extinsă; d. o reţea radio. 3. Ce semnificaţie are FTP? a. Protocol de transmitere a fişierelor...

 • Grila Licenta Asigurari - Reasigurari

  1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul specific al formelor sale generale, asigurările pot fi clasificate în: a) asigurări sociale și asigurări comerciale b) asigurări de viață și asigurări de bunuri c) asigurări și...

 • Conceptia si Managementul Tehnologiilor Neconventionale

  - Prelucrarea cu ajutorul ultrasunetelor. Definiţie. Domeniul frecvenţelor. Aplicaţii Ultrasunetele sunt vibraţii elastice care au frecvenţa mai mare decât frecvenţa maximă a oscilaţiilor care produc senzaţia auditivă. Domeniul de frecvenţă în care avem ultrasunetele este între 20 kHz şi 10000000 kHz. - Sudarea cu ajutorul ultrasunetelor O altă aplicaţie a ultrasunetelor este reprezentată de sudarea şi lipirea în câmp ultrasonic a diferitelor materiale, cum sunt aluminiul şi aliajele sale,...

 • Biologie Animala

  5.PARTICULARITATI STRUCTURALE SI ECOL LA SPONGIERI Spongierii sunt un grup de animale nevertebrate, aparținând încrengăturii Porifera .Spongierii fac parte din încrengătura porifera a regnului animal şi poartă această denumire datorită sponginei, o substanţă organică aflată între două straturi de celule, care constituie peretele corpului. Cele două straturi de celule se numesc ectoderm, cel aflat în exterior şi respectiv endoderm, cel aflat în interior.Spongina este străbătută de spiculi...

 • Ecotoxicologie

  1. Ce este sistemul ecologic global+ alcatuire Ecosfera este sistemul ecologic global format din toposferă (atmosferă, hidrosferă,litosferă) şi biosferă reprezentând sistemul biologic global care prin interacţiunile biomurilor integrate în ecosferă determină desfăşurarea circuitelor biogeochimice globale şi asigură astfelcontinuitatea vieţii pe pământ. Biosfera conține o multitudine de organisme și de specii care formează numeroase ecosisteme. Cel care a propus termenul de bioseferă a fost...

 • Economie Europeana

  1. Cand a fost semnat, ce defineste si ce creeaza Tratatul de la Roma ? Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957, defineste continutul pietei comune si infiinteaza institutiile menita sa defineasca regulile jocului pe aceasta piata, sa largeasca competentele europene in materie economica si sa vegheze aplicarea regulilor 2. Care sunt institutiile create de Tratatul de la Roma sub aspect institutional? Din punct de vedere institutional tratatul de la Roma creaza in esenta 2 institutii:...

 • Management Strategic

  Care sunt schimbările mediului economic global care obligă firmele să abordeze pe scară largă managementul strategic: intensificarea competiţiei; noile tehnologii; firme mai mici şi mai flexibile; puterea informaţiei; puterea consumatorilor; trendurile demografice; diversitatea; scurtarea ciclurilor de viaţă ale produselor; noile alianţe. 2. Definiţi etapele dezvoltării managementului strategic şi precizaţi care sunt stadiile corespunzătoare ale evoluţiei sistemelor de management:...

 • Etica in Afaceri

  1. Repere in evoluţia preocupărilor privind etica in afaceri până in a doua jumătate a sec. 20 2. Etape in creşterea receptivităţii faţă de problemele sociale din anii 60 până în prezent (4 faze) - Faza economica - Milton Friedman - recunoaste doar responsabilitatea economica: "maximizarea profitului respectând regulile jocului". - managerii sunt cei care trebuie sa faca "jocul" actionarilor, persoane sau organizatii care urmaresc doar cresterea profitului. - daca o...

 • Arhitectura 8086

  Arhitectura unitatii centrale 8086 = doua unitati separate de procesare a datelor din cadrul CPU: - EU (execution unit) — unitatea de executie (Registrii generali, Unitatea aritmetica şi logică, Bloc de comandă, Registrul de stare, Registru de instructiune) - BIU (bus interface unit) — unitatea de interfata cu magistrala. (Registrii segment, Bloc de control magistrală, Stiva de instructiuni) In EU are loc executia instructiunilor in timp ce BIU extrage instructiunile, citeste...

 • Intrebari – Test la Disciplina de Finante Generale

  1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile primite din străinătate; d) avuţia naţională. 2. Care sunt organele puterii centrale şi locale de stat? a) Parlamentul şi consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; b) Guvernul şi ministerele; c) prefecturile şi primăriile; d) Guvernul şi Parlamentul; 3. Care sunt ordonatorii principali de credite pentru bugetele locale? a)...

 • Contabilitate Financiara - Teste Grila

  1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această instalație, primește o subvenție de de 40% din costul de achiziție. În condiția aplicării metodei de amortizare liniare, care vor fi sumele și operațiile contabile înregistrate în anul N+2? a) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 20.000 b) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 50.000 c) 6811 = 2813 50.000 131 = 7584 80.000 d) 6811 = 2813 50.000 e) 131 = 7584...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii - Intrebari Grila

  1. În cadrul fiecărei firme se realizează: a) fluxuri reale; b) fluxuri nereale; c) fluxuri reale și fluxuri nereale; d) niciuna din variantele de mai sus. 2. Următoarele riscuri financiare sunt specifice întreprinderilor, cu o excepție: a) riscul în exploatare; b) riscul îndatorării; c) riscul cursului de schimb valutar și riscul ratei dobânzii; d) riscul contractual; e) riscul de faliment. 3. Riscul îndatorării: a) este legat de structura finanțării întreprindeii; b) reprezintă...

Pagina 6 din 162