Toate fituicile

 • Grile Achizitii Publice

  Fiecare întrebare grila poate avea unul, două sau mai multe răspunsuri corecte. GRILE ACHIZITII PUBLICE 1. La o licitatie deschisa, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis, de regula, nu mai târziu de: a) 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei; b) 6 zile inainte de data limita de deschidere a ofertei; c) 6 zile inainte de data limita de depunere a unei contestatii; 2....

 • Subiecte Pregatitoare Examen la Disciplina Mijloace Tehnice de Administrare a Probelor

  1. Expuneţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu semnificaţie criminalistică. Literatura de specialitate atestă o mare diversitate de determinări în acest sens care, în fond, reflectă evoluţia ştiinţei şi a opiniilor asupra obiectului său de studiu în fiecare din etapele sale de dezvoltare şi existenţă. Spre exemplu, întemeetorul acestei ştiinţe Hans Gross în opera sa “Îndreptarul judecătorului de instrucţie în sistemul criminalisticii” (a.1898) considera...

 • Managementul Resurselor Umane in Context International

  TEMA:1 1.Managementul resurselor umane internaţional- reprezintă procesul asigurării şi dezvoltării forţei de muncă în condiţiile organizaţiilor internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în întreaga lume. Caracteristicile managementului resurselor umane international- Cosmopolitismul, cultura, recompensele, consultant, competenţa, coordonarea Modelul managementului resurselor umane în context international- Modelul morgan al mru international Erori de interpretare a mru...

 • Subiecte Drept Comunitar

  Care sunt principali actori institutionali ai politicii regionale europene? Comisia Europeană este direct responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicii de dezvoltare regională a UE. Rolul său este de a iniţia si definitiva noi acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor fi implementate de Statele Membre. Direcţia Generală (DG) pentru Politică Regională este principalul departament responsabil pentru măsurile de asistenţă în vederea...

 • Analiza Economico-Financiara

  Numiti indicatorii c caracterizeaza eficienta utilizarii fortei d munca la intreprindere. Continutul economic, sursa d informatie. Asigurarea # cu forta d munca si eficienta utilizarii acesteia e car-ta prin ind-rii: 1.Productivitatea medie anuala a unui salariat: dupa continutul ec-ic reflecta cati lei d productie fabricata ii revine unui salariat anual: , unde Ns e nr mediu scriptic d salariati 2.Productivitatea medie anuala a unui muncitor: dupa continutul ec-ic reflecta cati lei d...

 • Analiza Datelor

  Ce este analiza componentelor principale.Evidentiati 5 categorii de pb care pot fi solutionate cu ajutorul tehnicilor de analiza a componentelor principale. ACP este o tehnica de analiza multidimensionala care are ca scop descompunerea variabilitatii totale din spatiul cauzal initial sub forma unui nr. redus de componente si fara ca aceasta descompunere sa contina redundante informationale.ACP este o tehnica de analiza multidimensionala care are ca scop reducerea dimensionalitatii spatiului...

 • Managementul Resurselor Umane

  1. CARE ESTE ETAPA DE EVOLUTIE SAU DE DEZV A MRU CARE A MARCAT AP FUNCT DE PERS.ARG RASP SI ENUNTATI PRINC CARACT ALE ACESTEI ETAPE Administrarea personalului Este etapa de dezvoltare a funcţiunii de personal care, în timp, poate fi localizată în perioada dintre cele două războaie mondiale şi în care apar noi cerinţe în domeniul resurselor umane datorită creşterii mărimii organizaţiilor şi complexităţii activităţilor. Este perioada în care Şcoala relaţiilor umane a accentuat nevoile...

 • Subiecte Managementul Productiei si al Serviciilor

  Tema 1. 1. Trasaturile de baza ale unei intrep de productie sau de servicii Unitatea tehnico-productivă • Întreprinderea dispune de un complex de factori de producţie, în anumite raporturi cantitative şi calitative, astfel încât obiectivele sale să fie realizate în condiţii de eficienţă economică şi socială. Unitatea organizatorico-administrativă - la înfiinţare, se stabilesc pentru întreprindere un sediu, un obiect al activităţii, o denumire, un complex de resurse, un personal şi o...

 • Buget si Trezorerie Publica

  CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România. (3 p) 3. Prezentați principiile bugetare. (4 p) 4. Care sunt regulile bugetare aplicabile în cadrul procesului bugetar- (3 p) 5. Care sunt atribuțiile Guvernului(MFP) în cadrul procesului bugetar- (3 p) 6. De câte tipuri sunt ordonatorii de credite și ce obligații au aceștia- (1 p)(pag 10) 7. Prezentați etapa de elaborare a proiectelor de...

 • Analiza Economico-Financiara

  1. Aratati importanta analizei economico-financiare in managementul firmei Analiza economica constituie un instrument managerial care ajuta conducerea firmei in intelegerea trecutului si prezentului, in vederea fundamentarii viitoarelor obiective strategice de mentinere si dezvoltare a firmei, intr-un mediu concurential; 2. Definiti obiectul analizei economice analiza economica reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura depistarea factorilor de influenta,...

 • Integrare Economica

  1. Prezentați premisele care au stat la baza procesului de integrare economică în Asia. Colonialismul cu care s-au confruntat statele din Asia de Sud-Est, lupta pentru eliberarea națională și pentru a-și câștiga libertatea a fost intensificcată după cel de-l doilea război mondial, în urma căruia independența a fost obținută, exceptie făcând Thailanda care nu a fost niciodată colonizată. Asia reprezintă o zonă de importanță întrucât din acaestă zonă face parte a țară industrializată și mult...

 • Integrare Financiara Monetara Europeana

  Capitolul I Cooperarea economică: a. [ ] Poate fi regională sau globală, cuprinde ansamblul relaţiilor economice dintre state, incluzându-le atât pe cele bilaterale cât şi pe cele multilaterale. b. [x] Este o formă bazică de apropiere între două sau mai multe state, ce participă în comun la realizarea unui obiectiv economic concret. c. [ ] Reprezintă o asociere între două sau mai multe state ce îşi reduc reciproc taxele vamale la importul de bunuri, păstrând neschimbat nivelul acestora...

 • Dreptul Transporturilor

  1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile apărute prin încheierea unui contract de transport de călători, mărfuri sau bagaje între transportatorii organizați în acest scop și clientelă. Trăsăturile dreptului transporturilor: 1. dreptul transporturilor se referă la anumite subiecte de drept, care sunt pe de o parte cărăușii, iar pe...

 • Pomicultura

  1.Sieme de coronă recomandate pentru livezile intensive. Sistemele de coroana adoptate sunt: fusul tufa, palmeta etajata si neetajata, vasul intarziat aplatizat, Tatura trellis, etc. 2.Sisteme de coronă recomandate pentru livezile superintensive Sistemele de coronare practicate sunt cele cu volum redus: Pillar, cordon vertical, gard belgian, Sollen, etc, iar inaltimea maxima este de 2,5 m ( livezi pietonale) 3.Sisteme de coronă recomandate pentru livezile extensive. De multe ori, pomii...

 • Copiuta Traductoare si Sisteme de Masurare

  1. SAD-uri(performante si clasificare) SAD-urile sunt sisteme de achizitie date si sunt folosite pentru stocarea,vizualizarea si prelucrare, datele analogice fiind achizitionate sub forma numerica. Un SAD este compus din CAN ,circuitele de conditionare a semnalelor de intrare,MUX,DER(dispositive de esantionare cu retinere),RT(registre temporare de memorare) si dintr-un BC(bloc comanda) care sa asigure sincronizat efectuarea operatiilor interne. Performante SAD: - rezolutia si precizia cu...

Pagina 7 din 161