Toate fituicile

 • Buget si Trezorerie Publica

  CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România. (3 p) 3. Prezentați principiile bugetare. (4 p) 4. Care sunt regulile bugetare aplicabile în cadrul procesului bugetar- (3 p) 5. Care sunt atribuțiile Guvernului(MFP) în cadrul procesului bugetar- (3 p) 6. De câte tipuri sunt ordonatorii de credite și ce obligații au aceștia- (1 p)(pag 10) 7. Prezentați etapa de elaborare a proiectelor de...

 • Analiza Economico-Financiara

  1. Aratati importanta analizei economico-financiare in managementul firmei Analiza economica constituie un instrument managerial care ajuta conducerea firmei in intelegerea trecutului si prezentului, in vederea fundamentarii viitoarelor obiective strategice de mentinere si dezvoltare a firmei, intr-un mediu concurential; 2. Definiti obiectul analizei economice analiza economica reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura depistarea factorilor de influenta,...

 • Integrare Economica

  1. Prezentați premisele care au stat la baza procesului de integrare economică în Asia. Colonialismul cu care s-au confruntat statele din Asia de Sud-Est, lupta pentru eliberarea națională și pentru a-și câștiga libertatea a fost intensificcată după cel de-l doilea război mondial, în urma căruia independența a fost obținută, exceptie făcând Thailanda care nu a fost niciodată colonizată. Asia reprezintă o zonă de importanță întrucât din acaestă zonă face parte a țară industrializată și mult...

 • Integrare Financiara Monetara Europeana

  Capitolul I Cooperarea economică: a. [ ] Poate fi regională sau globală, cuprinde ansamblul relaţiilor economice dintre state, incluzându-le atât pe cele bilaterale cât şi pe cele multilaterale. b. [x] Este o formă bazică de apropiere între două sau mai multe state, ce participă în comun la realizarea unui obiectiv economic concret. c. [ ] Reprezintă o asociere între două sau mai multe state ce îşi reduc reciproc taxele vamale la importul de bunuri, păstrând neschimbat nivelul acestora...

 • Dreptul Transporturilor

  1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile apărute prin încheierea unui contract de transport de călători, mărfuri sau bagaje între transportatorii organizați în acest scop și clientelă. Trăsăturile dreptului transporturilor: 1. dreptul transporturilor se referă la anumite subiecte de drept, care sunt pe de o parte cărăușii, iar pe...

 • Pomicultura

  1.Sieme de coronă recomandate pentru livezile intensive. Sistemele de coroana adoptate sunt: fusul tufa, palmeta etajata si neetajata, vasul intarziat aplatizat, Tatura trellis, etc. 2.Sisteme de coronă recomandate pentru livezile superintensive Sistemele de coronare practicate sunt cele cu volum redus: Pillar, cordon vertical, gard belgian, Sollen, etc, iar inaltimea maxima este de 2,5 m ( livezi pietonale) 3.Sisteme de coronă recomandate pentru livezile extensive. De multe ori, pomii...

 • Copiuta Traductoare si Sisteme de Masurare

  1. SAD-uri(performante si clasificare) SAD-urile sunt sisteme de achizitie date si sunt folosite pentru stocarea,vizualizarea si prelucrare, datele analogice fiind achizitionate sub forma numerica. Un SAD este compus din CAN ,circuitele de conditionare a semnalelor de intrare,MUX,DER(dispositive de esantionare cu retinere),RT(registre temporare de memorare) si dintr-un BC(bloc comanda) care sa asigure sincronizat efectuarea operatiilor interne. Performante SAD: - rezolutia si precizia cu...

 • Anteprenoriat

  1.Abordarea conceptului de antreprenoriat Cine este antreprenorul? Antreprenorul (întreprinzătorul) este acea persoană care îşi asumă riscul începerii propriei afaceri, dar şi cel care prin inovaţie şi creativitate poate promova succesul firmei din care face parte. Termenul de antreprenor și întreprinzator sunt sinonime. Întreprinzătorul este acea persoană care iniţiază singură sau în asociere o afacere, asumându-şi riscul de a investi capital şi anumite responsabilităţi de a conduce...

 • Metode Cantitative si Calitative pentru Asistarea Deciziei in Afaceri

  1. Care sunt principalele surse de documente in vederea fundamentarii deciziilor? Pentru luarea deciziilor privind entitatea(strategice, tactice sau operative), managementul in general si cel financiar in special utilizeaza informatii oferite de contabilitatea entitatii, precum si informatiile oferite din caontabilitatea altor entitati, in principal prin intermediul situatiilor financiare anuale. 2. Care sunt factorii care favorizeaza adoptarea unei decizii manageriale? Factorii care...

 • Programarea Sistemelor Electrice

  “Proiectarea este un proces de gândire ce cuprinde crearea unei entităţi.” „proiectarea este gândire” presupune o “primă gândire”, sau ceea ce vom numi perspicacitate sau pătrundere, intuiţie, raţiune. proiectarea este sinteza tuturor celor trei aspecte ale gândirii (perspicacitate, intuiţie şi raţiune) “Proiectarea este un proces de gândire ”, adică proiectarea este activitatea de concepere, de creaţie şi nu produsul creaţiei. , „Proiectarea este procesul gândirii ce cuprinde ” -...

 • Intrebari Curs - Contabilitate Financiara 2013-2014

  Capitolul 1 : 1. Definiti contabilitatea. “ O activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute de pers juridice si fizice.” 2. Prezentati si definiti trasaturile contabilitatii financiare. Trasaturiile contabilitatii financiare sunt: - informatia contabila obtinuta din contab finan se adreseaza cea mai mare masura utilizatorilor externi repr prin: investitori, angajati,...

 • Management Institutional

  1. Enumerati principiile managementului public. 1. Principiul conducerii unitare (unitătii de decizie) 2. Principiul conducerii autonome 3. Principiul flexibilitatii 4. Principiul restructurării 5. Principiul perfecŃionării continue. 6. Principiul legalitatii 2. Subordonarea institutiilor administratiei de stat unele fată de altele, din treaptă în treaptă asigură respectarea principiului: a) Principiul conducerii unitare (unitatii de decizie) b) Principiul conducerii autonome c)...

 • Informatica

  1)Concepte de baza. Data, informatie,calculator,informatica. Prin dată se înţelege un număr, mărime, relaţie etc.,reprezentarea unui fenomen, lucru sau fapt, fiind susceptibilă de a fi memorată, transformată sau vehiculată. În sens larg, informaţia desemnează un element nou, necunoscut anterior. În sens restrâns informaţia poate fi definită ca o măsură a incertitudinii înlăturată prin realizarea unui eveniment dintr-un set de evenimente posibile. Calculatorul este sistemul fizic care...

 • Test Retele

  1. Securizarea specifica unei retele wireless se realizeaza prin folosirea: ***sistemelor WEP sau WPA 2. Care este diferenta intre modurile activ si pasiv in cazul unui transfer ftp? ***modul pasiv nu foloseste portul ftp-data asa cum este cazul modului activ 3. Care e diferenta intre rezolvarea directa si rezolvarea inversa a numelor de domenii? *** rezolvarea directa: nume adresa --> IP, rezolvarea inversa: IP --> nume adresa 4. Care este lungimea maxima a unui cablu UTP...

 • Examen Electronica Digitala

  Circuitul bistabil de tip Schmitt Un astfel de circuit este caracterizat cu două stări de echilibru stabil. Structura unui bistabil Schmitt este asimetrică şi constă din două etaje de amplificare cuplate direct pe o rezistenţă comună de emitor (circuit cu cuplaj prin emitor). Caracteristica de transfer este determinată de RC1. În funcţie de o anumită valoare critică Rcr, se pot defini mai multe tipuri de caracteristici de transfer, după cum urmează. 1) RC1 < Rcr În acest caz circuitul...

Pagina 8 din 162