Evaluare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Evaluarea este o acţiune complexă integrată în procesul de învăţământ, prin care se constată şi se apreciază rezultatele şcolare, în care se reflectă obiectivele propuse şi eficienţa activităţii didactice.

Evaluarea reflectă ,, procesul prin care se stabileşte dacă sistemul îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are, adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate’’ .

Evaluarea include trei operaţii:

măsurarea – constă în atribuirea de simboluri scor, cifre, etc) unor rezultate ale învăţării;

aprecierea – constă în emiterea unei judecăţi de valoare în legătură cu aceste rezultate;

decizia – prelungeşte actul aprecierii într-o notă, caracterizarea , hotărârea, recomandarea şi visează măsuri de îmbunătăţire a activităţii în etapele următoare.

Ştiinţa evaluării se numeşte docimologie şi se

leagă de numele lui H.Pieron, căruia îi aparţin

primele cercetări în problematica examinării şi

notării. Docimologia reprezintă studiul sistematic al examenelor, analiza ştiinţifică a modurilor de

notare, a variabilelor notării la examinatori diferiţi şi

la acelaşi examinator, a factorilor subiectivi ai

notării, precum şi identificarea mijloacelor menite să contribuie la asigurarea obiectivităţii evaluării.Analizaţi raportul măsurare – apreciere.

Cum se regăseşte acest raport la nivelul disciplinelor şcolare, universitare?

Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii în cadrul

procesului de învăţământ:

funcţia de control, de constatare şi apreciere a activităţii didactice şi a rezultatelor obţinute;

funcţia de reglare aactivităţii didactice (feed-back);

funcţia prognostică;

funcţia educativă (motivaţională);

funcţia de selecţie şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatelor şcolare obţinute.Argumentaţi importanţa evaluării prin prisma acestor funcţii.

Formele evaluării se referă la modalităţile prin care acţiunea respectivă este integrată în procesul de învăţământ . Evaluarea intervine în trei momente distincte: la începutul, pe parcursul său la sfîrşitul unei etape de instruire an şcolar, ciclu de învăţământ). Din această perspectivă temporală, se disting trei forme de evaluare:

evaluarea iniţială;

evaluarea pe parcurs sau continuă (formativă);

evalaurea finală sau cumulativă sumativă (cumulativă

Metode/ tehnici de evaluare

1. Chestionarea

orală- este o metoda sau o tehnica folosita adesea in cercetări descriptive sau in diagnosticul psihologic. Prin intermediul lui, un grup selectat de persoane (numit eşantion) isi exprima opiniile, atitudinile sau părerile despre comportamentele din anumite circumstanţe.

2. Verificarea

scrisă – A examina pe cineva pentru a vedea în ce, măsură corespunde funcţiei sau calităţii pe care o deţine sau care i se încredinţează.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluare.doc