Pedagogie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Pedagogie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

1. Elaborati un proiect didactic al cursului/seminarului universitar (la alegere)

Seminarul universitar, ca şi cursul universitar, este forma de bază a activităţii didactice în învăţământul superior. Dacă în cadrul cursului universitar accentul cade pe comunicarea/acumularea cunoştinţelor, atunci în cadrul seminarului, accentul cade pe aprofundarea, sistematizarea cunoştinţelor şi pe formarea de competenţe cognitive şi aplicative, pe formarea de atitudini integrative.

Proiect didactic al seminarului la disciplina „Dipolmatia practica”

Tema seminarului :MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – INSTITUȚIE PRINCIPALĂ ÎN COORDONAREA POLITICII EXTERNE A STATULUI

Tipul seminarului: SEMINAR DE DEZVOLTARE A CURSULUI LA DIPLOMAȚIE PRACTICĂ

Obiectivele seminarului:

-de cunoastere

- să definească conceptul de instituție a administrației publice centrale

- să distingă tipurile de instituții statale

- să relateze despre structura MAEIE

- să identifice particularităţile funcţiilor MAEIE

- de aplicare

- să compare diverse tipuri de instituții ale APC

- să analizeze structura MAEIE identificînd principalele subdiviziuni instituționale

- să identifice rolul MAEIE în politica externă a statului

- să caracterizeze activitatea ministerului

- să sesizeze importanţa MAEIE în realizarea politicii externe a RM

- de integrare

- să estimeze locul şi rolul MAEIE în promovarea politicii externe a statului

- să argumenteze importanţa MAEIE în întreg aparatul executiv

- să estimeze problemele și perspectivele în activitatea MAEIE

- să evalueze locul şi rolul MAEIE în viața politică a statului

Desfasurarea seminarului

Prima metoda didactica aplicata: Metoda “cubului”

1. Descrie MAEIE ca instituție a APL

2. Compară MAEIE cu alte instituții implicate în politica externă a statului (Președinție, Parlament, alte ministere și agenții)

3. Asociază activitatea MAEIE cu alte activitatea altor ministere

4. Aplică cunoștințele despre MAEIE în analiza rolului MAEIE în promovarea politicii externe

5. Analizează funcțiile MAEIE

6. Argumentează importanța MAEIE în promovarea politicii externe a statului

A doua metoda: metoda “6/3/5”

- Grupul I – Oferiți recomandări pentru îmbunătățirea activității MAEIE în promovarea intereselor naționale ale statului

- Grupul II – Prezentați perspectivele de activitate ale MAEIE prin prisma obiectivului de integrare europeană

- Grupul III – Identificați problemele în activitatea MAEIE.

Concluziile seminarului

La finele seminarului, profesorul acorda intrebari productive, pentru a verifica insusirea informatiilor de catre studenti, dar si pentru a dezvolta simtul analitic al acestora.

Ex. de intrebare : Cum apreciati cresterea rolului MAEIE in politica externa a R. Moldova, dupa declararea obiectivului de integrare europeana a R. Moldova ?

Evaluare continua (tema pt acasa): ESEU – Rolul MAEIE în promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare

2. Descrieţi etapele proiectarii didactice

Proiectarea didactica este un proces deliberativ de anticipare, de pre-figurarea mentala a pasilor ce urmeaza a fi parcursi in realizarea eficienta a activitatii didactice. Reprezinta un ansamblu de procese si operatii de anti-cipare a acesteia, pentru a-i imprima un caracter sistematic rational si eficient.

Etapele proiectarii didactice :

- Prima etapă cuprinde operaţiile de identificare şi formulare a obiectivelor corespunzătoare cursului predat. O conditie fundamentala a proiectarii corecte a sistemului de cursuri si seminare universitare este formularea precisă, clară şi corectă a acestora.

- In a doua etapă are loc stabilirea resurselor necesare realizării obiectivelor formulate anterior. Operaţiile acestei etape vizează identificarea diferitelor tipuri de resurse:

– conţinutul învăţării: informaţii, valori, norme, date, fapte şi exemple concrete, modele atitudinale şi comportamentale etc.;

– resurse psihologice ale studenţilor: experienţa lor cognitivă anterioară (nivelul de pregătire); capacităţi de învăţare (aptitudini şcolare, nivelul funcţional al proceselor psihice); capacităţi intelectuale, motivaţia învăţării etc.;

– resurse materiale (condiţii didactico-materiale: spaţiul de învăţământ cu dotările necesare, mijloace de învăţământ, materiale didactice);

– timpul disponibil de instruire, precizat în planurile de învăţământ şi curricula pe discipline

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedagogie.docx