Subiecte Rezolvate Pedagogie

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Rezolvate Pedagogie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Sub 1. Lecţia de comunicare - un sistem cibernetic al procesului de învăţământ

Procesul de învăţământ este activitatea organizată în instituţii specifice, sub conducerea unor persoane specializate, prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor privind formarea personalităţii.

În învăţământul preuniversitar, procesul de învăţământ se desfăşoară, în principal, în timpul lecţiilor de comunicare / însuşire. Pe baza clasificării sistemelor cibernetice prezentate anterior, se poate defini lecţia de comunicare ca un sistem cibernetic, deschis, complex (hipercomplex), cu tentă probabilistă şi evolutiv.

Efectorul este format din perechea profesor-elevi în perioada de obiectivare a proiectului de tehnologie didactică al lecţiei de comunicare.

Intrările sunt următoarele:

- elevii cu personalitatea în starea iniţială;

- conţinutul obiectului de studiu;

- resursele materiale în starea iniţială:

- mijloacele de învăţământ în starea iniţială;

- mediul de învăţământ în starea iniţială;

- profesorul cu personalitatea în starea iniţială.

Ieşirile sunt următoarele:

- elevii cu personalitatea în starea finală ca urmare a asimilării conţinutului obiectului de studiu;

- conţinutul obiectului de studiu:

- asimilat de elevi;

- neasimilat de elevi;

- resursele materiale în starea finală:

- mijloacele de învăţământ în starea finală;

- mediul de învăţământ în starea finală;

- profesorul cu personalitatea în starea finală ca urmare a experienţei câştigate în perioada de transpunere în practică a proiectului de tehnologie didactică al lecţiei.

Conexiunea inversă este formată de perechea profesor-elevi.

Intrările de control sunt rezultatele evaluării în urma obiectivării proiectului de tehnologie didactică al lecţiei.

Ieşirile de control sunt măsurile de perfecţionare a procesului de învăţământ luate de profesor şi măsurile de îmbunătăţire a învăţării de către elevi.

Sub 2. Proiectele unităţilor de învăţare (sistemelor de lecţii / lecţiei unei teme / capitol).

Proiectul unităţii de învăţare necesită parcurgerea următorului algoritm de faze:

-conceperea proiectului unităţii de învăţare;

-aplicarea proiectului unităţii de învăţare;

-evaluarea rezultatelor proiectului unităţii de învăţare;

-perfecţionarea proiectului unităţii de învăţare.

Conceperea proiectului unităţii de învăţare (sistemului de lecţii / lecţiei unei teme / capitol) implică realizarea următorului algoritm de operaţii:

-obţinerea informaţiilor preliminare;

-formularea obiectivelor operaţionale;

-delimitarea conţinutului de instruire corespunzător fiecărui obiectiv operaţional;

-stabilirea succesiunii parcurgerii obiectivelor operaţionale;

-precizarea resurselor didactice:

-timpul;

-fondul de probleme, exerciţii, aplicaţii;

-metodele didactice;

-formele de organizare;

-resursele materiale;

-precizarea instrumentelor de evaluare;

-stabilirea strategiilor didactice;

-elaborarea proiectului unităţii de învăţare;

-autoevaluarea proiectului unităţii de învăţare.

Sub 3. O dată cu noul Curriculum Naţional au apărut şi o serie de concepte cheie:

-idealul educaţional şi finalităţile sistemului;

-finalităţile pe niveluri de şcolaritate (primar, gimnazial şi liceal);

-obiectivele cadru (ale fiecărei discipline pentru mai mulţi ani de studiu);

-obiectivele de referinţă (ale fiecărei discipline pentru fiecare an de studiu);

-standardele curriculare de performanţă;

-ciclurile curriculare (achiziţii fundamentale, dezvoltare, observare şi orientare);

-curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii;

-arii curriculare (limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii, om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport, tehnologii, consiliere şi orientare).

Sub4. Standardele curriculare de performanţă

Standardele curriculare de performanţă sunt standarde naţionale care reprezintă un sistem de referinţă comun şi echivalent pentru toţi elevii, vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate. Ele sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare.

Altfel spus, standardele curriculare de performanţă sunt specificări ale performanţei privind cunoştinţele, competenţele şi atitudinile stabilite prin curriculum.

La elaborarea standardelor curriculare de performanţă se au în vedere obiectivele cadru şi cele de referinţă ale disciplinei, precum şi caracteristicile psihopedagogice ale vârstei şcolare vizate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Rezolvate Pedagogie.doc