Psihologie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Psihologie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Psihologie

Extras din document

1.OBIECT PSIH ORGANIZAŢ

Psih organizaT= ramură aplicativă a psih, care studiază omul şi comport său organizaţional (omul în organizaţie) Ob Psih organizaţ: comport organizaţ→semnificaţii: a) set de fenomene psihosociale, specifice membrilor organizaţiilor: atitudini, valori, preferinţe; comport unităţilor organizate; comport organizaţional nu poate fi redus la comport individual, trebuie studiat individul, grupul, organizaţia în ansamblu, ambianţa b) arie de studiu, domeniu ştiinţific, studiat cu metode ştiinţifice. Sarcinile Psih organizaţ sunt: să explice, să anticipeze să controleze comport organizaţional. Fact care au facilitat apariţia Psih organizaţ: 1. fact ontologici: →apariţia marilor organizaţii; schimbările rapide de tehnologie; 2. fact gnoseologici: →dezvoltarea cunoaşterii, 3. fact pragmatici: →identificarea complexităţii organizaţionale, recurgerea la specialişti, pentru creşterea eficienţei organizaţionale

2.DEF ŞI CLASIF ORGANIZAt

TIPURI DE DEF ALE ORGANIZAŢ a)organizaţ ca scop: ex: organizaţ sunt forme de organizare a acţiunii umane cu scopuri explicite, oficiale;b)organizaţ ca structură formală March, Simon organizaţia implică roluri stabilite şi explicite, ce tind spre un grad mare de predictibilitate şi coordonare c) organizaţ ca prototip al activităţii umane (Silverman, sunt def care accentuează mai degrabă un deziderat: activitatea în cadrul organizaţiei e perfectă, ideală d)organizaţ ca activităţi umane acest tip de def a apărut după anii ’70, accentul deplasându-se pe oameni; e) după anii ’90, organizaţia tinde să fie definită în termeni de performanţă datorită creşterii concurenţei CLASIF ORGANIZAŢ 1)după specificul scopului a) scop productiv(organiz industriale, organiz producăt de servicii),b)scop educativ (organiz şcolare) c) scop recreativ (organiz artistice) 2) după criteriul primului beneficiar,Scott, a)primul benef este membrul organiza (partidele politice) b) primul benef e patronul (băncile) c) primul benef este clientul (spitalele, şcolile) d) primul benef este publicul luat în accepţiunea sa foarte largă ( armata poliţia) 3) după modul de exercitare a controlului social a) organiz coercitive (şcoli de corecţie, închisori);b)organiz utilitare(fabrici); c) organiza normative (biserici)

3.PERSPECTIVE IN STUDIUL ORGANIZATMorgan, 1986 def aceste perspective drept metafore: A)raţionalitatea şi metafora maşinii organiz sunt văzute ca maşini, desemnate să realizeze scopuri sau obiective; B)metafora organismului viu organiz sunt organisme vii, ce se adaptează schimbărilor din ambianţă; C)metafora creierului organizaţ sunt văzute ca inventive, capabile de noi forme de (auto)organizare; D)metafora dominaţiei organizaţ sunt instrumente de dominare socială; E) metafora organizaţiei ca grup concepte centrale: leadership, coeziune, climat; F)metafora organii ca structură accentul e pus pe structură şi funcţie G)metafora organizaţ ca sistem organizaţ sunt văzute ca unităţi cu autoreglare; H) metafora organizaţ ca politică organiza e văzută în sensul de luptă pentru putere; I) organizaţ văzute dpdv cultural ca semnificaţii, ritualuri; J)metafora închisorii psihice organizaţ şi membrii lor sunt supuse unor constrângeri

5.TEORIILE CLASICE ASUPRA ORGANIZATIILOR

1.T FIZIOLOGICĂ A ORGANIZAŢ (TAYLOR) susţine că asigurarea eficienţei se face prin centrarea acţiunii pe latura tehnică. la baza teoriei se află 4 principii, elaborate în scopul realizării obiectivelor propuse A)principiul diviziunii muncii; B) dezv ştiinţei; C)selecţia ştiinţifică şi dezv progresivă a muncitorilor selecţia se face în funcţ de însuşiri fizice; D)apropierea dintre ştiinţă şi muncitorul selectat şi instruit. teoria atrage atenţia asupra necesităţii de a cunoaşte anatomia internă a organizaţiei. Limitele teor: – autoritatea necondiţionată blocarea creativităţii T. GESTIUNII SAU A CONDUCERII ADMINISTRATIVE (FAYOL) propune 14 principii generale, prin care autorul consideră că pot fi raţionalizate activităţile organizaţ: diviziunea muncii; autoritate şi responsabilitate; disciplina; unitatea de comanda; unitatea de direcţie; remunerarea personalului; ordinea „un loc pentru fiecare şi fiecare pe locul său”; echitate; stimularea iniţiativei; spiritul de grup. T. deschide perspective asupra factorului

6.TEORIILE NEOCLASICE

pleacă de la cercetările lui Elton Mayo, Dikson. Aceste teorii iau în considerare psih umană, relaţiile dintre oameni, fenomenele de grup şi fenomenele psihosociale. Merite: introduc un punct de vedere interacţionist; umanizează organiz, acordându-se atenţie trăirilor psihologice; accentuează faptul că, într-o organizaţie, oamenii au scopuri, nu neapărat productive, dar umane; element central este relaţia umană. Limite: se exagerează rolul factorilor psih; în rezolvarea conflictelor de muncă se propuneau soluţii ce favorizau mai ales partea patronală

7.TEORIILE MODERNE

T ORGANIZAŢ CA SIST (SCOTT) se conceptualizează organiz ca un sist→toate atributele sist sunt transferate organizaţ. Se accentuează faptul că: organizaţ are o serie de componente/subsist; relaţia dintre acestea este de intercondiţionare; accentul cade pe mecanisme de autoreglaj; adaptarea/autoreglajul dau raţionalitate sist; nevoile sunt şi sociale, nu numai fiziologice (afirmarea personalităţii). T CONTINGENŢEI aceste teorii susţin că: eficienţa / adaptarea unei organizaţ este dependentă de caracteristicile ei interne şi de mediul în care funcţionează; mediul stabil solicită o organizare mecanică, mai rigidă, de tip clasic, în care accentul cade pe tipul de autoritate; comunicarea şi interacţiunea se bazează pe schimb de informaţii şi consultanţă, decât pe ordine; dacă nu există o adecvare între tipul de organizaţie şi mediu, eşecul este rapid ALTE TEORII susţin că: structura organizaţ e dependentă de tehnologia utiliz în organizaţie; organizaţiile moderne sunt dependente de resurse (umane, materiale)

4.NIVELURI DE ANALIZA IN PROBLEMATICA PO

O analiză validă a problematicii Psih organizaţ se face ţinând cont de nivelurile de integrare a fenomenelor specifice. A) Nivelul individual concepţia despre om a organizaţiei (conducătorilor); percepţii, atitudini şi valori; motivaţia comport organizaţional B) Nivelul grupal - analiza grupului de muncă: proiectarea/formarea/reconstrucţia grupurilor de muncă în organizaţie C) Nivelul organizaţional-activitatea de conducere (psih conducătorilor); activitatea de decizie (comport decizional); activitat de participare la elab/luarea deciziei (comport participativ); D)Perspectiva relaţiilor individ-grup-organizaţ (perspectivă integrativă) comunicarea organizaţională; conflicte şi negocieri; dezv organizaţ; eficienţa organizaţ

Fisiere in arhiva (1):

  • Psihologie.doc