Toate fituicile din domeniul Sociologie

 • Intrebarile de la Examenul de Sociologie

  1 Identificaţi caracteristicile sistemului social; Sistemul social se caracterizeaza prin citeva proprietati: 1) totalitatea elementelor isi pierd individualitatea fiecare din ele capatind insusiri noi conferite de raporturile cu celelalte elemente ale intregului. 2) Integrativitatea- dobindeste dimensiuni dinstincte cind se are in vedere 3) Autoreglarea- autocorectarea,autostabilizarea,mentinerea stabilitatii sistemului si a capacitatii lui de a se restabili, restabilirea echilibrului...

 • Semiotica

  Pentru cei care se iniţiază în cunoaşterea teoretică este necesară abordarea raportului dintre cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică. Metodologia cercetării, indifferent de domeniu, a apărut şi s-a dezvoltat în perimetrul cercetării ştiinţifice - mai precis, al cercetării medicale, căci primul tratat de metodologie a fost elaborat de un medic (Claude Bernard). De altfel, iniţierea într-un domeniu specializat al cunoaşterii nici nu este de conceput fără o critică prealabilă a...

 • Grile Examen Sociologie

  1. Termenul “vatra satului” semnifică: a) o aglomerare de locuitori; b) totalitatea patrimoniului sătesc; c) locul de adunare al obştei; d) formaţia teritorială a comunităţii; e) organizarea socială şi spirituală a comunităţii. 2. Prin expresia “sat sterp” se înţelege: a) satul fără resurse patrimoniale; b) satul rait; c) satul fără locuitori; d) satul devălmaş; e) satul cu comunitate redusă. 3. Termenul ”obşte” defineşte: a) organizarea teritorială; b) patrimoniul comunităţii;...

 • Metodologia Cercetarii Stiintifice

  1. Care sunt obiectivele cercetării ştiinţifice în domeniul sănătăţii? • Obiectivelele principale ale cercetării ştiinţifice medicale sunt: îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, descoperirea metodelor de tratament pentru bolile incurabile, găsirea de noi metode de tratament pentru celelalte îmbolnăviri şi nu în ultimul rând, promovarea sănătăţii, prin prevenirea bolilor, în populaţia generală. 2. Orice cercetare ştiinţifică trebuie să parcurgă anumite etape. Care sunt acestea? •...

 • Grile Engleza

  MULTIPLE CHOICE 1. My brother’s habits really………me! a. angry b. annoy c. hurt ANS: B 2. Please turn the music…….;it’s too loud. a. down b. out c. off ANS: A 3. She likes watching TV,………….cartoons. a. continually b. particularly c. always ANS: B 4. Jenny is always………..her nails. a. chewing b. eating c. biting ANS: C 5. John………to get up early to do his homework. a. prefers b. enjoys c. chooses ANS: C 6. I……….a photograph with my letter. a. put b. included c....

 • Gerontologie

  Gerontologia - ştiinţa despre procesul îmbătrînirii. Noţiuni generale. Factori îmbătrînirii biologici(ereditari) şi de mediul ambiant. 2.Îmbătrînirea Generală 3.Îmbătrînirea fizică 4.Îmbătrînirea psihologică 5.Îmbătrînirea socială 6.Efectele îmbătrînirii asupra sistemului nervos 7.Îmbătrînirea cerebrală şi psihologică Şapte enunţuri referitoare la efectul îmbătrînirii asupra activităţilor psihologice 8.Inteligenţa şi îmbătrînirea. Definire şi caracterizare. Măsurarea inteligenţei şi ...

 • Etica

  Etica=o reflectare conştientă a credinţelor noastre morale şi a propriilor atitudini, prin intermediul unor norme sau principii morale; o ştiinţă (ramură a filosofiei) care studiază problemele practice şi teoretice ale moralei; o ştiinţă a binelui şi a răului, cu caracter teoretic dar şi normativ – fundamentează un sistem de norme, valori, categorii morale.Etica afacerilor=un domeniu de studiu aplicativ al eticii, cu privire la determinarea principiilor morale şi a codurilor de conduită ce...

 • Obiectul de Studiu al Sociologiei

  Obiectul de studiu al sociologiei. a). Determinaţi obiectul de studiu al sociologiei Obiectul de studiu al sociologiei il constituie studiul colectivitatilor umane si al relatiilor interumane in cadrul acestora, precum si al comportamentului uman in cadrul social propriu grupurilor si comunitatilor umane de diferite tipuri.Obiectul de studiu al soc. poate fi impartit in 4 grupe mari: -actiunile sociale (munca, educatia, propaganda politica, etc) -institutiile sociale(familia, scoala...

 • Teste Sociologie

  1. Precizaţi diferenţa dintre obiectul de studiu al sociologiei muncii şi sociologiei generale. Sociologia este stiinta sociala care studiaza comportamentul uman constient modelat si socialmente impartasit, la nivelul societatii umane in ansamblu. Sociologia muncii se ocupa cu studiul comportamentelor umane care se manifesta cu ocazia constituirii diferitelor grupuri sau colectivitati de munca. 2. Definiţi sociologia industrială. Sociologia industriala este acea ramura a sociologiei...

 • Etica

  Subiect 1 1 Etica si religie, legile umane vs. Legile divine, credinta, credibilitate, incredere Mulţi privesc religia ca pe o lege înaltă, pe Dumnezeu asimilându-l cu Autoritatea. Pentru credincioşi, legea divină este, astfel, puternic motivatoare, chiar dacă nu toţi au aceeaşi religie sau acelaşi mod de interpretare a legii divine. Consecvenţa etică presupune aderare la principii. În general noi toţi ne considerăm persoane cu principii. Nu ne pricepem să explică termenul, dar “vrem să...

 • Politici Publice

  Subiectul 1. Numărul, repartizarea teritorială şi structura demografică a populaţiei. Orice studiu demografic sistematic începe cu determinarea numărului sau mărimii populaţiei totale.Cu privire la numărul populaţiei se folosesc următoarele categorii: Numărul înregistrat al populaţiei este numărul determinat nemijlocit cu prilejul recensământului populaţiei sau al altor operaţii statistice similare, reprezentând populaţia la momentul critic al înregistrării, ca număr fizic. Cu ajutorul...

 • MTCS - Interviul si Experimentul

  Traind in soc, ind isi insuseste o suma de cunostinte despre traiul laolalta al oamenilor. Aceste cun se bazeaza pe experienta directea a ind. E ceea ce numim cun com (spontana, cotidiana, la niv simtului comun). Cc „nu e altceva decat insusirea d catre agentul cunoscator a unei inf legate de conditiile praxiologice in care actioneaza”. In activitatea lor practica, oamenii utilizeaza cun dobandite anterior, transmise cu ajutorul limbajului natural de la o gen la alta. Simtul com e “un corpus...

 • Aplicatii Practice

  Modulul I 1. Cine a folosit pentru prima dată termenul de sociologie? - Armand Cuvillier.1 - Auguste Comté.2 - Émile Durkheim.3 2. Sociologia, ca ştiinţă a faptelor sociale, are în vedere că: - răspunde la întrebarea: Ce este „socialul”?.1 - pleacă de la fapte.2 3. Sociologia este: - ştiinţa legilor şi fenomenelor sociale.1 - ştiinţa care studiază influenţa mediului social asupra dreptului şi viceversa.2 - ştiinţa grupurilor umane, reale şi concrete.3 - ştiinţa care studiază...

 • Metodologia Cercetarii

  C1. cunoasterea comuna a relatiillor sociale Oamenii au incercat s inteleaga, sa cunoasca mediul soc in care au trait si traiesc astfel au transmis cunstiintele despre soc ,pe care o putem numi soc spontana, care se bazeaza pe cun comuna a realit soc. D p d v al veridicitatii aceste cunostiinte au un rol imp soc.acest imp rol soc consta in orientarea actiunilor oamenilor, comportamentele indiviziilor si grupurilor in med soc. 1.A.H.Stohl-sociologia simtului comun cuprinde:,‚acele concluzii...

 • Drepturile Omului

  CONCEPTUL DE DREPTURI ALE OMULUI Protectia drepturilor omului a existat la inceput ca domeniu al Dreptului International Public, mai tarziu desprinzandu-se si formand o stiinta de sine statatoare si anume Protectia Internationala al Drepturilo Omului. Pe plan international nu a fost adoptata pana in prezent o definitie a drepturilor omului,dar, in literatura nationala de specialitate, exista mai multe definitii in acest sens.Prof.univ.dr. Adrian Nastase le defineste ca fiinda »acele...

Pagina 1 din 2