Aplicatii Practice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Aplicatii Practice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Sociologie

Extras din document

Modulul I

1. Cine a folosit pentru prima dată termenul de sociologie?

- Armand Cuvillier.1

- Auguste Comté.2

- Émile Durkheim.3

2. Sociologia, ca ştiinţă a faptelor sociale, are în vedere că:

- răspunde la întrebarea: Ce este „socialul”?.1

- pleacă de la fapte.2

3. Sociologia este:

- ştiinţa legilor şi fenomenelor sociale.1

- ştiinţa care studiază influenţa mediului

social asupra dreptului şi viceversa.2

- ştiinţa grupurilor umane, reale şi concrete.3

- ştiinţa care studiază fenomenele sociale totale,

în totalitatea aspectelor şi mişcării lor.4

4. În cadrul tipurilor de grupuri particulare, Georges Gurvitch încadrează:

- macrocosmosurile de grupări particulare

care nu se repetă decît cu titlu de excepţie.1

- colectivele reale, dar parţiale, structurate

sau structurabile.2

- familia în societăţiile patriarhale.3

5. Descrieţi unul din fenomenele sociale actuale, care preocupă opinia publică românească!

6. Din perspectivă istorică, dinamica socială, ca parte principală a sociologiei, se ocupa de studiul:

- stărilor sociale.1

- activităţilor sociale.2

- schimbărilor sociale .3

7. Macrosociologia, ca nivel distinct de cercetare al sociologiei secolului XX studiază, cu predilecţie:

- relaţiile interpersonale şi grupurile mici.1

- relaţiile impersonale, oficiale, legale.2

8. Disciplinele sociologice particulare care, în opinia lui Jan Szczepańki, cercetează tipurile de colectivităţi şi grupuri umane, au în vedere:

- instituţiile juridice.1

- instituţiile politice.2

- instituţiile religioase.3

- satul .4

- oraşul .5

- categoriile profesionale.6

- clasele sociale.7

- procesele mobilităţii sociale.6

9. Caracteristic pentru diferenţierea sociologiei de celelate ştiinţe sociale, este că, sociologia:

- izolează, de regulă, unele aspecte sau componente ale societăţii (economia, dreptul, etc.) şi le studiază în structurile, mecanismele şi legităţile lor specifice.1

- se ocupă de societate ca întreg.2

- are în vedere realitatea socială

în toată complexitatea ei.3

10. Urmărind aserţiunile de mai jos, în funcţie de specificul acestora, vă rugăm să le introduceţi la categoria de curent sau subcurent sociologic de care aparţine fiecare, în funcţie de caz!

Sociologism Individualism Integralism Relaţionism Structuralism Acţionalism

- rolul primordial în rea-

litatea socială revine

societăţii în integralitatea

sa.1 2 3 4 5 6

- societatea este o realita-

te exterioară indivizilor

şi constrângătoare pen-

tru ei. 1 2 3 4 5 6

- orice fenomen social

trebuie raportat la „to-

tul”, la ansamblul so-

cial. 1 2 3 4 5 6

- înţelegrea faptului u-

man studiat ca un an-

samblu de elemente ca-

re se determină unul pe

celălat, în funcţie de legi-

le generale ce guvernea-

ză natura şi funcţiile lor. 1 2 3 4 5 6

- viaţa socială este o

sumă de relaţii obiective

(nepsihologice) între in-

divizi. 1 2 3 4 5 6

- rolul primordial în rea-

litatea socială revine

inidvidului. 1 2 3 4 5 6

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatii Practice.doc

Alte informatii

10 module, nu contine rezolvari