Grile Examen Sociologie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Examen Sociologie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Sociologie

Extras din document

1. Termenul “vatra satului” semnifică:

a) o aglomerare de locuitori;

b) totalitatea patrimoniului sătesc;

c) locul de adunare al obştei;

d) formaţia teritorială a comunităţii;

e) organizarea socială şi spirituală a comunităţii.

2. Prin expresia “sat sterp” se înţelege:

a) satul fără resurse patrimoniale;

b) satul rait;

c) satul fără locuitori;

d) satul devălmaş;

e) satul cu comunitate redusă.

3. Termenul ”obşte” defineşte:

a) organizarea teritorială;

b) patrimoniul comunităţii;

c) opinia comunităţii;

d) populaţia în totalitate;

e) organizarea administrativă a comunităţii.

4. Obştea reuneşte:

a) totalitatea comunităţii;

b) numai bătrânii;

c) numai bărbaţii;

d) numai maturii;

e) numai locuitorii cu stare.

5. Hotărârile în obştea arhaică se iau prin votul:

a) ”oamenilor buni şi bătrâni”;

b) „bunilor gospodari”;

c) majorităţii;

d) funcţionarilor aleşi;

e) funcţionarilor trimişi de stat.

6. Termenul de „sat devălmaş” defineşte:

a) asocierea patrimoniilor individuale;

b) asocierea cu patrimoniu comun;

c) asocierea juridică pentru stăpânirea patrimoniului;

d) asocierea parţială a familiilor pentru producţie;

e) asocierea în exploatarea fondului forestier.

7. Democraţia obştească este:

a) reprezentativă;

b) primitivă;

c) directă;

d) indirectă;

e) selectivă.

8. Comuna administrativă se defineşte prin:

a) baza economică proprie;

b) patrimoniul funciar;

c) fiscalitate;

d) avere devălmaşă;

e) obligaţii cutumiare ale comunităţii.

9. Obştea reglementa:

a) doar problemele administrative;

b) doar ceremoniile săteşti;

c) doar ”rolurile” unor actori sociali reprezentativi;

d) doar problemele relaţiilor cu alte comunităţi;

e) totalitatea vieţii sociale.

10. Mandatele aleşilor obştii sunt:

a) permanente;

b) definitive;

c) revocabile;

d) pe perioade definite;

e) accidentale.

11. Regulamentul Organic a introdus sistemul fiscal:

a) al cislei;

b) al capitaţiei;

c) al impunerii individului;

d) al impunerii colective;

e) al impunerii indirecte.

12. ”Cartografiile” erau:

a) cartografii ale ţinuturilor;

b) registre de stare civilă;

c) foi de recensământ;

d) foi de cadastru;

e) foi de vărsăminte fiscale.

13. ”Cutia obştii” era folosită pentru:

a) fondurile bisericii;

b) fondurile pentru calamităţi;

c) fondurile de bir;

d) fondurile „giudecătoriei”;

e) fondurile de rezervă.

14. „Băţul vornicului” folosea la:

a) definirea demnităţii;

b) indicarea ierarhiei rurale;

c) contabilizarea datoriilor;

d) stabilirea datelor de sărbătoare;

e) fistilire.

15. ”Ţăncuşa” era:

a) un element decorativ;

b) o podoabă;

c) o chitanţă;

d) o măsură rurală;

e) un dans tradiţional.

16. Pristavul avea rolul de:

a) a încasa biruri;

b) a judeca pricinile;

c) a convoca obştea;

d) a păstra ”cutia obştii”;

e) a reprezenta obştea faţă de stat.

17. ”Legăturile de tocmeală” reprezentau:

a) negocierea comercială a produselor;

b) negocierea la angajarea zilierilor;

c) negocierea fondului forestier;

d) negocierea răsplăţilor pentru pomajnic;

e) negocierea slujbelor bisericeşti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Examen Sociologie.doc