Metodologia Cercetarii Stiintifice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Metodologia Cercetarii Stiintifice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Sociologie

Extras din document

1. Care sunt obiectivele cercetării ştiinţifice în domeniul sănătăţii?

• Obiectivelele principale ale cercetării ştiinţifice medicale sunt: îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, descoperirea metodelor de tratament pentru bolile incurabile, găsirea de noi metode de tratament pentru celelalte îmbolnăviri şi nu în ultimul rând, promovarea sănătăţii, prin prevenirea bolilor, în populaţia generală.

2. Orice cercetare ştiinţifică trebuie să parcurgă anumite etape. Care sunt acestea?

• Fixarea scopului şi obiectivelor cercetării.

• Alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare.

• Efectuarea propriu-zisă a cercetării, cu: înregistrarea datelor, prelucrarea lor, prezentarea datelor în tabele şi grafice şi analiza, sinteza şi evaluarea datelor.

3. Ce înţelegeţi prin scopul unei cercetări medicale?

• Scopul reprezintă rezultatul aşteptat al cercetării, care nu este necesar a fi măsurabil în timp şi spaţiu (cuantificat).

• Ex. Reducerea mortalităţii infantile în judeţul Sibiu.

4. Ce înţelegeţi prin obiectivul unei cercetări ştiinţifice?

• Obiectivul este rezultatul dorit al unei activităţi (măsuri, intervenţii, experiment etc.) şi se numeşte obiectiv de etapă, sau rezultatul final al cercetării, care poartă denumirea de obiectiv final, acestea trebuind cuantificate, localizate în timp şi spaţiu.

• Ex. Scăderea cu 5% a mortalităţii infantile, în judeţul Sibiu, în perioada 2003-2005.

5. Ce înţelegeţi prin metoda observaţiei în cercetările medicale?

• Metoda observaţiei constă în urmărirea desfăşurării unui fenomen medical, pentru a-l putea analiza în dinamică, sau în comparare cu alte fenomene, pentru a se efectua sinteza principalelor caracteristici ale fenomenelor studiate.

6. Ce înţelegeţi prin metodele experimentale (în cadrul cercetărilor clinice) şi pentru ce se utilizează aceste metode?

• Cercetătorul îşi alege singur obiectul şi metoda cercetării.

• El studiază un anumit fenomen medical, reproducându-l “la scară de laborator”, analizând diferitele aspecte în detaliul dorit, combinând şi corelând diferitele elemente, astfel încât în final să ajungă la scopul cercetării formulat de el de la început.

• Aceste metode se utilizează pentru: testarea unor medicamente noi, a unor metode terapeutice noi, implementarea unor noi manopere chirurgicale etc.

7. Care este definiţia reproducerii populaţiei?

„Fenomenul de reînnoire permanentă a populaţiei, datorită intrării unei generaţii noi în fiecare an în populaţie şi a ieşirii, în medie, a unei generaţii prin deces.”

8. Care sunt factorii care influenţează reproducerea populaţiei (natalitatea şi fertilitatea)?

• Medicali: afecţiuni ginecologice, sterilitatea feminină şi masculină.

• Demografici: distribuţia populaţiei pe sexe, a femeilor pe grupe de vârstă, nupţialitatea, divorţialitatea.

• Sociali: gradul de şcolarizare, gradul de ocupare al femeilor.

• Culturali: obiceiuri, religia

• Legislativi: legislaţia privind avorturile, prevederile Codului muncii şi Codului familiei, sistemul de alocaţii pentru copii.

• Migraţia populaţiei: tinere

• Metodele contraceptive

9. Ce este interviul?

Interviul reprezintă o metodă calitativă de cercetare utilizată în studiul fenomenelor sociale sau medico-sociale şi are drept scop obţinerea unor informaţii de la anumite persoane, în cadrul unei convorbiri.

10. Dati exemple de „interviuri clinice”.

- Anamneza bolnavilor

- Interviuri legate de aspecte medico-sociale ale omului bolnav, în cadrul studiilor de sănătate publică

- Interviuri utilizate în psihoterapie, psihodiagnostic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia Cercetarii Stiintifice.doc

Alte informatii

subiecte rezolvate