Toate fituicile din domeniul Statistica

 • Statistica

  1. Ce este statistica şi ce reprezintă indicatorii statistici? Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, prelucrează, prezintă,se analizează fenomenele cantitative.In sens restrans statistica este ştiinţa prin care inveţi să gandeşti cu ajutorul cifrelor. Statistica reprezintă arta şi ştiinţa culegerii şi inţelegerii datelor ce caracterizează fenomenele de masă. Serveşte la transmiterea mesajului. Statistica nu utilizează o secvenţă de genul:...

 • Statistica

  1. Noţiunile de bază folosite în statistica economico-socială 2.Sistemul informaţional statistic 3.Observare statistic 4.Particularităţile elaborării indicatorilor statistici 5. Cum se clasifică mărimile relative 6.Ce sunt mărimile relative de structură şi cum se reprezintă graphic 7.Ce sunt mărimile relative de dinamică şi cum se reprezintă graphic 8.Ce sunt mărimile relative ale planului 9.Ce sunt mărimile relative de intensitate şi cum se reprezintă grafic 10. Mărimile relative în...

 • Subiecte Examen Statistica

  1.Se poate minti prin statistica? Ca regula generala NU minte ci datele sunt folosite pt a minti. Se creaza situatia de minciuna at cand : a.falsificarea datelor primare b.folosirea unor metode gresite de prelucrare a datelor primare datorita necunoasterii teoriei statistice c.interpretarea intentionat eronata a rezultatelor d.folosirea unor metode de prezentare neadecvate e.incompletitudinea informatiei statistice 2.In ce consta gandirea statistica? -recunoasterea variatiei in orice...

 • Econometrie

  Ipoteză statistică = ipoteza care se face cu privire la parametrul unei repartiţii sau la legea de repartiţie pe care o urmează anumite variabile aleatoare. Ipoteză nulă (H0) = ipoteza care se consideră a priori adevărată. Ipoteză alternativă (HA) = o ipoteză care contrazice ipoteza nulă. Testul statistic: se calculează valoarea testului și se compară cu valoarea teoretică (valoare critică) => acceptarea/respingerea ipotezei nule H0. Regiunea critică: interval de valori delimitat de...

 • Statistica

  1. Sondajul statistic şi domenii de aplicare. Noţiuni specifice care operează în teoria şi practica sondajelor Def. Cercetarea unei părţi a unui întreg prelevată în aşa fel, încât să imite structura întregului şi să permită estimarea parametrilor acestuia, se numeşte sondaj statistic. Se mai numeşte şi anchetă prin sondaj, cercetare selectivă. Domenii de aplicare şi avantaje Dezvoltarea economiei de piaţă a fost însoţit de modificările structurii activităţii statistice. Cea mai...

 • Copiute la Examen de Statistica

  PARTICULARITĂŢI ALE OBIECTULUI ŞI METODE STATISTICE. Obiectul de studiu al statisticii îl reprezintă mişcările curente continuie ale fenomenelor şi proceselor care-şi au existenţa sub formă de colectivitate (fenomen de masă). Metodele statistice : !!!. metoda particular a statisticii – este reprezentatăde un ansamblu de principia metodologice, procedee şi tehnici de lucru folosite în statistic pentru investigarea proceselor şi fenomenelor social-economice, variabile în timp şi spaţiu....

 • Teorie Examen Statistica

  1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării statisticii. înregistrări sistematice sau izolate, ce pot fi asociate unor observări statistice utilizate şi astăzi 5000 – 2000 î.e.n. – lista de persoane şi bunuri pe tăbliţe de argilă, “inventarierea” aurului în Egipt prin anii 2650-2190 î.e.n., recensământul populaţiei la romani - 550 î.e.n., diverse forme de înregistrare sunt aduse în Biblie şi Talmud Statistica descriptivă ca disciplină de învăţământ şi de concepte a statisticii...

 • Raspunsuri Examen Econometrie

  1. Ecomometria ca metoda de cercetare cantitativa. Econometrie în mod literal înseamnă măsurări economice. Este o combinaţie între economie, matematică şi statistică. Două dintre scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea de măsurări empirice pentru teoria economică şi verificarea teoriei cu ajutorul testelor. Spre exemplu, teoria economcă prezice ca funcţia cererii se îndreaptă de sus in jos. Estimările econometrice pot verifica sau demostra falsul acestei preziceri, şi măsura...

 • Intrebari Examen Analiza Statistica

  1.Care sunt principalele nomenclatoare utilizate in ASE? Principalele nomenclatoare utilizate in ASE sunt: - clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN - clasificarea produselor si serviciilor associate actionarilor CPSA - clasificarea ocupatiilor din Romania COR - sistemul informational roman al unitatii teritoriale administrative SIRUTA - nomenclatorul REGIS - clasificarea agentilor economici pe forme juridice - clasificarea unitatilor economice pe forme de proprietate....

 • Tematica Statistica

  1. Conceptul de indice şi forma sa de exprimare Indicii sunt indicatori statistici economici care se calculează sub formă de raport. Sunt mă-rimi adimensionale ca urmare a faptului că atât la numărător cât şi la numitor figurează 2 valori ale aceleiaşi variabile cercetate. În funcţie de scopul pentru care se calculează avem indici ai dinamicii, ai planului, teritoriali. 2. Sisteme de ponderare utilizate în metoda indicilor Laspeyres presupune utilizarea ponderilor din perioada de bază....

 • Aplicatii Rezolvate Statistica

  1. Pentru 30 de convorbiri telefonice de lungă-distanţă s-au înregistrat duratele (în minute): 11,8; 3,6; 16,6; 13,5; 4,8; 8,3; 8,9; 9,1; 7,7; 2,3; 12,1; 6,1; 10,2; 8,0; 11,4; 6,8; 9,6; 19,5; 15,3; 12,3; 8,5; 15,9; 18,7; 11,7; 6,2; 11,2; 10,4; 7,2; 5,5; 14,5. Se cere: a) Să se determine durata medie a unei convorbiri telefonice şi să se studieze dacă valoarea obţinută este reprezentativă; b) Să se analizeze asimetria distribuţiei; c) Să se grupeze datele pe 6 intervale de mărime egală...

 • Subiecte Statistica

  . Prezentaţi variabila statistică (definiţie, clasificare, exemple). (0,5p) b. Prezentaţi indicatorii relativi ai unei serii cronologice (definiţie, mod de calcul, interpretare). (0,5p) 2. Se cunosc urmatoarele date privind evolutia numarului de angajati ai unei sucursale bancare (2p) Anul 2003 2004 2005 2006 2007 Numar salariati 12 15 18 21 23 Ajustaţi seria şi estimati numarul de angajati pentru anul 2009 folosind metoda indicelui mediu. 3. Despre 8 centre de desfacere ale unei...

 • Fituici Statistica

  Obiectul de studiu al statisticii Ca disciplină stiinTifică, statistica, în funcTie de scopul cunoas-terii, se subdivide în: Statistica descriptivă vizează descrierea stării si variabilităTii colectivităTii statistice, după una sau mai multe caracteristici. Realizarea acestui obiectiv presupune: culegerea datelor statistice; prelucrarea si prezentarea lor sintetică, fie sub formă numerică, prin indicatori statistici, fie sub formă grafică, prin diagrame si tabele statistice. În funcTie...

 • Bazele Statisticii

  Media aritmetica a unui serii statistice x1, x2,..xN apartinant variabilei X se det. Xa raport intre suma valorilor individuale ale caracteristici analizate si nr. acestora. Serii simple _ n∑ xi X=-------- n serii cu frecvente: n∑ xi ni X = _i=1 ni=frecv. n ∑ ni absoluta i=1 xi=variabila Media armonica : inversa mediei aritmetice o valoare inversa a le variabilei Xi. _ n Serii simple : Xn = N ∑ 1/Xi * Ni I=1 Serii cu frecvente: _ n∑ Ni Xn = N ∑ 1/Xi * Ni Media geometrica...

 • Calitatea Produselor si Fiabilitate

  Testele de omgenitate verifica dispersiile si preciziile procesului respective. Teste de concordanta verifica o ipoteza Ho; o lege de repartitie cu o anumite lege de semnifictieX(N); alfadau raspuns la un anumite risc. Sisteme de variabile aleatoare Consideram o combinatie care are o valoare de abatere z.Valoarea aleatoare este de tip algebric simplu z=a*X; a=ct; uz=?. Date cunoscute a ct z a x z a x Dispersia a x x z a x z x z x = ® = ± = ± = = × ; ..; ( , ); 2 2...

Pagina 1 din 2