Fituici Statistica

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Aceasta fituica rezuma Fituici Statistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Statistica

Extras din document

Obiectul de studiu al statisticii

Ca disciplină stiinTifică, statistica, în funcTie de scopul cunoas-terii, se subdivide în:

Statistica descriptivă vizează descrierea stării si variabilităTii colectivităTii statistice, după una sau mai

multe caracteristici.

Realizarea acestui obiectiv presupune: culegerea datelor statistice; prelucrarea si prezentarea lor sintetică, fie sub

formă numerică, prin indicatori statistici, fie sub formă grafică, prin diagrame si tabele statistice.

În funcTie de numărul caracteristicilor, există:

- Statistică descriptivă unidimensională (pentru o variabilă);

- Statistică descriptivă multidimensională (pentru două sau mai multe variabile).

Statistică inferenTială vizează estimarea caracteristicilor unei colectivităTi pornind de la cunoasterea

unui esantion si presupune măsurarea incertitudinii rezultatelor si calcularea riscurilor pe care le implică

luarea unor decizii fundamentale pe baza unei informaTii.

Analiza statistică urmăreste descoperirea a tot ceea ce este permanent, esenTial, logic în variaTia

proceselor statistice si măsurarea influenTei factorilor care le determină variaTia în timp, în spaTiu si din punct

de vedere calitativ.

Pentru aceasta se folosesc: analiza de regresie, analiza de core-laTie, analiza seriilor de timp.

Obiectul de studiul al statisticii îl reprezintă fenomenele de masă

2. Proprietatile fenomenelor de masa

Spre deosebire de cele din natură, fenomenele de masă sunt fenomene complexe, atipice, rezultate din

acTiunea combinată si repe-tată a unui număr mare de factori de influenTă.

Conceptul de fenomen de masă, presupune luarea în considerare a raporturilor:

– necesitate si întâmplare;

– legea statistică si legea dinamică;

– model statistic si model determinist.

Legea statistică nu poate fi cunoscută decât dacă se ia în studiu un număr mare de cazuri individuale,

care sunt legate între ele datorită acTiunii diferite a acelorasi factori de influenTă.

Legile statistice se manifestă sub formă de tendinTă si sunt vala-bile pentru un ansamblu de unităTi

individuale.

În esenTă, rolul statisticii este de-a determina, pe baza datelor empirice, informaTii cât mai precise asupra

legii statistice de repartiTie a fenomenelor individuale, a fenomenelor de masă ce ne interesează.

Statistica este stiinTa care studiază aspectele cantitative ale determinărilor calitative ale fenomenelor de

masă, fenomene care sunt supuse legilor statistice ce se manifestă în condiTii concrete, variabile în timp, spaTiu

si organizare socio-economică.

Cercetarea statistică trebuie să Tină seama în mod obiectiv de principiile teoriei probabilităTilor si de

cerinTele legii numerelor mari.

Această lege a statisticii arată că, într-un număr suficient de mare de cazuri individuale, influenTele

factorilor se pot compensa, astfel încât să ajungă la o anumită valoare tipică pentru întreg ansamblul.

3.Notiuni fundamentale utilizate in statistica

Statistica foloseste, în studiul fenomenelor de masă, un număr mare de concepte si noTiuni. Dintre

acestea, unele au caracter general si formează vocabularul de bază al statisticii.

1. Colectivitatea statistică (populatia statistică) desemnează totalitatea elementelor de aceeasi natură,

Fisiere in arhiva (1):

  • Fituici Statistica.doc

Alte informatii

Fituici statistica