Tematica Statistica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Tematica Statistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Extras din document

1. Conceptul de indice şi forma sa de exprimare

Indicii sunt indicatori statistici economici care se calculează sub formă de raport. Sunt mă-rimi adimensionale ca urmare a faptului că atât la numărător cât şi la numitor figurează 2 valori ale aceleiaşi variabile cercetate. În funcţie de scopul pentru care se calculează avem indici ai dinamicii, ai planului, teritoriali.

2. Sisteme de ponderare utilizate în metoda indicilor

Laspeyres presupune utilizarea ponderilor din perioada de bază.

I1/0Σv(q)= ΣP0q1/ΣP0q0; I1/0Σv(P)= ΣP1q0/ΣP0q0.

Paasche presupune utilizarea ponderilor din perioada curentă.

I1/0Σv(q)=ΣP1q1/ΣP1q0; I1/0Σv(p)=ΣP1q1/ΣP0q1;

Fisher. Aceşti indici se determină ca medie geometrică simplă a indicilor de tip Laspeyres şi Paasche.

I1/0Σv(q)= ILΣv(q) - IPΣv(q) I1/0Σv(P)= ILΣv(P) - IPΣv(P)

3. Indicii individuali ai volumului fizic, ai preţurilor şi ai volumului valoric

Indicii valorii: I1/0v= V1/V0

Indicii preţului: I1/0p= P1/P0

Indicii volumului fizic: I1/0q= q1/q0

4. Indicii de grup ai volumului fizic, ai preţurilor şi ai volumului valoric

La nivelul unei colectivităţi valorile variabilelor înregistrate pot fi fie însumate fie se calcu-lează ca valoare medie. În primul caz se obţin valorile agregate, din compararea acestor valori agregate în timp rezultă un indice de grup agregat.

I1/0v= V1/V0= P1q1/P0q0= ip - iq

I1/0P= ΣP1 - q/ΣP0q

I1/0q= Σq1 - P/ΣQ0 - P

5. Indicii de grup calculaţi ca medii de indici individuali

În practica contabilă cifra de afaceri sau producţia valorică sunt exprimate ca valori curente corespunzătoare perioadei analizate. De aceea pentru a calcula un indice de grup este necesar să cunoaştem următoarele informaţii referitoare la valorile curente înregistrate precum şi modifică-rile relative ale variabilelor factorilor la nivelul unităţii statistice.

Indicii de grup exprimă în fond variaţia medie a variabilelor înregistrate în timp.

6. Indicii de grup cu structură variabilă, fixă şi cu variaţia structurii preţului mediu

Indicele cu structură variabilă (ISV1/0x) exprimă variaţia medie a variabilelor complexe.

Indicele cu structură fixă (ISF1/0x) exprimă variaţia medie a variabilelor complexe sub influ-enţa factorilor calitativi.

Indicele de grup cu variaţia structurii (IVS1/0x) pune în evidenţă sub influenţa factorului structural.

9. Indici de grup cu structură variabilă, fixă şi cu variaţia structurii salariului mediu

Indicele cu structură variabilă al salariului mediu:

ISV1/0S= S1/S0= Σ S1g1T/ΣS0g0T

Indicele cu structură fixă este un indice de tip Paasche care pune în evidenţă influenţa modificării salariale asupra modificării salariului mediu.

ISF1/0S= ΣS1g1T/ΣS0g1T= S1/S*

Indicele cu variaţia structurii al salariului mediu este de tip Laspeyres şi măsoară influenţa modificării de structură asupra modificării salariului mediu.

ISV1/0S=ΣS1g1T/ΣS0g0T= S*/S0

10. Etapele aplicării metodei substituţiei în lanţ

Etape:

1- modificarea relativă şi absolută a variabilelor complexe.

I1/0y=y1/y0=Σx1f1/ΣX0f0 ΔY= y1 – y0=Σx1f1 – Σx0f0

2- modificarea relativă şi absolută a variabilelor complexe sub influenţa a doi factori x şi f.

2.1- influenţa factorului calitativ

I1/0y= Σx1f1/Σx0f1 Δy(x)= ΣX1f1 – Σx0f1

2.2- influenţa factorului cantitativ

I1/0y(f)= Σx0f1/Σx0f0 Δy(f)= Σx0f1 – Σx0f0

3- verificarea corectitudinii relaţiilor de la 1 şi 2 astfel:

I1/0y= I1/xy(x) - Iy(f) → Σx1f1/Σx0f0= Σx1f1/Σx0f1 - Σx0f1/Σx0f0 Δy=Δy(x) + Δy(f)

4- interpretarea economică

11. Aplicarea metodei substituţiei în lanţ în cazul modelelor bifactoriale

În cazul modelelor bifactoriale metoda substituţiei în lanţ presupune respectarea următoare-lor reguli:

1. Factorul cantitativ se pune în evidenţă cu sistemul de ponderare Laspeyres adică factorul calitativ rămâne constant în perioada de bază.

2. Factorul calitativ se pune în evidenţă cu sistemul de ponderare Paasche adică factorul cantitativ rămâne constant în perioada curentă.

12. Aplicarea metodei substituţiei în lanţ în cazul modelelor multifactoriale

Aplicarea metodei presupune respectarea a 3 reguli:

1. În modelul de analiză se coordonează variabila de la stânga la dreapta după natura lor astfel: a) factorul calitativ, b) factorul structural, c) factorul cantitativ.

2. Factorii care urmează a fi analizaţi rămân constanţi în perioada curentă adică factorul care se află în dreapta factorului cercetat rămâne constant în perioada curentă.

3. Factorii care au fost cercetaţi rămân constanţi în perioada de bază adică factorul ce se află în partea stângă a factorului cercetat rămâne constant în perioada de bază.

13. Principali indicatori ai resurselor de muncă

Resursele de muncă se stabilesc la nivel macro-economic pe baza următorilor indicatori:

a) Populaţia în vârstă de muncă (PVM)

b) Populaţia în vârstă de muncă dar incapabilă să lucreze (PVMIL)

c) Populaţia în afara vârstei de muncă dar care lucrează (PVML)

Cunoscând dimensiunile indicatorilor resursele de muncă se calculează cu relaţia:

Fisiere in arhiva (1):

  • Tematica Statistica.DOC