Toate fituicile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Subiecte Posibile Institutii si Politici Europene

  1. Explicati obiectivele si principiile initiale ale PAC. Initial, obiectivele PAC, stabilite prin Tratatul de la Roma din 1957, au fost urmatoarele: - creşterea productivităţii în agricultură prin promovarea progresului teh¬nic, prin asigurarea dezvoltarii productiei agricole şi prin utilizarea optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă; - asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia ocupată în agricultură, in special prin cresterea veniturilor individuale...

 • Subiecte Posibile pentru Examenul de Managementul ONG-urilor

  I. Categoria I 1 Explicaţi conceptul de organizaţie neguvernamentală şi terminologia utilizată în domeniu. Precizaţi şi explicaţi criteriile definitorii (obligatorii şi cu valoare recomandativă) pentru organizaţiile acestui sector (din lucrarea lui Lester M. Salamon şi Helmut K. Anheier). În literatura de specialitate de la nivel internaţional nu există un consens cu privire la terminologia utilizată pentru a descrie ansamblul organizaţiilor neguvernamentale care se situează undeva între...

 • Subiecte Rezolvate BAP

  ROLUL SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI Presedintele RO, potrivit C. RO: • Seful statului, in aceasta calitate detinand functia de reprezentare a statului roman atat in exteriorul, cat si in interiorul tarii. • Garanteaza independenta nationala, unitatea si integritatea teritoriala a tarii • Garant al Constitutiei. El vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna desfasurare a activitatilor autoritatilor publice care functioneaza in baza Constitutiei, in acest scop exercitand functia de...

 • Organizarea Statala a Puterii

  1. Noțiuni generale privind statul și elementele sale constituitive Societatea umana poate sa existe, sa se impuna si sa se dezvolte numai în structuri organizate, iar structura care a rezistat si rezista, fiind deocamdata de neînlocuit este STATUL. În limbaj comun, prin stat se întelege un ansamblu de institutii, distincte de cetateni, care cuprinde persoane învestite cu autoritate pentru a exercita guvernarea, în sensul larg al termenului. În realitate, fenomenul statal este de o...

 • Istoria Administrarii Publice

  Istoria Administrației Publice 1. Statul geto-dacilor pînă în anul 106. Structuri administrative centrale și locale Statul geto-dac a luat naştere în jurul anului 82 î. Hr., ca urmare a acţiunii de unificare a triburilor geto-dace întreprinsă de unul dintre conducătorii uniunilor de triburi existente, viitorul rege Burebista. Demersul unificator a avut adesea caracter violent, supunerea conducătorilor celorlalte triburi şi uniuni de triburi făcându-se prin forţa armelor. Nu poate fi însă...

 • Administratie Electronica

  Capitolul 1 – Societatea cunoaşterii şi guvernarea electronică 1. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la societatea informaţională sunt adevarate? a. societatea informaţională este o concepţie a japonezului Yomeji Masuda b. a apărut în anul 1970 şi este relativ folosită c. desemnează elemental central al societăţii post-industriale d. este bazată pe Internet şi se află în corelaţie cu globalizarea Răspuns: a, c, d 2. Trăsăturile definitorii ale societăţii informaţionale sunt:...

 • Guvernare Europeana

  1. Teorii cu privire la integrarea europeana ( Wallace pag.15( Prisecaru)) Neofuncționalismul Neofuncționalismul este prima teorie care se centrează pe integrarea europeană. Ea apare în anii '50 ai secolului trecut, ca urmare a apariției primei Comunități (Tratatul de la Paris, semnat în 1951). Printre cei mai proeminenți teoreticieni se numără: Ernst Haas și Leon Lindberg (student al lui Haas la Universitatea California, Berkeley). Ernst Haas a publicat lucrarea The Uniting of Europe...

 • Subiecte Examen - Introducere in Administratie Publica

  1. Conceptul si obiectul stiintei administratiei. Administratia publica este activitatea de organizare si executare concreta a legii, cu caracter dispozitiv si prestabilit, realizata in principal de organele administratiei publica si in subsidiar si de celelalte organe ale statului, precum si de organizatii particulare de interes public. 2. Principii si metode ale stiintei administratiei. Metodele: Metoda Analitica: presupune observarea faptelor, obtinerea unor date din aceste fapte si...

 • Managementul Serviciilor Publice

  Subiect nr 2 MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1) Principii şi reguli de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 2) modalităţi de gestiune a serviciilor publice – asocierea in participatiune 3) Sase palarii ale gandirii(six thinking hats) exemplificat pe tema din proiect 1) Principii şi reguli de organizare şi funcţionare a serviciilor publice Înfiinţarea serviciilor publice, indiferent de natura şi modul lor de gestiune, se face cu condiţia respectări unor principii de organizare...

 • Tehnici de Luare a Deciziilor

  Subiect nr. 2 Tehnici de luare a deciziilor 1) Prezentaţi pe scurt tendinţele actuale în deciziile manageriale. 2) Metode de raţionalizare a deciziilor în condiţii de incertitudine 3) care sunt particularităţile deciziei administrative? 1. Prezentaţi pe scurt tendinţele actuale în deciziile manageriale. Chiar dacă cele mai multe companii sunt de tip ierarhic, luarea deciziei este un proces colectiv. Grupul poate fi implicat în luarea unei decizii cum ar fi crearea unei scurte liste de...

 • Protectia Mediului

  Subiect nr 5 – protectia mediului 1. Dispersia poluanţilor în atmosferă 2. Standardul ISO 14001: scop, domeniu de aplicare si mod de folosire 3. Poluarea - tipologii 1. Dispersia poluanţilor în atmosferă Acest fenomen este influenţat de următoarele: - factori meteorologici: vânt, turbulenţa aerului, umiditate, temperatură; - modul de evacuare în atmosferă a poluanţilor. Vântul - factor important pentru dispersarea agenţilor poluanţi în atmosferă. Gradul de răspândire al poluanţilor...

 • Managementul Proiectelor

  1. Definiţi conceptele si noţiunile fundamentale ale unui proiect Alocarea resurselor în vederea atingerii unor obiective specifice urmărind o abordare planificată şi organizată” (Lientz&Rea, 1998) Un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan de activităţi în scopul realizării unuia sau mai multor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice şi financiare identificate ca atare la momentul elaborării propunerii de...

 • Subiecte Dezvoltare Durabila

  1. Obiectivele dezvoltarii durabile, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 2. Fairtrade 3. Starea mediului in Romania si in UE 1. Obiectivele dezvoltarii durabile, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 1. Limitarea schimbarilor climatice si a costurilor si efectelor sale negative pentru societate si mediu 2. Sa ne asiguram ca sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale si de mediu ale societatii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra...

 • Subiectele pentru Examenul la Logistica

  Biletele Logistica 1.Conceptul de logistica. Definitii generale ale logisticii ,,nu este un deficit in lume, unica problema cu care se confrunta lumea este logistica” Cuv logistica deriva de la verbul grec ,, legein” – arta caluleor, arta de a discuta in imperiul roman ,, logists” –magistratul, iar in greaca moderna –contabil definitii : 1.AILOG (asociatia it de lg) logistica- este o totalitate de activitati organizative gestionale si strategice care guverneaza in cadrul intrep,...

 • Grile Managementul Proiectelor Europene

  1. Stabilirea ecartului strategic între obiective şi concluziile analizei diagnostic are scopul : a. Identificarea problemelor pe grade de de urgenţe, b. Identificarea avantajelor fiecarei alternative de implementare posibila, c. Identificare priorităţilor la nivelul fiecărui obiectiv consemnat, d. Stabilirea ecartului între ; unde suntem şi unde dorim să ajungem, e. Alegerea celei mai eficiente strategii de implementare 2. Indicaţi care din enunţurile de mai jos nu constituie substanţă...

Pagina 1 din 3