Bazele Administratiei Publice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Bazele Administratiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 32 fisiere doc de 60 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Drept

Extras din document

Actele autoritatilor administratiei publice locale şi comunicarea acestora

ART. 115

(1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin:

a) primarul emite dispoziţii; '

b) consiliul local adoptă hotărâri;

c) consiliul judeţean adoptă hotărâri.

(2) Dispozitiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.

(3) Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:

a) primarului unitatii administrativ-teritoriale;

b) prefectului judeţului.

(4) Hotărârile consiliului judeţean se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului.

(5) Comunicarea actelor între autoritatile administraţiei publice locale şi cu prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

(6) Actele autoritatilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştintă publică prin grija secretarului unitatii admini strati v-teritoriale.

(7) Dispozitiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în conditiile legii care îi reglementează activitatea.

Actele prefectului

Art. 26. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii.

(2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativteritoriale.

(3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.

Art. 27. - (1) Ordinul prefectului, care conţine dispoziţii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţă publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.

(2) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţă şi sunt executorii.

(3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(4) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale sau netemeinice.

Art. 28. - (1) Prefecţii sunt obligaţi să comunice ordinele emise potrivit art. 26 alin. (2) conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale.

(2) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 29. - Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate să comunice de îndată prefecţilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.

Fisiere in arhiva (32):

 • Actele autoritatilor administraiei publice locale.doc
 • actele juridice.doc
 • Actele prefectului.doc
 • Administrarea bunurilor.doc
 • Administratorul public.doc
 • Avizul de constitutionalitate.doc
 • Biroul permanent.doc
 • Calitatea de deputat sau de senator.doc
 • Comisii parlamentare.doc
 • Constituirea consiliului local.doc
 • Controlul constitutionalitatii legii.doc
 • Controlul parlamentar.doc
 • Dezbaterea in comisii parlamentare.doc
 • Dezbaterea in plen.doc
 • Dizolvarea consiliului local.doc
 • Etapele procedurii legislative.doc
 • Grupurile parlamentare.doc
 • Initiativa legislativa.doc
 • Institutiile serviciile publice de interes local.doc
 • Legile organice.doc
 • Lucrarile publice.doc
 • ordinea de zi.doc
 • Parlamentul.doc
 • Prefectul.doc
 • Prevederile privind medierea.doc
 • Promulgarea legilor.doc
 • Regimul general al autonomiei locale.doc
 • Secretarii unitatilor administrativ.doc
 • Sedinte comune.doc
 • sesiunile.doc
 • Suspendarea mandatului de consilier local.doc
 • Votul.doc