Deontologia Functionarului Public Conflictul de Interese

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Aceasta fituica rezuma Deontologia Functionarului Public Conflictul de Interese.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Alte Domenii

Extras din document

Conflictul de interese SECTIUNEA 1 Definitie si principii Art. 70. - Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.Art. 71. - Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public.SECTIUNEA a 2-a Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala Art. 72. - (1) Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I.(2) Obligatiile prevazute in alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.Art. 73. - (1) Incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativa,daca nu este o fapta mai grava, potrivit legii.(2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate prin incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.(3) Verificarea sesizarilor privind incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) se face de catre Corpul de control al primului-ministru. Rezultatul verificarilor se prezinta primuluiministru, care dispune, prin decizie, asupra masurilor ce se impun.Daca din verificarile efectuate potrivit alin. (3) rezulta ca cel in cauza a realizat foloase materiale prin savarsirea abaterii administrative prevazute la alin. (1), primul-ministru dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici.(5) Decizia primului-ministru poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea curtii de apel este supusa recursului.(6) Hotararea judecatoreasca irevocabila sau, dupa caz, decizia primului-ministru, neatacata in termenul prevazut la alin. (5), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(7

Fisiere in arhiva (1):

  • Deontologia Functionarului Public Conflictul de Interese.doc

Alte informatii

Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala Art. 72. - (1) Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I